wersja polska 
Lipiec
04.07.2016r. - Wielkie sprzątanie cmentarza.
Od dziś (4 lipca) rozpoczęliśmy gruntowne porządki na cmentarzu żydowskim w Radomiu.
Macewy

  Nie tylko wiosna jest dobrym czasem na porządki. Świetnie w tej roli sprawdza się również kolejna pora roku czyli lato. Stąd też nasza ekipa sprzątająca pojawiała się na cmentarzu żydowskim. Nasi ludzie skoszą trawnik, zadbają o drzewostan oraz zajmą się terenem wokół nekropolii. Prace potrwają do połowy tego tygodnia./zuk/

18.07.2016r. - Rozbiórka budynku przy ulicy Żeromskiego w Radomiu.
Dziś (18 lipca) rozpoczęliśmy rozbiórkę opustoszałych budynków przy ulicy Żeromskiego w Radomiu.
Budynki w bramie przy ulicy Żeromskiego

   W ciągu kilku najbliższych dni w okolicy V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Radomiu będą prowadzone prace rozbiórkowe kamienic. Po wyburzeniu budynków nastąpi wywiezienie gruzu
z rumowiska i uprzątnięcie terenu. Okolicznych mieszkańców prosimy o wyrozumiałość oraz
o niewchodzenie na teren rozbiórki./zuk/

Rozbiórka komórek lokatorskich

Rozbórka budynku

Rumowisko

19.07.2016r. - Koszenie traw w centrum Radomia.
Dziś (19 lipca) ekipa porządkowa zajęła się skwerem pomiędzy ulicami Traugutta i Narutowicza.
Koszenie pasa rozdzielającego.

Korzystając ze sprzyjającej aury "porządkowi" rozpoczęli pracę na skwerze przy ulicy Narutowicza. Na początek uprzątnęli teren a potem skosili trawę na skwerze. Nasi pracownicy zajęli się również pasem rozdzielającym jezdnię na ulicy Gabriela Narutowicza. Od dziś można tam zobaczyć równo przystrzyżony trawnik, który nie będzie przeszkadzał kierowcom./zuk/

26.07.2016r. - Opryski przeciw komarom i kleszczom!
W nocy ze środy na czwartek (27/28 lipca) oraz z czwartku na piątek (28/29 lipca) w radomskich parkach miejskich oraz na skwerach przeprowadzony zostanie kolejny oprysk przeciwko komarom i kleszczom.
Komar

Oprysk przeciwko komarom i kleszczom zostanie przeprowadzony w ramach inwestycji z budżetu obywatelskiego. Tym razem prace zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszym - 27/28 lipca - działaniami objęte zostaną:

- park im. T. Kościuszki

- park Planty

- park im. J. Rózika

- park Południe

- park Ustronie

- skwer plac Kazimierza Ołdakowskiego „Łucznik"

- skwer ul. Traugutta/Prażmowskiego (pomnik W i N) wraz z terenem pomiędzy D.H. „Merkury", a dawną halą „Radoskóru"

- skwer przy ul. Jana Pawła II (wokół Stawu Prędocińskiego)

W drugim etapie - 28/29 lipca - będą to tereny:

- parku Stary Ogród

- parku Leśniczówka

- parku im. J. Malczewskiego

- parku Gołębiów

- skweru przy ul. Koszarowa/Wernera

- skweru Plac Jagielloński z terenem przy D.H. „Senior"

- skweru przy ul. Wernera i Kraszewskiego (przy „Zremb”)

    W trakcie oprysków oraz godzinę po ich zakończeniu obowiązywać będzie zakaz wstępu na dany teren. Działania będą prowadzone od godziny 20:00 do 7:00. Zabezpieczeniem miejsc zajmą się pracownicy firmy Dexa - wykonawcy oprysku - wspomagani przez patrol Straży Miejskiej./zuk/