wersja polska 
marzec
25.03.2015 r. - Naprawiamy chodniki i wertykulujemy trawniki
  Wiosną pracownicy Zakładu Usług Komunalnych mają do wykonania szereg robót budowlanych i zabiegów ogrodniczych. Rozpoczęliśmy bowiem przegląd i niezbędne naprawy infrastruktury oraz wertykulację i nawożenie trawników na terenach będących w naszym stałym utrzymaniu.
  W środę (25 marca) jedna z ekip sekcji technicznej zajmuje się naprawą zapadniętych płyt chodnikowych w parku na Gołębiowie II. Zerwania i ponownego ułożenia na nowej podbudowie cementowo-piaskowej wymagają również niewielkie fragmenty nawierzchni dróg rowerowych z betonowej kostki na tym terenie.
  "Zieleń" zajmuje się wertykulacją, a następnie grabieniem i nawożeniem trawników na rondach. Maszyny, do złudzenia przypominające kosiarki, pracują między innymi na rondzie imienia księdza Romana Kotlarza, koło Starego Ogrodu. Zabieg wiosennej wertykulacji zieleńców polega na powierzchniowym nacinaniu darni, dzięki czemu w głąb trawników będzie lepiej wsiąkała woda i bardziej się ukorzenią. /MW/
naprawy chodników i wertykulacja
W parku na Gołębiowie II naprawiamy zapadnięte płyty chodnikowe na alejkach.
naprawy chodników i wertykulacja
Wertykulatory, przypominające do złudzenia kosiarki, pracują na trawnikach przy rondzie imienia księdza Romana Kotlarza, koło Starego Ogrodu.
naprawy chodników i wertykulacja
Równocześnie podcinamy rosnące tam żywopłoty.

24.03.2015 r. - Robimy wiosenne porządki w parku na Glinicach, sprzątamy zaśmiecone działki gminne i pomagamy archeologom
  W ostatnich dniach pracowników "zieleni" Zakładu Usług Komunalnych można spotkać między innymi w parku imienia J. Rózika na radomskich Glinicach. Trwają tam typowo wiosenne porządki: są dokładnie grabione trawniki, uzupełniane uszkodzone lub skradzione paliki wokół młodych drzewek i podcinane krzewy. Podobne prace zostały już przeprowadzone we wszystkich parkach i skwerach znajdujących się w centrum miasta, zatem przyszedł czas na zajęcie się oazami zieleni oddalonymi od Śródmieścia.
  Równocześnie przystępujemy do wertykulacji, a następnie nawożenia trawników w parkach, na skwerach i wyspach centralnych rond znajdujących się na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych. W pierwszej kolejności zajęliśmy się wertykulacją obszernego trawnika na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych, u zbiegu ulic Warszawskiej, Czarnieckiego i Żółkiewskiego. Rozpoczęte zabiegi ogrodnicze są bowiem niezbędne do utrzymania zieleńców w jak najlepszym stanie.
  Naszych pracowników sekcji sprzątającej, wykonujących interwencyjne porządki, można spotkać dziś (24 marca) między innymi na działce gminnej przy ulicy Kapturskiej. Przenieśli się tam po zakończeniu podobnych porządków na sporym terenie miejskim przy ulicy Gajowej. Przy okazji uzupełniliśmy tam brakujące przęsła betonowego ogrodzenia, aby ukrócić dalsze podrzucanie odpadów.
  Natomiast ekipy techniczne przygotowują teren boiska za budynkiem Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika do rozpoczęcia wykopalisk archeologicznych. W tym celu wykonaliśmy tam tymczasowe ogrodzenie i przystąpiliśmy do rozbiórki asfaltowej nawierzchni boiska przy użyciu ciężkiej ładowarki. Miniładowarka pomaga zaś archeologom w zebraniu wierzchniej warstwy podłoża z miejsc wyznaczonych do badań. Równocześnie druga brygada naszych pracowników zdejmuje granitową kostkę z części płyty Rynku, gdzie niebawem także wkroczą archeolodzy. /MW/
wiosenne porządki i pomoc archeologom
W parku na Glinicach trwają wiosenne porządki.
wiosenne porządki i pomoc archeologom
W pierwszej kolejności są dokładnie grabione trawniki.
wiosenne porządki i pomoc archeologom
Równocześnie naprawiamy paliki zabezpieczające młode drzewka.

wiosenne porządki i pomoc archeologom
Wiosenne prace obejmują również pielęgnację krzewów.
wiosenne porządki i pomoc archeologom
Nasz ciężki sprzęt przygotowuje teren boiska za budynkiem Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika do wykopalisk archeologicznych.
wiosenne porządki i pomoc archeologom
Miniładowarka pomaga archeologom w zebraniu wierzchniej warstwy podłoża z miejsc wyznaczonych do badań.

16.03.2015 r. - W parkach i na skwerach widać już sporo oznak wiosny!
  W radomskich parkach i na skwerach można już dostrzec sporo pierwszych oznak wiosny. Trawniki przed reprezentacyjnym gmachem Urzędu Miejskiego, od strony ulicy Żeromskiego, zdobią kolorowe krokusy. Te same kwiaty, zwiastujące nadejście wiosny, spotkamy również w zabytkowym parku imienia Tadeusza Kościuszki.
  Równocześnie do życia budzą się krzewy i drzewa, na których wyrosły już całkiem spore pąki. Ponadto na niektórych klombach wyszły mocno z gruntu tulipany. Wiosennego uroku w parkach i na skwerach dodają głośne śpiewy ptaków, które zaczęły budować liczne gniazda w koronach drzew.
  Oazy zieleni w naszym mieście, będące w stałym utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych, przyciągają wielu spacerowiczów. Najnowsze place zabaw w przebudowanych parkach Leśniczówka i Stary Ogród są szczególnie oblegane przez maluchów i ich opiekunów w słoneczne weekendy. /MW/
pierwsze oznaki wiosny
Na trawnikach przed gmachem Urzędu Miejskiego, od strony ulicy Żeromskiego, wyrosły kolorowe krokusy.
pierwsze oznaki wiosny
Na niektórych klombach wyrastają z gruntu tulipany.
pierwsze oznaki wiosny
Skupiska krokusów zdobią też spore połacie zieleńców w parku imienia Tadeusza Kościuszki.

13.03.2015 r. - Wycinamy suche i niebezpieczne drzewa w dwóch zabytkowych parkach
  W piątek (13 marca) pilarze Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęli wycinkę w sumie czterech obumarłych lub obumierających drzew w zabytkowych parkach imienia Tadeusza Kościuszki i Leśniczówka. Wszystkie, wytypowane do usunięcia drzewa, stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia a nawet życia użytkowników tych obiektów, dlatego prace wykonywane są w trybie pilnym.
  Usuwane drzewa zostały poddane szczegółowej analizie pod kątem zasadności ich wycinki podczas niedawnej wizji lokalnej, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku różnych instytucji: radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych. Podczas dokonanych oględzin, w obrębie drzew wnioskowanych do wycinki, nie zaobserwowano zasiedlonych gniazd ptaków ani występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W związku z tym prace są wykonywane w okresie lęgowym ptaków.
  W parku imienia Tadeusza Kościuszki usuniemy dwa klony zwyczajne. Obydwa były niegdyś pomnikami przyrody i rosły przy alei Kazimierza Paździora, łączącej główną aleję biskupa Jana Chrapka z ulicą 25 Czerwca. Drzewa były od pewnego czasu całkowicie suche, więc uchwałą Rady Miasta Radomia zdjęto z nich status pomników przyrody. W związku z bliskim sąsiedztwem alejek i budynku toalet stwarzały duże zagrożenie i wymagały niezwłocznego usunięcia. Na wniosek przyrodników radomskich po sciętych drzewach zostawimy pnie i spore kłody drewna. Będą one przypominały o rosnących niegdyś w tych miejscach pomnikach przyrody i zarazem stanowiły siedlisko dla mikroorganizmów.
  W parku Leśniczówka wytniemy dwie robinie rosnące za nowym budynkiem szaletów. Obydwa drzewa są obumierające i bez szans na dalszy, prawidłowy rozwój, z doskonale widocznymi uszkodzeniami w obrębie pni. Na obu robiniach są ślady wcześniejszych wyłamań konarów i gałęzi. Stan zdrowotny tych drzew, a także znaczne odchylenie od pionu, stanowią realne zagrożenie ich obalenia się na sąsiednie alejki lub budynek toalet. /MW/
wycinka drzew stwarzających zagrożenie
W piątek (13 marca) pilarze ZUK przystąpili do wycinki dwóch suchych klonów zwyczajnych w parku im. Tadeusza Kościuszki.
wycinka drzew stwarzających zagrożenie
W pierwszej kolejności został ścięty całkowicie suchy klon zwyczajny, który stał nieopodal budynku toalet.
wycinka drzew stwarzających zagrożenie
Drzewo było całkowicie suche i stwarzało duże zagrożenie dla ludzi spacerujących pobliskimi alejkami.

11.03.2015 r. - Kompleksowe porządki i naprawy w parku na Gołębiowie II
  W środę (11 marca) większość ekip "zieleni" Zakładu Usług Komunalnych można spotkać w parku na Gołębiowie II. Największe i zarazem najstarsze radomskie parki przeszły już przedwiosenne porządki, więc teraz przyszedł czas na zajęcie się terenami oddalonymi od Śródmieścia.
  W parku położonym między ulicami 11 Listopada, Zbrowskiego i Paderewskiego grabimy całe połacie trawników, dokonujemy niezbędnych prac pielęgnacyjnych przy roślinach i podsypujemy zrębkami (drobnymi kawałkami drewna) klomby obsadzone ozdobnymi krzewami wieloletnimi. Poza tym uzupełniamy uszkodzone lub skradzione paliki zabezpieczające młode drzewka.
  Natomiast nasi pracownicy techniczni zajmują się rozmieszczaniem betonowych donic na ulicach i placach w centrum miasta. Musimy bowiem przygotować je do zaplanowanej na ten rok dekoracji roślinnej. Uzupełnianiem ziemi w gazonach i ich obsadzaniem kwiatami zajmie się już za kilka tygodni wyłoniony w przetargu wykonawca - Gospodarstwo Ogrodnicze EKO-Flora z Rajca Szlacheckiego.
  Oprócz tego na bieżąco sprzątamy i dokonujemy niezwłocznych napraw urządzeń znajdujących się na placach zabaw będących w naszym stałym utrzymaniu. Sekcja sprzątająca dba natomiast o czystość na blisko trzydziestu ulicach i reprezentacyjnych placach w centrum Radomia. /MW/
porządki w parku na Gołębiowie
W parku na Gołębiowie II trwają przedwiosenne prace porządkowe.
porządki w parku na Gołębiowie
Od strony ulicy Zbrowskiego są uzupełniane uszkodzone lub skradzione paliki zabezpieczające młode drzewka.
porządki w parku na Gołębiowie
Ozdobne krzewy wieloletnie podsypujemy zrębkami (drobnymi kawałkami drewna).

09.03.2015 r. - Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta w roku 2015
  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu rozstrzygnął przetarg nieograniczony na świadczenie usługi wykonania i serwisowania dekoracji roślinnej miasta w roku 2015. Głównym zadaniem wyłonionego w postępowaniu wykonawcy będzie dostarczanie i obsadzanie kwiatami rabat gruntowych, gazonów oraz donic wiszących na latarniach i stelażach w określonych terminach. Ponadto zwycięska firma będzie musiała na bieżąco podlewać, odchwaszczać rośliny i uzupełniać ich ewentualne braki, spowodowane dewastacją lub kradzieżami.
 W przetargu wpłynęła jedna oferta, na kwotę 248 tysięcy 940 złotych brutto, przedstawiło ją Gospodarstwo Ogrodnicze EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego koło Radomia. Złożona oferta, po dokładnym sprawdzeniu pod względem formalnym, prawnym i finansowym, spełniała postawione wymogi. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była cena i czas wymiany uszkodzonych roślin. Zwycięska firma zobowiązała się do uzupełniania zniszczonych lub skradzionych roślin w okresie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia bądź zauważania szkody.
 Wykonawca przygotuje kompozycje kwiatowe we wskazanych przez nas miejscach trzy razy w roku: wiosną, latem i jesienią. Do tegorocznego wystroju miasta zostaną wykorzystane następujące rośliny: aksamitki rozpierzchłe, begonie, bratki średniokwiatowe, chryzantemy drobnokwiatowe, kapusty ozdobne, nemezje, pelargonie, smagliczki, surfinie i wrzosy. Oczywiście poszczególne kompozycje (wiosenna, letnia i jesienna) będą składały się z kwiatów dobranych do odpowiednich warunków ich wegetacji.
 W sumie ogrodnicy zwycięskiej firmy, przez cały okres udzielonego zamówienia, obsadzą kwiatami rabaty gruntowe o powierzchni 1201 metrów kwadratowych, z czego najwięcej roślin pojawi się w nich latem, bo na łącznej powierzchni 602 metrów kwadratowych. Najwięcej rabat gruntowych z kwiatami zaplanowaliśmy przy wyłączonym z ruchu pojazdów odcinku ulicy Żeromskiego (od Niedziałkowskiego do Wałowej), skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej oraz wyspach centralnych rond: Kazimierza Wielkiego (obok dawnego więzienia), księdza Romana Kotlarza (obok Starego Ogrodu), Matki Boskiej Fatimskiej (przy wylocie w kierunku Rzeszowa).
Ponadto wykonawca obsadzi pelargoniami bluszczolistnymi na okres letnio-jesienny w sumie 821 sztuk doniczek, które następnie zostaną zawieszone na latarniach stojących wzdłuż ulic w ścisłym centrum miasta i stelażach na rondach: Narodowych Sił Zbrojnych (przy wylocie w kierunku Warszawy), Stanisława Mikołajczyka (obok dworca PKS) i księdza Romana Kotlarza (obok Starego Ogrodu). Poza tym ogrodnicy urządzą określone przez nas kompozycje kwiatowe w 205 sztukach gazonów ustawionych w różnych częściach Radomia. Najwięcej takich betonowych donic z kwiatami ozdobi reprezentacyjne place i ulice w centrum miasta.  /MW/
szczegóły przetargu dostępne na stronie BIP Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

przetarg na dekoracje roślinne-rozstrzygnięcie
przetarg na dekoracje roślinne-rozstrzygnięcie
wprzetarg na dekoracje roślinne-rozstrzygnięcie

03.03.2015 r. - Sprzątamy parki i deptak, demontujemy skatepark i zdejmujemy flagi
  We wtorek (3 marca) pracowników Zakładu Usług Komunalnych można spotkać głównie w zabytkowym parku imienia Tadeusza Kościuszki, ulicy Żeromskiego i na terenie skateparku przy ulicy Czarnej.
 W centralnym parku miejskim, położonym między ulicami Sienkiewicza, 25 Czerwca i Słowackiego są prowadzone typowo wiosenne prace porządkowe - pracownicy „zieleni” grabią z dużych powierzchni trawiastych pozostałości drobnych liści i gałęzi. Identyczne porządki przeszedł w poniedziałek (2 marca) skwer przy placu Jagiellońskim, za domem handlowym „Senior”.
  Pracownicy sekcji sprzątającej zajmują się gruntownymi porządkami głównego deptaka miejskiego, czyli wyłączonego z ruchu pojazdów odcinka ulicy Żeromskiego od Niedziałkowskiego do Wałowej. Są tam tymczasowo przestawiane stylowe ławki, aby następnie zamieść mechanicznie z piachu i drobnych nieczystości nawierzchnię . Ponadto pozostała brygada pracowników sprząta interwencyjnie działkę gminną przy ulicy Mroza.
  Sekcja techniczna zajmuje się demontażem elementów wyposażenia likwidowanego skateparku przy ulicy Czarnej. Obiekt ten koliduje bowiem z budowanym nowym śladem ulicy Młodzianowskiej i wiaduktem nad pobliskimi torami kolejowymi. Poza tym druga z brygad zdejmuje flagi okolicznościowe z lamp stojących w centrum miasta, które wywiesiliśmy kilka dni temu z okazji ingresu nowego biskupa pomocniczego oraz obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. /MW/
wiosenne prace porządkowe
W zabytkowym parku imienia Tadeusza Kościuszki trwają typowo wiosenne prace porządkowe. Pracownicy ZUK grabią trawniki z pozostałości liści i drobnych gałęzi.
wiosenne prace porządkowe
Gruntowne porządki przechodzi też główny deptak miejski.
wiosenne prace porządkowe
Z lamp stojących wzdłuż ulic w ścisłym centrum miasta są zdejmowane flagi okolicznościowe.