wersja polska 
kwiecień
30.04.2015 r. - Sezon koszenia traw w pełni rozpoczęty. Na zieleńcach pracuje nowy sprzęt
 W radomskich parkach i na skwerach można spotkać ekipy kosiarzy Zakładu Usług Komunalnych. Trawniki o tej porze roku rosną bardzo szybko, więc sezon ich koszenia został już w pełni rozpoczęty. Na utrzymywanych przez nas zieleńcach uwagę wielu przechodniów przyciąga nowa kosiarka samojezdna, która od razu zbiera ściętą trawę. Ta maszyna będzie serwisowała przede wszystkim centralne parki i skwery, ale również ronda znajdujących się na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych w mieście.
  Tradycyjnie już do strzyżenia trawników, w zależności od ich wielkości i przeznaczenia, używamy ponadto: bijakowych kosiarek współpracujących z ciągnikami; rotacyjnych do miniładowarek oraz tradycyjnych kosiarek ręcznych i kos spalinowych do podkaszania trudnodostępnych miejsc. W zeszłym roku radomskie parki i skwery kosiliśmy kilkanaście razy. W tym sezonie ilość koszeń będzie zależała przede wszystkim od pogody i występujących potrzeb. W ostatnich dniach kosiliśmy parki: imienia Tadeusza Kościuszki, Planty, Południe oraz ronda: imienia księdza Romana Kotlarza (koło Starego Ogrodu), księdza Jerzego Popiełuszki (przy wylocie na Lublin), Matki Boskiej Fatimskiej (przy wylocie na Rzeszów) oraz skwer przed Urzędem Miejskiej, od strony ulicy Żeromskiego.
  Informujemy, że za koszenie trawników w parkach Leśniczówka i Stary Ogród odpowiada jeszcze wykonawca rewitalizacji tych obiektów. Zakład Usług Komunalnych zajmuje się tam na razie wyłącznie utrzymaniem czystości oraz stanu technicznego elementów małej architektury. /MW/
ruszyło koszenie traw
W radomskich parkach rozpoczęło się koszenie trawników. Pracuje między innymi nowa kosiarka samobieżna, która od razu zbiera ściętą trawę do pojemnego zbiornika.
ruszyło koszenie traw
Tradycyjnie już do strzyżenia zieleńców wykorzystujemy kosiarki współpracujące z miniładowarkami.
ruszyło koszenie traw
Mniejsze i zarazem najbardziej reprezentacyjne trawniki, z systemami nawadniania, kosimy najlżejszym sprzętem.

21.04.2015 r. - Wspólnie sprzątaliśmy miasto na wiosnę. Dzięki akcji zniknęło kilka dzikich wysypisk!
 Zakład Usług Komunalnych włączył się w kolejną akcję Straży Miejskiej "Posprzątajmy Radom na wiosnę", której celem jest nie tylko likwidacja dzikich wysypisk i poprawa estetyki miasta, lecz przede wszystkim aktywna edukacja oraz promowanie wartości ekologicznych. W tegorocznej akcji uczestniczyło kilka naszych pojazdów komunalnych, a ponadto przekazaliśmy jej uczestnikom worki i rękawiczki.
  W sumie siedem zaśmieconych terenów sprzątało we wtorek (21 kwietnia) około 300 osób, między innymi: uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica, III Liceum Ogólnokształcącego imienia Dionizego Czachowskiego, X Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego, a także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, spółki Radkom, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Zakładu Usług Komunalnych i funkcjonariusze Straży Miejskiej.
  Dzięki akcji w niespełna dwie godziny udało się bardzo sprawnie zebrać ok. 6 ton różnego rodzaju odpadów z terenów w pobliżu zalewu na Borkach oraz przy ulicach: Piaskowej, Piastowskiej, Prażmowskiego, Rybnej i okolic alei profesora Leszka Kołakowskiego. Wśród mnóstwa butelek, opakowań po różnych artykułach spożywczych można było znaleźć nawet zużyte sprzęty gospodarstwa domowego czy stare meble!
  Na szczęście dużych, dzikich wysypisk śmieci na terenie Radomia jest zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach. Oprócz tego typu akcji są one likwidowane z terenów gminnych przez pracowników ZUK, w ramach naszej podstawowej działalności statutowej. /MW/
sprzątanie dzikich wysypisk
We wtorek (21 kwietnia) Zakład Usług Komunalnych włączył się w kolejna akcję Straży Miejskiej "Posprzątajmy Radom na wiosnę".
sprzątanie dzikich wysypisk
W tegorocznej akcji uczestniczyło kilka naszych pojazdów komunalnych, a ponadto przekazaliśmy jej uczestnikom worki i rękawiczki.
sprzątanie dzikich wysypisk
Spory teren przy ulicy Piaskowej na Obozisku pomagali nam sprzątać uczniowie klas mundurowych XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica.

sprzątanie dzikich wysypisk
Wśród mnóstwa butelek i opakowań po artykułach spożywczych leżały też… zderzaki samochodowe.
sprzątanie dzikich wysypisk
Inicjatorami kolejnej edycji akcji i zarazem jej uczestnikami byli funkcjonariusze Straży Miejskiej.
sprzątanie dzikich wysypisk
Zawsze niezwykle pomocny przy takim sprzątaniu jest nasz najnowszy ciągnik z ładowaczem przednim.

14.04.2015 r. - Wiosenne prace na rondach, skwerach i w parkach
  Wiosna to okres wzmożonej pracy dla ekip Zakładu Usług Komunalnych, zajmujących się zarówno kompleksowym utrzymaniem zieleni miejskiej, jak i robotami remontowo-budowlanymi . We wtorek (14 kwietnia) nasze brygady, opiekujące się na co dzień skwerami i parkami, sprzątały powalone drzewa oraz odłamane spore konary po silnych wiatrach, które przeszły wczoraj po południu przez Radom. Silnego wiatru nie wytrzymały głównie gałęzie wiązów, wierzb i klonów rosnących w parku Leśniczówka oraz na skwerze położonym między rzeką Mleczną a ulicami Wernera i Mokrą. Na głównych, reprezentacyjnych rondach i zieleńcach w centrum miasta rozpoczęliśmy już pierwsze koszenie w tym sezonie. Pracownice sekcji utrzymania parków miejskich odpowiadają za bieżące sprzątanie ogrodów i plewienie licznych rabat obsadzonych krzewami wieloletnimi.
  Natomiast sekcja techniczna zajmuje się remontem stumetrowego odcinka chodnika usytuowanego między ulicami Pawią a Szczygla (obok wieżowców), wymianą piasku na miejskich placach zabaw, bieżącymi naprawami ławek i koszy na terenach będących w naszym stałym utrzymaniu oraz montażem na latarniach w centrum miasta stalowych zawieszek do narożnych donic, które pojawią się w nich latem i będą obsadzone pelargoniami bluszczolistnymi. W tym roku zdecydowaliśmy się bowiem na nieco inne ich rozmieszczenie - na jednym poziomie słupa będą zawieszone trzy donice. Ponadto na rondach, skwerach i ulicach w centrum miasta można spotkać ogrodników naszego wykonawcy, którzy sadzą w betonowych donicach i na rabatach gruntowych wiosenne kwiaty: bratki, stokrotki i niezapominajki. /MW/
wiosenne prace ZUK-u
Oto jeden z efektów poniedziałkowej wichury, która przeszła przez Radom. W parku Leśniczówka runął na ziemię spory wiąz. We wtorek został pocięty i uprzątnięty.
wiosenne prace ZUK-u
Główne i zarazem reprezentacyjne skwery w centrum miasta przechodzą pierwsze koszenie w tym sezonie.
wiosenne prace ZUK-u
We wtorek ogrodnicy naszego wykonawcy obsadzali kolorowymi bratkami rabaty gruntowe na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej przy ulicy Wałowej.

wiosenne prace ZUK-u
Nasze pracownice sekcji utrzymania parków miejskich plewią liczne rabaty obsadzone krzewami wieloletnimi na terenie parku imienia Tadeusza Kościuszki.
wiosenne prace ZUK-u
Nieustannie wymieniamy piasek na miejskich placach zabaw. W pierwszej kolejności zajęliśmy się tymi najbardziej obleganymi w parkach.
wiosenne prace ZUK-u
Sekcja techniczna zmienia nieco sposób rozmieszczenia zawieszek na narożne donice z kwiatami, które pojawią się w nich latem i będą zdobić stylowe latarnie w Śródmieściu.

13.04.2015 r. - Wymieniamy piasek na miejskich placach zabaw
  Charakterystyczne miniładowarki oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych można spotkać na gminnych placach zabaw, usytuowanych w różnych częściach Radomia. Rozpoczęliśmy tam bowiem wymianę piasku.
  W sumie na blisko 60 placów zabaw, które są w naszym stałym utrzymaniu, nawieziemy ponad 300 ton czystego, atestowanego piasku. Usuwany, zeszłoroczny piasek trafia na teren naszej bazy technicznej i następnie będzie wykorzystywany sukcesywnie do robót budowlanych, na przykład remontów chodników oraz zimowego utrzymania alejek i chodników.
  Konieczność wymiany piasku na placach zabaw nakładają na ich zarządców odpowiednie przepisy sanitarno-epidemiologiczne. /MW/
wymiana piesku na placach zabaw
Na gminnych placach zabaw, które są w stałym utrzymaniu ZUK, trwa wiosenna wymiana piasku.
wymiana piesku na placach zabaw
Do usuwania zeszłorocznego, zabrudzonego już piasku, sprawdzają się idealnie miniładowarki.
wymiana piesku na placach zabaw
Usuwany piasek trafia na teren bazy technicznej ZUK i następnie będzie wykorzystywany sukcesywnie do robót budowlanych oraz zimowego utrzymania alejek i chodników.

09.04.2015 r. - Ogrodnicy sadzą wiosenne kwiaty na klombach i w donicach
  Kolorowe bratki, stokrotki i niezapominajki zaczynają pojawiać się w rabatach gruntowych i donicach znajdujących się w centrum Radomia. Nasz wykonawca właśnie przystąpił do wiosennego ukwiecania miasta. W sumie obsadzi w tym okresie rabaty gruntowe o łącznej powierzchni 402 metrów kwadratowych i 205 sztuk betonowych gazonów. Następnie będzie odpowiadał za bieżące podlewanie, odchwaszczanie i ewentualne uzupełnianie roślin, spowodowane dewastacjami lub kradzieżami.
  Zgodnie z obowiązującą umową ogrodnicy wymienią przekwitłe kwiaty wiosenne w czerwcu, bowiem w tym miesiącu zaczną urządzać letnie kompozycje. Latem zwisające pelargonie bluszczolistne pojawią się również w 821 sztukach doniczek, które następnie zostaną zawieszone na latarniach stojących przy reprezentacyjnych ulicach w ścisłym Śródmieściu oraz stelażach ustawionych na kilku rondach, między innymi Narodowych Sił Zbrojnych (przy wylocie w kierunku Warszawy) i Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS).
  W przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi wykonania i serwisowania dekoracji roślinnej miasta w 2015 roku zwyciężyło przedsiębiorstwo ogrodnicze EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego koło Radomia. W postępowaniu tym wpłynęła tylko jedna oferta, na kwotę 248 tysięcy 940 złotych brutto. Złożona oferta, po dokładnym sprawdzeniu pod względem formalnym, prawnym i finansowym, spełniała postawione wymogi. Głównymi kryteriami jej wyboru była cena i czas wymiany uszkodzonych roślin. Zwycięska firma zobowiązała się do uzupełniania zniszczonych lub skradzionych roślin w okresie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia bądź zauważania szkody. /MW/
wiosenne nasadzenia Eko-Flory
Ogrodnicy rozpoczęli już wiosenne nasadzenia kwiatów w centrum Radomia.
wiosenne nasadzenia Eko-Flory
Wiosenne dekoracje składają się głównie z kolorowych bratków.
wiosenne nasadzenia Eko-Flory
W pierwszej kolejności są obsadzane kwiatami betonowe gazony. W sumie jest ustawionych w centrum miasta 205 sztuk takich donic.

wiosenne nasadzenia Eko-Flory
Równocześnie ogrodnicy przygotowują rabaty gruntowe do obsadzenia wiosennymi kwiatami.
wiosenne nasadzenia Eko-Flory
Wiosenne kompozycje kwiatowe rabat gruntowych będą składały się głównie z bratków oraz stokrotek i niezapominajek.
wiosenne nasadzenia Eko-Flory
Przed obsadzeniem kwiatami rabaty gruntowe muszą zostać odpowiednio przygotowane przez ogrodników.

07.04.2015 r. - Remontujemy chodnik koło bloków na Borkach
  Stumetrowy odcinek chodnika położonego pomiędzy ulicami Pawią a Szczygla (obok wieżowców) na radomskich Borkach zyska nową nawierzchnię. Na polecenie magistratu rozpoczęliśmy jego gruntowny remont, który potrwa najpóźniej do końca kwietnia. Termin zakończenia zadania jest oczywiście najbardziej uzależniony od pogody.
  Zakres zleconych nam robót obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni trotuaru i obrzeży. Nowy chodnik będzie miał dwa metry szerokości, przebiegał w dotychczasowym śladzie, a jego nawierzchnia zostanie ułożona z betonowych płyt na podbudowie cementowo-piaskowej. Koszt remontu chodnika wyniesie około 10 tysięcy złotych brutto. /MW/
naprawy chodników i wertykulacja
Prace rozbiórkowe chodnika położonego między ulicami Pawią a Szczygla na radomskich Borkach.
naprawy chodników i wertykulacja
Remontowany trotuar będzie przebiegał w dotychczasowym śladzie. Zostanie tylko nieco podwyższony.
naprawy chodników i wertykulacja
Do ułożenia nowej nawierzchni chodnika posłużą betonowe płyty.