wersja polska 
wrzesień
22.09.2015 r. - Przetargi na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek
 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu podejmuje kolejną próbę zbycia drewna, pozyskanego w trakcie cięć przeprowadzonych na terenach miejskich. W tym celu ogłaszamy dwa odrębne przetargi ofertowe na sprzedaż drewna w postaci wałków opałowych oraz kłód.
 Pierwszy z nich dotyczy surowca drzewnego w postaci wałków opałowych o długości od 0,8 metra do 1,5 metra. Jego szacunkowa ilość wynosi około 380 metrów sześciennych. Drewno jest spryzmowane w jednym miejscu na terenie bazy technicznej ZUK przy ulicy Suchej 15. Szacunkowy skład gatunkowy stanowi w 80 procentach: topola, wierzba i klon jesionolistny. Pozostałe około 20 procent to drewno gatunków: lipa, robinia akacjowa i grab. Cena minimalna została obniżona w stosunku do poprzednich przetargów i wynosi 53,90 złotych netto za metr sześcienny. Drewno opałowe można będzie nabyć w partiach minimum 5 metrów sześciennych.
  W drugim postępowaniu oferujemy do sprzedaży około 103 metrów sześciennych surowca drzewnego w postaci kłód o długościach od 2,5 do 5 metrów. Kłody również znajdują się na terenie naszej bazy technicznej, a ich szacunkowy skład gatunkowy stanowi w 95 procentach drewno topolowe i w 5 procentach drewno gatunku wiązowego. Cena minimalna wynosi 138 złotych 18 groszy netto za metr sześcienny. W tym przypadku nie dopuszczamy sprzedaży w częściach, tylko w całości oferowanego drewna.
  Przetargi są otwarte, tzn. że mogą przystąpić do nich zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. Oferty można składać do 7. października 2015 roku, do godziny 12 w sekretariacie ZUK przy ulicy Suchej 15, pokój nr 13 (I piętro). Więcej informacji na temat przetargów można znaleźć na stronie BIP Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, w zakładce Przetargi.
III przetarg na sprzedaż drewna
III przetarg na sprzedaż drewna
III przetarg na sprzedaż drewna