wersja polska 
październik
30.10.2014 r. - Jesienne nasadzenia drzew w parkach i skwerach
  Zakład Usług Komunalnych wykonuje jesienne nasadzenia drzew. Koszt tego zadania to ok. 20 tys. zł brutto. Najwięcej roślin pojawi się w parkach na Południu i Plantach. Nowych drzew przybędzie również na skwerze pomiędzy ulicami Koszarową, Malczewskiego i Wernera oraz zieleńcu przy placu Jagiellońskim.
 We wszystkich tych miejscach posadzimy w sumie 60 szt. szlachetnych i długowiecznych dwóch rodzajów drzew: 30 szt. dębów i 30 szt. buków. Najwięcej, bo aż 22 szt. dębów i 10 szt. buków trafi do parku przy ul. Łąkowej na Południu.
 Wszystkie drzewka mają ok. 5 metrów wysokości, były szkółkowane i hodowane z zakrytym systemem korzeniowym, co ma duży wpływ na ich przyjęcie się w docelowym gruncie. Sadzone drzewka są od razu zabezpieczane wokół palikami oraz siatką ogrodniczą i ściółkowane  /MW/

jesienne nasadzenia
W czwartek pracownicy Zakładu Usług Komunalnych sadzili drzewa w parku na Południu.
jesienne nasadzenia
Większość jesiennych nasadzeń w tym miejscu będą stanowić długowieczne dęby.
jesienne nasadzenia
Sadzonki pochodzą ze szkółek, mają ok. 5 metrów wysokości i są wkopywane z zakrytym systemem korzeniowym.

27.10.2014 r. - Kradzież krzewów na rondzie im. Stefana Kisielewskiego
kradzież roślin na rondzie

  Nawet jednego weekendu nie przetrwała w całości nowa dekoracja roślinna wyspy centralnej ronda u zbiegu ulic Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej. W poniedziałek rano nasi pracownicy zieleni zauważyli, że brakuje tam 12 szt. sporych sadzonek sosny kosodrzewiny. Straty z tego tytułu oszacowaliśmy na ok. 600 zł brutto.
 Zawiadomienie o dokonanej kradzieży nowych krzewów zostanie zgłoszone we właściwym komisariacie policji. Ponadto zwrócimy się do służb mundurowych o częstsze patrole w pobliżu ronda im. Stefana Kisielewskiego. Równocześnie i nieustannie apelujemy do świadków kradzieży lub dewastacji roślin z terenów miejskich, aby powiadamiali telefonicznie o takich zdarzeniach dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji. Nawet anonimowe zgłoszenie tego typu incydentów jest niezwykle ważne, bowiem istnieje spora szansa na ujęcie sprawców na gorącym uczynku.
 W bieżącym roku, dzięki reakcji świadków i szybkiej interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, udało się zatrzymać mężczyznę, który nocą niszczył donice ustawione na rondzie im. Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS). Niedawno ujawniono również młodego wandala, który złamał kilka już okazałych drzew w parku na Gołębiowie II. Obaj mężczyźni zostali ukarani za swoje zachowanie i naprawili wyrządzone szkody. /MW/  

23.10.2014 r. - Nowe rośliny na rondzie im. Stefana Kisielewskiego
  Rozkopana wyspa centralna ruchliwego ronda u zbiegu ulic Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej z powodu przebudowy sieci kanalizacyjnej została niedawno odtworzona i jest właśnie obsadzana krzewami wieloletnimi.
Nowa kompozycja zieleni w tym miejscu będzie składała się z dwóch rodzajów roślin niskopiennych: krzewuszek o ozdobnych liściach z białymi brzegami i kwiatach barwy purpurowej oraz sosny kosodrzewiny. Wybór akurat tych krzewów nie jest przypadkowy, ponieważ są one łatwe w uprawie, mają niewielkie wymagania glebowe i dobrze znoszą zanieczyszczenie powietrza. Krzewuszka i kosodrzewina zajmą największą powierzchnię kopca, natomiast w zewnętrznej jego części, oddzielonej betonową palisadą, zostanie urządzony trawnik.
Nowa dekoracja roślinna ronda im. Stefana Kisielewskiego będzie gotowa już za kilka dni. Choć na zamierzony, największy efekt tych nasadzeń trzeba będzie poczekać do wiosny, bowiem wówczas zaczną kwitnąć krzewuszki. Odtworzenie kopca ronda i urządzenie na nim zieleni pochłonie ok. 10 tys. zł brutto.
Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem wykopów rondo na Plantach zdobiły m.in.: berberysy, irgi, jałowce i kosodrzewiny. Większość z tych roślin przesadziliśmy na rondo na Ustroniu, które porastała tylko trawa. Nie wszystkie, spore już rośliny przyjęły się w nowym miejscu, dlatego niebawem również i tam planujemy dosadzić trochę nowych krzewów.  /MW/

prace na rondzie Kisiela
Przed sadzeniem nowych roślin trzeba było dokładnie wytyczyć kształt zaprojektowanej kompozycji na przygotowanym wcześniej podłożu.
prace na rondzie Kisiela
W sumie na wyspie centralnej ronda im. Stefana Kisielewskiego posadzimy blisko 300 szt. krzewów.
prace na rondzie Kisiela
Odtworzony po wykopach kopiec ronda u zbiegu ulic Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej będą zdobiły krzewuszki i sosna kosodrzewina.

23.10.2014 r. - Organizacja handlu przy cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych
handel przy cmentarzach 2014

 Zakład Usług Komunalnych również w tym roku odpowiada za organizację handlu w rejonie nekropolii przy ulicach: Ofiar Firleja, Witosa, Limanowskiego i Dębowej w okresie Wszystkich Świętych (od 31 października do 2 listopada). Miejsca handlowe są przydzielane w formie konkursu ofert. Cena wywoławcza za jedno miejsce handlowe w rejonie cmentarza rzymskokatolickiego na Borkach oraz w rejonie cmentarza komunalnego na Firleju wynosiła 300 złotych brutto. Koperty z ofertami przyjmowaliśmy do 15 października. Obecnie jest jeszcze sporo wolnych miejsc przy ulicach Witosa i Dębowej. Osoby zainteresowane ich rezerwacją mogą zgłaszać się bezpośrednio do naszego Działu Obsługi Targowisk i Nieruchomości - tel. 48 330 86 82. Podobnie jak w ubiegłych latach stanowiska do handlu zniczami, kwiatami i wiązankami udostępniliśmy nieodpłatnie organizacjom harcerskim oraz instytucjom charytatywnym, które złożyły do nas stosowne prośby.
 Handel na wyznaczonych miejscach przy ulicach Ofiar Firleja i Witosa będzie odbywał się od dnia 31 października do 2 listopada w godz. 6 - 22. Natomiast handel na wyznaczonych miejscach przy ul. Limanowskiego i Dębowej będzie odbywał się w dniach 1-2 listopada w godz. 6 - 22.
 Na wytyczonych w sumie 565 miejscach handlowych w rejonie obu nekropolii dopuszczamy sprzedaż wyłącznie artykułów cmentarnych, czyli zniczy, kwiatów i wiązanek. Wyjątek stanowi tylko 20 miejsc z tyłu parkingu samochodowego przy ulicy Limanowskiego (naprzeciwko cmentarza rzymskokatolickiego) oraz 14 miejsc na parkingu znajdującym się praktycznie naprzeciwko głównej bramy wejściowej cmentarza komunalnego przy ul. Ofiar Firleja. W tych obu punktach na straganach będą mogły pojawić się również zabawki. Kontrolą prawidłowej rezerwacji miejsc i egzekwowaniem zapisów regulaminu ich przydziału będą zajmowali się pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
 W okresie Wszystkich Świętych będzie wyznaczona następująca liczba miejsc handlowych w okolicach cmentarzy na Borkach i Firleju:
- ul. Ofiar Firleja: 76 (handel artykułami cmentarnymi), 14 (handel zabawkami), 8 (nieodpłatne miejsca dla organizacji harcerskich i instytucji charytatywnych);
- ul. Witosa: 153 (handel artykułami cmentarnymi);
- ul. Limanowskiego: 250 (handel artykułami cmentarnymi), 20 (handel zabawkami); 10 (nieodpłatne miejsca dla organizacji harcerskich i instytucji charytatywnych);
- ul. Dębowa: 66 (handel artykułami cmentarnymi).
 W tym roku handlarze są najbardziej zainteresowani miejscami przy ulicach Ofiar Firleja i Limanowskiego. Najmniej osób chce rozstawić stragany przy ul. Dębowej, pomimo tego, że znajduje się tam duży parking samochodowy i z roku na rok coraz więcej ludzi korzysta z bramy wejściowej od zachodniej strony nekropolii.
 Nasi pracownicy w okresie Wszystkich Świętych będą zajmowali się również utrzymaniem czystości na odcinkach ulic wokół cmentarzy na Borkach i Firleju, gdzie będzie odbywał się handel. /MW/

21.10.2014 r. - Urządzamy zieleń na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej
  Świeżo przebudowany skwer Unii Radomsko-Wileńskiej między ulicami Wałową a Grodzką zajęli nasi pracownicy. Zakład Usług Komunalnych odpowiada bowiem za kompleksowe urządzenie zieleni w tym miejscu. Na wstępie przygotujemy grunt do założenia nowych trawników, a następnie wykonamy nasadzenia drzew i krzewów.
  Na skwerze z odtworzonym zarysem muru miejskiego pojawią się: buki purpurowe (forma kolumnowa), jabłonie rajskie, jodła kalifornijska oraz cisy i magnolie. Ponadto znajdą się tam również miejsca na urządzanie okresowych rabat kwiatowych. Cały ten obszar jest objęty ochroną konserwatorską, więc projekt nowego zagospodarowania zieleni był uzgadniany z przedstawicielami radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  W sumie powierzchnia nowej zieleni na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej będzie wynosiła blisko 1353 m kw., z czego same trawniki zajmą prawie 1234 m kw. Przewidujemy, że wszystkie prace uda się nam zakończyć do końca października bieżącego roku. Szacowany koszt zadania wynosi ok. 23 tys. zł.  /MW/
zakładanie zieleńców na skwerze Unii
..
zakładanie zieleńców na skwerze Unii
..
zakładanie zieleńców na skwerze Unii
..

15.10.2014 r. - Jesienne kwiaty już zdobią miasto
  Ogrodnicy kończą nasadzenia jesiennych odmian kwiatów na klombach przy głównych ulicach i placach w centrum miasta. Nowymi roślinami zostały również obsadzone prawie wszystkie donice. W najbliższych dniach ogrodnicy pojawią się jeszcze na rondzie im. Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS).
 Podobnie jak wiosną i latem najwięcej kwiatów będzie zdobić prawie do końca roku wyspy centralne rond: NSZ (przy wylocie do Warszawy), ks. Romana Kotlarza (koło Starego Ogrodu), Kazimierza Wielkiego (koło kościoła Świętej Trójcy) i Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS). Najwięcej klombów i donic znajduje się natomiast przy głównym deptaku miejskim i odchodzących od niego ulicach.
 Do urządzenia jesiennych kompozycji ogrodnicy użyli w tym roku: chryzantemy, wrzosy, starce srebrzyste i kilka odmian kapusty ozdobnej. Nowością jest trawa ozdobna, którą obsadzono częściowo klomb znajdujący się przed pomnikiem Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego. Wybór akurat tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ najlepiej znoszą one zmienną pogodę i przymrozki.
 Wykonaniem i bieżącym serwisowaniem dekoracji roślinnej miasta w roku 2014 zajmuje się wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego gospodarstwo ogrodnicze EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego. Udzielone zamówienie obejmuje nie tylko wymianę roślin na gatunki wiosenne, letnie oraz jesienne. Przedsiębiorstwo to odpowiada za dostarczenie kwiatów, przygotowanie podłoża, nasadzenie, odchwaszczanie, nawożenie, opryski, formowanie i podlewanie ich w okresie wegetacji.  /MW/
jesienne dekoracje roślinne 2014
..
jesienne dekoracje roślinne 2014
..
jesienne dekoracje roślinne 2014
..

jesienne dekoracje roślinne 2014
..
jesienne dekoracje roślinne 2014
..
jesienne dekoracje roślinne 2014
..

jesienne dekoracje roślinne 2014
..
jesienne dekoracje roślinne 2014
..
jesienne dekoracje roślinne 2014
..

13.10.2014 r. - Przebudowujemy chodnik i schody pomiędzy ulicami Chrobrego i Miłą
  Kolejny odcinek alei spacerowej im. prof. Leszka Kołakowskiego zyska nową, równą nawierzchnię. Już niedługo piesi będą mieli do dyspozycji również nowe schody i podjazd dla wózków. Rozpoczęte w zeszłym tygodniu prace budowlano-remontowe obejmują w sumie 105-metrowy fragment chodnika biegnącego wzdłuż Potoku Północnego, pomiędzy ulicami Chrobrego i Miłą.
 Zakres robót obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni trotuaru i obrzeży. Nowy chodnik będzie miał dwa metry szerokości, a jego nawierzchnia jest układana z betonowych płyt na podbudowie cementowo-piaskowej. Ponadto powstaną praktycznie od podstaw schody i podjazd dla wózków przy dojściu do ul. Chrobrego (tuż obok mostu). Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i podnieść komfort użytkowania, nowe stopnie będą dłuższe i zostanie również nieco zniwelowany ich spadek. Obok schodów stanie też barierka. Pod koniec robót po obu stronach nowego chodnika urządzimy trawniki.
  Zadanie to wykonujemy na zlecenie Urzędu Miejskiego, a jego koszt wyniesie ok. 14 tys. zł. Jeśli tylko będzie dopisywała pogoda to wszystkie prace powinny zakończyć się za dwa tygodnie. Aby nie zagradzać całkowicie dogodnego i ruchliwego skrótu, na czas układania nowego trotuaru zostawiliśmy pieszym kawałek starego chodnika.  /MW/
skwer Kołakowskiego
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych układają nowy chodnik między ulicami Chrobrego i Miłą.
skwer Kołakowskiego
..
skwer Kołakowskiego
Praktycznie od podstaw powstaną też schody i podjazd dla wózków przy dojściu do ul. Chrobrego (tuż obok mostu).

07.10.2014 r. - Odnawiamy grobowce poległych lotników na Cmentarzu Wojskowym
  Kolejne miejsce pamięci narodowej, będące pod opieką ZUK, jest odnawiane i porządkowane. Tym razem zajęliśmy się zapomnianą przez wielu radomian kwaterą poległych lotników w trakcie II Wojny Światowej, znajdującą się na terenie Cmentarza Wojskowego u zbiegu ulic Limanowskiego i Obrońców (naprzeciwko Cmentarza Rzymsko-Katolickiego).
Wszystkie, usytuowane w południowo-wschodnim narożniku nekropolii jednakowe grobowce z charakterystycznymi, sporymi krzyżami są oczyszczane i następnie malowane na biało. W niektórych nagrobkach pojawiły się ubytki, które oczywiście zostaną uzupełnione przed nałożeniem świeżej farby. Ponadto, już na sam koniec robót, część mogił będzie obsypana jasnym żwirkiem. Podczas deszczów duże krople wody rozbijały się o ziemię, powodując szybkie zabrudzanie się krzyży. Przed rozpoczęciem odnawiania nagrobków korony drzew przysłaniających kwaterę zostały delikatnie podcięte, dzięki czemu dociera do nich sporo światła.
W tym roku, w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej, oczyściliśmy dokładnie z naleciałości brudu i kurzu ulicznego pomnik poświęcony pamięci radomskich Żydów, który stoi między ulicami Podwalną, Anielewicza i Bóźniczną. W ramach tego zadania naprawiliśmy też nawierzchnię całego placu wokół postumentu, ustawiliśmy tam ławki i kosze, a przed kilkoma dniami posadziliśmy spore tuje szmaragdowe.  /MW/

prace przy miejscach pamięci narodowej
Pracownicy ZUK odnawiają grobowce poległych lotników na Cmentarzu Wojskowym u zbiegu ulic Limanowskiego i Obrońców.
prace przy miejscach pamięci narodowej
W części betonowych nagrobków pojawiły się ubytki, które są uzupełniane przed nałożeniem świeżej farby.
prace przy miejscach pamięci narodowej
W ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej niedawno oczyszczono pomnik poświęcony pamięci radomskich Żydów i uporządkowano cały plac wokół tego postumentu. Są m.in. ławki, kosze i nowe rośliny.

03.10.2014 r. - Ruszyły jesienne porządki w radomskich parkach
  Wraz z nadejściem jesienni, w radomskich parkach pojawili się pracownicy ZUK ze spalinowymi dmuchawami i grabiami. Z drzew, przede wszystkim: topól, kasztanowców i lip spada coraz więcej liści, które staramy się systematycznie zbierać, a następnie wywozić do kompostowania.
W piątek wszystkie ekipy zieleni zaangażowane były do jesiennych porządków w parku im. Tadeusza Kościuszki oraz na Plantach. Zawsze w pierwszej kolejności usuwamy liście zalegające na alejkach i ciągach jezdnych, gdyż podczas deszczów zamieniają się one w śliską maź, stanowiąc spore niebezpieczeństwo dla pieszych bądź rowerzystów. Następnie spalinowe dmuchawy pryzmują opadłe liście na zieleńcach.
Do usuwania liści zalegających na alejkach używamy również mechanicznej zamiatarki z zasobnikiem, doczepianej do wielofunkcyjnych miniładowarek AVANT. Urządzenie to można spotkać codziennie głównie w parku im. Tadeusza Kościuszki i przyległej do tego ogrodu ul. Żeromskiego. Dzięki dużej zwrotności miniładowarek, zamiatarka zbiera liście i wszelkie nieczystości nawet w dość trudno dostępnych miejscach, np. wokół koszy na śmieci i ławek.
Nasze brygady techniczne nieustannie kontrolują stan techniczny urządzeń znajdujących się na pond 50 placach zabaw usytuowanych w różnych rejonach miasta. Jedną z nich można też spotkać na działce sąsiadującej z Liceum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Kilińskiego, gdzie jest prowadzona rozbiórka starych pustostanów.  /MW/

jesienne porządki
W radomskich parkach rozpoczęły się jesienne porządki, polegające głównie na zbieraniu i wywożeniu liści opadających z drzew.
jesienne porządki
Jesienne porządki w parkach niezwykle ułatwiają dmuchawy spalinowe.
jesienne porządki
Liście i inne nieczystości zalegające na alejkach i głównym deptaku miejskim są zbierane mechanicznie przez zamiatarkę doczepianą do miniładowarek AVANT.

jesienne porządki
Duża zwrotność miniładowarki umożliwia zbieranie liście i drobnych nieczystości nawet w dość trudno dostępnych miejscach, np. wokół koszy na śmieci i ławek.
jesienne porządki
Jedna z naszych brygad technicznych zajmuje się rozbiórką starych pustostanów na działce gminnej przy ul. Kilińskiego.
jesienne porządki
Po straszących ruderach pozostał już jedynie gruz.