wersja polska 
luty
27.02.2015 r. - Usuwamy suche gałęzie z drzew, obsypujemy zrębkami klomby i ogradzamy pustostan
  W piątek (27 lutego) pracowników Zakładu Usług Komunalnych można było spotkać w kilku punktach Radomia. Pilarze "zieleni" zajmowali się pielęgnacją drzew rosnących w zabytkowym parku imienia Tadeusza Kościuszki. Zabieg ten, wykonywany przy użyciu zwyżki, polega głównie na usuwaniu suchych lub nadłamanych gałęzi z koron drzew. Ma to na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew oraz bezpieczeństwa spacerowiczów. Równocześnie w parkach imienia Tadeusza Kościuszki i Leśniczówka dobiega końca frezowanie pni oraz zrębkowanie gałęzi pochodzących z zakończonej wycinki 13 drzew (o konieczności ich usunięcia informowaliśmy w zakładce "Aktualności", dnia 25 lutego).
  Sekcja sprzątająca usuwa wszelkie nieczystości i opróżnia setki koszy ustawionych na terenach powierzonych nam w stałe utrzymanie. Są to przede wszystkim główne ulice i place w centrum miasta. Ponadto rozpoczęliśmy mycie pomników. W piątek zajmowaliśmy się pomnikiem WiN przy ulicy Beliny-Prażmowskiego.
  Jedna z brygad technicznych wzmacniała tymczasowe ogrodzenie, zabezpieczające przed dostępem osób postronnych wyłączony z użytkowania budynek mieszkalny u zbiegu ulic Dębowej i Lustrzanej, zaś druga zajmowała się zawieszaniem flag w pobliżu katedry na okoliczność sobotniego ingresu nowego biskupa. Poza tym dokonujemy bieżącej kontroli czystości i stanu technicznego urządzeń znajdujących się na kilkudziesięciu placach zabaw w różnych punktach Radomia. /MW/
bieżące prace ZUK
W zabytkowym parku imienia Tadeusza Kościuszki pracownicy ZUK zajmują się pielęgnacją drzew.
bieżące prace ZUK
Zabieg, wykonywany przy użyciu zwyżki, polega na usuwaniu suchych lub nadłamanych gałęzi z koron drzew. Ma to na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew oraz bezpieczeństwa spacerowiczów.
bieżące prace ZUK
W centralnym parku miejskim obsypujemy zrębkami (drobnymi kawałkami drewna) klomby obsadzone krzewami wieloletnimi.

bieżące prace ZUK
Nowa ściółka stanowi zarazem nawóz dla roślin i element ozdobny. Warstwa zrębek zapewnia też roślinom większą wilgotność w trakcie upalnego lata.
bieżące prace ZUK
W piątek (27 lutego) na terenie parku imienia Tadeusza Kościuszki można było spotkać miniładowarki uzbrojone w urządzenia do frezowania pni ściętych drzew.
bieżące prace ZUK
Na ulicach w pobliżu katedry wywieszamy flagi na okoliczność sobotniego ingresu nowego biskupa.

25.02.2015 r. - Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta w roku 2015
  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi wykonania i serwisowania dekoracji roślinnej miasta w roku 2015. Głównym zadaniem poszukiwanego wykonawcy będzie dostarczanie i obsadzanie kwiatami rabat gruntowych, gazonów oraz donic wiszących na latarniach i stelażach w określonych terminach. Ponadto zwycięska firma będzie musiała na bieżąco podlewać, odchwaszczać rośliny i uzupełniać ich ewentualne braki, spowodowane dewastacją lub kradzieżami. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena i czas wymiany uszkodzonych roślin.
  Wykonawca będzie zobowiązany do urządzenia kompozycji kwiatowych we wskazanych przez nas miejscach trzy razy w roku: wiosną, latem i jesienią. Do tegorocznego wystroju miasta przewidzieliśmy następujące rośliny: aksamitki rozpierzchłe, begonie, bratki średniokwiatowe, chryzantemy drobnokwiatowe, kapusty ozdobne, nemezje, pelargonie, smagliczki, surfinie i wrzosy. Oczywiście poszczególne kompozycje (wiosenna, letnia i jesienna) będą składały się z kwiatów dobranych do odpowiednich warunków ich wegetacji.
  W sumie zwycięskie przedsiębiorstwo, przez cały okres udzielonego zamówienia, obsadzi kwiatami rabaty gruntowe o powierzchni 1201 metrów kwadratowych, z czego najwięcej roślin pojawi się w nich latem, bo na łącznej powierzchni 602 metrów kwadratowych. Najwięcej rabat gruntowych z kwiatami zaplanowaliśmy przy wyłączonym z ruchu pojazdów odcinku ulicy Żeromskiego (od Niedziałkowskiego do Wałowej), skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej oraz wyspach centralnych rond: Kazimierza Wielkiego (obok dawnego więzienia), księdza Romana Kotlarza (obok Starego Ogrodu), Matki Boskiej Fatimskiej (przy wylocie w kierunku Rzeszowa).
  Ponadto wykonawca obsadzi pelargoniami bluszczolistnymi na okres letnio-jesienny w sumie 821 sztuk doniczek, które następnie zostaną zawieszone na latarniach stojących wzdłuż ulic w ścisłym centrum miasta i stelażach na rondach: Narodowych Sił Zbrojnych (przy wylocie w kierunku Warszawy), Stanisława Mikołajczyka (obok dworca PKS) i księdza Romana Kotlarza (obok Starego Ogrodu). Poza tym ogrodnicy będą musieli urządzić określone przez nas kompozycje kwiatowe w 205 sztukach gazonów ustawionych w różnych częściach Radomia. Najwięcej takich betonowych donic z kwiatami ozdobi reprezentacyjne place i ulice w centrum miasta.
  Zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty do dnia 4 marca 2015 roku, do godziny 10. Miejsce składania dokumentów to: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ulica Sucha 15 (sekretariat w budynku administracyjnym). Następnie złożone dokumenty zostaną poddane szczegółowej weryfikacji pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym.
25.02.2015 r. - Trwa wycinka chorych i suchych drzew w parku Leśniczówka
  W środę (25 lutego) pilarze Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęli wycinkę 13 obumarłych lub obumierających drzew na terenie parku Leśniczówka. Wszystkie drzewa, wytypowane do usunięcia, sąsiadowały z głównymi ciągami komunikacyjnymi lub nowymi placami zabaw i stwarzały już duże niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu. Suche drzewa mogły bowiem niebawem runąć w całości lub kawałkach na ludzi bądź samochody przejeżdżające ulicą 25 Czerwca!
  Usuwane drzewa zostały poddane szczegółowej analizie pod kątem zasadności ich wycinki podczas niedawnej wizji lokalnej, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku różnych instytucji: radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych.
  W sumie w parku Leśniczówka usuniemy 13 następujących drzew: 5 wiązów polnych, 3 jabłonie, 1 lipę drobnolistną, 1 świerk pospolity, 1 dąb czerwony, 1 jarząb szwedzki, 1 brzozę brodawkowatą. Wszystkie te drzewa są suche lub w szybko postępującym procesie obumierania. W pierwszej kolejności nasi pilarze wycięli dwa, z pozoru dorodne wiązy, które rosły tuż obok ruchliwej ulicy 25 Czerwca. Obydwa drzewa były już całkowicie suche, co najlepiej widać było po stanie ich koron, tuż po ścięciu i obaleniu na ziemię. W pniu jednego ze ściętych wiązów postępowała próchnica, więc niebawem, przy silniejszym wietrze, mógł w całości runąć na chodnik i jezdnię! Wycinka jest realizowana na podstawie prawomocnej decyzji, wydanej przez radomską delegaturę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która sprawuje nadzór nad parkiem Leśniczówka. Prace pilarskie są wykonywane poza okresem lęgowym ptaków. /MW/
wycinka drzew w Parku Leśniczówka
W parku Leśniczówka trwa wycinka 13 drzew. W pierwszej kolejności zostały ścięte suche wiązy polne tuż przy ruchliwej ulicy 25 Czerwca.
wycinka drzew w Parku Leśniczówka
W pniu jednego ze ściętych, suchych wiązów polnych, występowała i rozwijała się próchnica.
wycinka drzew w Parku Leśniczówka
O bardzo złym stanie zdrowotnym usuwanych drzew najlepiej świadczą ich suche konary, które w każdej chwili mogły odłamać się i spaść na pobliskie alejki.

24.02.2015 r. - Wycinamy drzewa zagrażające przechodniom w parku imienia Tadeusza Kościuszki
  We wtorek (24 lutego) pilarze Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęli wycinkę 13 obumarłych lub obumierających drzew, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników obiektu oraz występujących na tym terenie elementów infrastruktury.
  Usuwane drzewa zostały poddane szczegółowej analizie pod kątem zasadności ich wycinki podczas niedawnej wizji lokalnej, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku różnych instytucji: radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych.
  W sumie w parku imienia Tadeusza Kościuszki usuniemy 13 następujących drzew: 5 lip drobnolistnych, 2 klony zwyczajne, 1 wiąz polny, 1 jesion amerykański, 1 robinię, 1 brzozę brodawkowatą, 1 śliwę ałycza, 1 sosnę pospolitą. Wszystkie te drzewa są suche lub w szybko postępującym procesie obumierania, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów pieszo-jezdnych i stwarzają niebezpieczeństwo upadku. Jedna z wysokich lip miała blisko sto procent suchej korony, była mocno przechylona w stronę budynku toalety parkowej i w niedługim czasie mogła uszkodzić obiekt.
  Wycinka jest realizowana na podstawie prawomocnej decyzji, wydanej przez radomską delegaturę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która sprawuje nadzór nad parkiem imienia Tadeusza Kościuszki. Prace pilarskie są wykonywane poza okresem lęgowym ptaków. /MW/
wycinka drzew w Parku Kościuszki
W parku imienia Tadeusza Kościuszki trwa wycinka 13 drzew. Wszystkie są obumarłe lub w szybko postępującym procesie obumierania.
wycinka drzew w Parku Kościuszki
Obumierająca i mocno pochylona lipa mogła niebawem runąć na budynek parkowego szaletu.
wycinka drzew w Parku Kościuszki
Wszystkie usuwane drzewa znajdują się tuż obok głównych alejek.

23.02.2015 r. - Uzupełniamy kostkę na deptaku i podcinamy gałęzie drzew przed „samochodówką”
  W poniedziałek (23 lutego) pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zajmują się głównie sprzątaniem terenów będących w naszym stałym utrzymaniu, uzupełnianiem brakującej kostki granitowej w nawierzchni wyłączonego z ruchu pojazdów odcinka ulicy Żeromskiego. Ekipę pilarzy, pracujących na zwyżce, spotkamy przed budynkiem Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy 25 Czerwca.
  Na prośbę dyrekcji tejże placówki, która uzyskała stosowną zgodę od radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wycinamy cztery chore drzewa: jabłoń, mirabelkę i dwie lipy, a na pozostałych wykonujemy cięcia pielęgnacyjne. Dzięki temu zabiegowi z okazałych koron drzew zostaną usunięte suche gałęzie, co wpłynie również z korzyścią na stan fitosanitarny roślinności znajdującej się w dolnym piętrze tego terenu. Poza tym będzie bardziej odsłonięty zabytkowy budynek szkoły, do którego części pomieszczeń docierało bardzo mało światła dziennego. Ślady po odcinanych gałęziach są od razu malowane specjalną maścią ogrodniczą, która ma na celu zapobieżenie przedostawaniu się grzybów pasożytniczych w głąb drzew poddawanych pielęgnacji.
  Na polecenie Urzędu Miejskiego jedna z naszych brygad technicznych zajmuje się dodatkowym zabezpieczaniem wyłączonej z użytkowania kamienicy "kominiarskiej", usytuowanej między ulicami Rwańską i Szewską. Uzupełniamy elementy siatki i daszków, które mają za zadanie chronić przechodniów przed odpadającymi, zmurszałymi kawałkami tynków ze ścian budynku. /MW/
bieżące prace porządkowe ZUK
W poniedziałek (23 lutego) pilarze ZUK wykonywali cięcia pielęgnacyjne na drzewach rosnących przed budynkiem Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy 25 Czerwca.
bieżące prace porządkowe ZUK
Po roztopach przyszedł czas na naprawy nawierzchni głównego deptaka miejskiego. Nasi brukarze uzupełniają brakującą kostkę granitową w nawierzchni ulicy Żeromskiego.
bieżące prace porządkowe ZUK
W parkach systematycznie grabimy i wywozimy stamtąd drobne gałęzie spadające z drzew.

16.02.2015 r. - Trwają gruntowne porządki w parkach i na skwerach. Sprzątamy piasek z alejek oraz place zabaw, myjemy ławki i kosze
  Od kilku dni pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wykonują gruntowne porządki w radomskich parkach i na skwerach. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do mechanicznego oczyszczania utwardzonych nawierzchni alejek z piasku, którym posypywaliśmy oblodzenia. Następnie myjemy ławki i sprzątamy place zabaw, które przyciągają już sporo maluchów z opiekunami.
  W ostatnich dniach naszych pracowników i maszyny komunalne można spotkać przede wszystkim w parkach: imienia Tadeusza Kościuszki, Leśniczówka i Stary Ogród. W pierwszej kolejności zajmujemy się centralnymi ogrodami po rewitalizacji, które odwiedza najwięcej ludzi, a następnie przemieszczamy na nasze tereny znajdujące się dalej centrum.
  Po mechanicznym zamiataniu alejek musimy niezwłocznie umyć dokładnie wszystkie, ustawione przy nich ławki i kosze na śmieci. Zadanie to jest pracochłonne, bowiem tylko w parku imienia Tadeusza Kościuszki jest aż 100 sztuk stylowych siedzisk. Systematycznego sprzątania wymaga również bezpieczna nawierzchnia nowych placów zabaw w parkach Leśniczówka i Stary Ogród.
  Nasze ekipy można obecnie spotkać między innymi na głównym deptaku miejskim, czyli ulicy Żeromskiego, gdzie pracuje odkurzacz doczepiany do miniładowarki wielofunkcyjnej. Drobnych nieczystości i piasku nie da się usunąć przy użyciu tego sprzętu chociażby spod ławek, dlatego niektóre fragmenty granitowej nawierzchni trzeba zamiatać ręcznie.
  Pozostałe miniładowarki wielofunkcyjne ZUK-u można spotkać w parku na osiedlu Obozisko, gdzie są frezowane pnie drzew ściętych pod koniec ubiegłego roku. Obecnie pracują one od strony ulicy Warszawskiej i systematycznie przemieszczają się w głąb parku. /MW/

bieżące prace porządkowe ZUK
Nowoczesny odkurzacz komunalny pracuje na ulicy Żeromskiego. Z granitowej nawierzchni sprząta piasek i drobne nieczystości, które odkryły się po odwilży.
bieżące prace porządkowe ZUK
W parku na Obozisku pracują miniładowarki z frezami. Trwa tam usuwanie pni po zeszłorocznej wycince drzew.
bieżące prace porządkowe ZUK
W zabytkowym parku imienia Tadeusza Kościuszki obsypujemy świeżymi zrębkami klomby obsadzone krzewami.

bieżące prace porządkowe ZUK
W Leśniczówce zmywaliśmy graffiti wymalowane na niektórych elementach wyposażenia nowych placów zabaw.
bieżące prace porządkowe ZUK
Po mechanicznym zamiataniu alejek parkowych przystąpiliśmy do mycia ławek i koszy na śmieci.
bieżące prace porządkowe ZUK
Nowoczesne place zabaw w Leśniczówce zostały dokładnie wysprzątane przed nadejściem wiosny.

10.02.2015 r. - Usuwamy błoto pośniegowe z alejek i sprzątamy
 We wtorek (10 lutego) pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zajmują się przede wszystkim usuwaniem błota pośniegowego z nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych w parkach, na skwerach i blisko trzydziestu ulicach w ścisłym centrum Radomia. Gdzieniegdzie występują jeszcze niewielkie, lecz niebezpieczne dla pieszych oblodzenia, więc w teren wyruszyły również piaskarki.
  Usuwaniem topniejącego śniegu z alejek przecinających parki i skwery zajmują się pracownicy Działu Zieleni, zaś za tereny gminne w ścisłym centrum miasta odpowiada Sekcja Sprzątająca, która codziennie dba o kompleksowe utrzymanie ich w czystości - zbiera wszelkie nieczystości i opróżnia setki koszy ustawionych przy ulicach.
  Do usuwania błota pośniegowego z wielu kilometrów alejek i chodników wyjechały miniładowarki z doczepionymi pługami. Mimo niewielkich wymiarów tych pojazdów, lemiesze nie są w stanie zebrać topniejącego śniegu z każdego miejsca, dlatego pewne fragmenty nawierzchni muszą być odgarniane przy użyciu szufli śniegowych. Po przejechaniu pługów nasi pracownicy udrażniają ręcznie dojścia do koszy na śmieci czy ławek.
  Mimo odwilży, w bardziej zacienionych parkach i skwerach, nadal występują częściowe oblodzenia nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, dlatego do ich posypania wysłaliśmy piaskarki. Nad ranem dość ślisko było między innymi na alejkach w parku Leśniczówka oraz imienia Tadeusza Kościuszki. Staramy się jak najszybciej interweniować w takich przypadkach i równocześnie apelujemy do pieszych o zachowanie ostrożności, szczególnie na trotuarach wyłożonych płytami granitowymi i asfaltem!. /MW/
bieżące prace porządkowe ZUK
We wtorek (10 lutego) pracownicy ZUK usuwali błoto pośniegowe z nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenach parków i skwerów. Jeden z pługów pracował w parku na Ustroniu.
bieżące prace porządkowe ZUK
W ruch poszły też zwykłe szufle śniegowe.
bieżące prace porządkowe ZUK
Równocześnie z pługami pracowały piaskarki. Gdzieniegdzie, na fragmentach alejek parkowych, występowały oblodzenia. Dość ślisko było nad ranem w parku Leśniczówka.

05.02.2015 - Samochody notorycznie rozjeżdżały park na Ustroniu! Ustawiliśmy dodatkowe przeszkody
  Oddany pod koniec ubiegłego roku ciąg pieszo-rowerowy między ulicami Jana Pawła II a Orzechową był notorycznie rozjeżdżany przez samochody. Niektórzy kierowcy ignorowali znaki zakazu wjazdu, świadomie niszcząc nowe trawniki i nawierzchnię alejki dla pieszych oraz drogi dla cyklistów. Kilka tygodni temu ustawiliśmy gazony przy dwóch wlotach od strony ulic Gagarina i Sandomierskiej. Niestety, kierowcy bardzo szybko wytyczyli sobie nowe skróty. Po naszych obserwacjach sytuacji i interwencjach mieszkańców Ustronia, ustawiliśmy dodatkowe przeszkody.
  W czwartek (5 lutego) dostawiliśmy w sumie 9 sztuk prostokątnych i ośmiokątnych gazonów. Stanęły one tuż obok zlikwidowanych, poprzecznych przejazdów, znajdujących się w pobliżu bloków przy ulicach Gagarina 21/23 oraz Sandomierskiej 12 i 16. Najczęściej kierowcy skracali sobie trasę, jadąc od "ślepego" wylotu drogi wewnętrznej przy Społecznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w kierunku szerokiej, asfaltowej alejki obok Publicznego Gimnazjum nr 2. Po ustawieniu pierwszych donic, zaczęli je omijać przez okoliczne trawniki.. W związku z tym wykonaliśmy kolejne przegrody uniemożliwiające przejazd aut.
  Zaznaczamy, że nadal jest zabezpieczony dojazd do parku dla pojazdów służb ratunkowych i służb komunalnych od strony ulic Jana Pawła II i Orzechowej. Do wszystkich okolicznych budynków mieszkalnych i placówek oświatowych dojazd zapewniają wewnętrzne drogi osiedlowe, odchodzące bezpośrednio od ulic Gagarina i Sandomierskiej. /MW/
gazony blokują dzikie skróty
W czwartek (5 lutego) pracownicy ZUK ustawiali dodatkowe gazony, aby ukrócić wjazd pojazdów nieuprawnionych na teren parku Ustronie.
gazony blokują dzikie skróty
Nowe przeszkody, w postaci betonowych donic, stanęły w pobliżu wieżowca przy ulicy Sandomierskiej 16.
gazony blokują dzikie skróty
Uniemożliwiony został też przejazd w poprzek nowego ciągu pieszo-rowerowego na wysokości wieżowca przy ulicy Sandomierskiej 12.

02.02.2015 r. - "Zieleń" odśnieża i dokonuje cięć pielęgnacyjnych drzew, a "techniczni" naprawiają ławki i sprzątają
  W poniedziałek (2 lutego) pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zajmowali się odśnieżaniem terenów miejskich, powierzonych w stałe utrzymanie, pielęgnacją drzew, naprawą ławek i interwencyjnym porządkowaniem pozostałych terenów gminnych. Główny front robót przebiagał w Śródmieściu, na Ustroniu i Michałowie.
  Od samego rana piaskarki i ekipy wyposażone w szufle śnieżne można było spotkać we wszystkich parkach i na wszystkich skwerach w mieście. Wokół oczka wodnego przy ulicy Jana Pawła II na Ustroniu pracowała równocześnie brygada Działu Technicznego i Działu Zieleni. Pierwsza zajmowała się wymianą zniszczonych desek w siedziskach i oparciach ławek, zaś druga, przy użyciu zwyżki, dokonywała cięć pielęgnacyjnych drzew w pobliżu skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Osiedlowej. Z rozłożystych koron klonów i wierzb były usuwane nadłamane i suche gałęzie, które zagrażały przechodniom i pobliskim zabudowaniom. Druga z ekip "zieleni" porządkowała działkę gminną wokół parkingu strzeżonego przy ulicy Sobieskiego 3 na Michałowie. Zakres zleconych nam robót w tym miejscu polegał przede wszystkim na usunięciu odrostów samosiewów bujnych krzewów, pod którymi nagromadziło się sporo śmieci.
  Sekcja Sprzątania zajmowała się odśnieżaniem i posypywaniem oblodzonych nawierzchni chodników oraz placów w ścisłym centrum miasta. Oczywiście oprócz tego jej pracownicy opróżniali setki koszów na śmieci stojących przy ulicach i kompleksowym sprzątaniem terenów będących w stałym utrzymaniu ZUK. /MW/
zimowe prace ZUK w lutym
W poniedziałek (2 lutego) pracownicy Działu Technicznego ZUK naprawiali ławki stojące wokół oczka wodnego przy ulicy Jana Pawła II.
zimowe prace ZUK w lutym
Nieopodal pracowała też jedna z ekip Działu Zieleni ZUK. Przy użyciu zwyżki były usuwane nadłamane i suche gałęzie z rozłożystych koron klonów i wierzb.
zimowe prace ZUK w lutym
Jedną z ekip "zieleni" ZUK można było też spotkać na terenie gminnym wokół parkingu strzeżonego przy ulicy Sobieskiego 3. Usuwano tam odrosty samosiewów krzewów i sprzątano śmieci.