wersja polska 
czerwiec
24.06.2014 r. - W parkach i skwerach będzie widniej po zmroku
  W tym tygodniu nasi pracownicy usuwają ze zwyżki gałęzie drzew, które przysłaniają klosze lamp oświetlających tereny będące w stałym utrzymaniu ZUK. Widniej będzie już po zmroku w parkach na Plantach i Obozisku oraz skwerze położonym między ulicami Waryńskiego, Traugutta i Beliny-Prażmowskiego.
  Pozostałe ekipy zieleni głównie koszą trawniki i formują krzewy. We wtorek kosiarze pracowali w parku na Obozisku i skwerze usytuowanym między ulicami 11-go Listopada i Warszawską. Brygady techniczne i sekcji sprzątającej zajmują się codziennymi zadaniami, a ponadto są zaangażowane w przygotowania do obchodów Dni Radomia. /MW/
bieżące prace ZUK - VI 2014
We wtorek pracownicy ZUK obcinali ze zwyżki gałęzie drzew, które przysłaniały klosze lamp oświetlających park na Obozisku.
bieżące prace ZUK - VI 2014
Ekipy zieleni kształtują żywopłoty w okolicy ronda im. ks. Romana Kotlarza koło Starego Ogrodu...
bieżące prace ZUK - VI 2014
...i koszą trawniki, m.in. na skwerze usytuowanym między ulicami 11-go Listopada i Warszawską.

17.062014 r. - Letnie kwiaty zdobią place, ronda, skwery i ulice Radomia
 Aksamitki, begonie, heliotropy, pelargonie, petunie, surfinie, smagliczki czy nemezje zdobią reprezentacyjne punkty Radomia. Nasz zewnętrzny wykonawca zakończył już nasadzenia letnich odmian kwiatów. Najwięcej tych roślin znajduje się na głównym deptaku miejskim i rondach usytuowanych na przecięciu najważniejszych dróg.
  Rozkwitające coraz bardziej z każdym dniem kwiaty zdobią w sumie 14 rabat gruntowych, około 320 betonowych donic i wyspy centralne 8 rond. Ponadto na latarniach wzdłuż kilku ulic w ścisłym centrum miasta i wokół placów znajdują się donice z odmianami kwiatów zwisających. Letnie dekoracje roślinne będą najbardziej okazałe za około 2-3 tygodnie, ponieważ wówczas kwiaty przysłonią donice i gęsto wypełnią gazony oraz gruntowe rabaty.
  Wykonaniem i bieżącym serwisowaniem dekoracji roślinnej miasta w roku 2014 zajmuje się wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego gospodarstwo ogrodnicze EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego. Udzielone zamówienie obejmuje nie tylko wymianę roślin na gatunki wiosenne, letnie oraz jesienne. Przedsiębiorstwo to odpowiada za wyhodowanie i dostarczenie kwiatów z odpowiednim systemem korzeniowym, przygotowanie dla nich podłoża, nasadzenie, odchwaszczanie, nawożenie, opryski, formowanie i podlewanie ich w okresie wegetacji.
  W wielu miejscach, przede wszystkim rabatach urządzonych na reprezentacyjnych rondach, woda niezbędna do prawidłowej wegetacji kwiatów jest dostarczana automatycznie do gruntu przez systemy nawadniające, które są wykonane w ramach tego zamówienia. /MW/
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Gazony obsadzone letnimi odmianami kwiatów przed gmachem Urzędu Miejskiego, od strony ul. Żeromskiego.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
W donicach ustawionych wzdłuż głównego deptaka miejskiego znajdują się m.in. pelargonie...
dekoracje kwiatowe - lato 2014
...i begonie w różnych kolorach.

dekoracje kwiatowe - lato 2014
Biało-czerwone kompozycje, składające się z begonii, zdobią okolice pomnika upamiętniającego czerwcowy protest robotniczy w 1976 roku.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Stylowe latarnie, oświetlające główny deptak miejski, są ozdobione donicami z kwiatami zwisającymi.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Donice zawieszone na słupach wypełniają kolorowe pelargonie bluszczolistne.

dekoracje kwiatowe - lato 2014
Rondo na placu Kazimierza Wielkiego zdobią kwiaty w rabatach gruntowych i donicach zawieszonych na latarniach.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Efektownie wygląda też wyspa centralna ronda im. Stanisława Mikołajczyka koło dworca PKS.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Donice w kwietnikach ustawionych na rondzie im. Stanisława Mikołajczyka są obsadzone pelargoniami. Za około 2-3 tygodnie kwiaty całkowicie przysłonią donice i stelaże.

dekoracje kwiatowe - lato 2014
Rondo im. Romana Dmowskiego na Ustroniu zostało obsadzone roślinami wieloletnimi, ale znalazło się też miejsce na niewielkie rabaty kwiatowe.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Spore rabaty zostały urządzone na wyspie centralnej ronda im. ks. Romana Kotlarza koło Starego Ogrodu. Rosną tutaj m.in. aksamitki, begonie i starce.
dekoracje kwiatowe - lato 2014
Nowa rabata gruntowa pojawiła się w tym roku na skwerze przed kościołem i klasztorem ojców Bernardynów.

12.06.2014 r. - Ekipy zieleni kształtują krzewy i koszą trawniki
 Nasze ekipy zieleni wciąż przemieszczają się codziennie w różne części miasta, aby utrzymać odpowiednią wysokość trawników i wygląd krzewów na terenach powierzonych nam w stałe utrzymanie. Pogoda sprzyja szybkiemu wzrostowi roślin, więc niektóre zieleńce odwiedzamy w tym celu już czwarty lub piąty raz w tym roku.
 W czwartek kosimy trawniki na skwerze przy placu Jagiellońskim i przycinamy żywopłoty rosnące wokół tego placu. Kosiarki pracują też w parku na Południu, skwerze wokół placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty (u zbiegu ulic Malczewskiego, Wernera i Koszarowej) oraz rondzie im. ks. Romana Kotlarza (koło Starego Ogrodu).
 Sekcja sprzątająca, po obsłudze centrum, zajmuje się porządkowaniem kolejnego miejsca pamięci narodowej - cmentarza żydowskiego przy ul. Kozienickiej. Brygady techniczne sprzątają i naprawiają place zabaw oraz montują lub rozbierają sceny na prośbę gminnych placówek oświatowo-wychowawczych. /MW/
zraszacze na deptaku
W czwartek pracownicy ZUK przycinają żywopłoty rosnące wokół placu Jagiellońskiego.
zraszacze na deptaku
Ten sam zabieg przeszły już krzewy rosnące w parku na Plantach, wzdłuż ul. Planty.
zraszacze na deptaku
W czwartek kosiarzy ZUK można było spotkać m.in. na rondzie im. ks. Romana Kotlarza (koło Starego Ogrodu).

09.06.2014 r. - Zraszacze chłodzą w upał przechodniów na głównym deptaku miejskim
 Przechodząc w upalne dni wyłączonym z ruchu kołowego odcinkiem ul. Żeromskiego można stanąć na chwilę i schłodzić się przy dwóch zraszaczach. Z obrotowych wodotrysków najbardziej cieszą się dzieci i młodzież, choć podchodzą do nich również starsi ludzie. Zraszacze znajdują się na wysokości parku im. Tadeusza Kościuszki oraz skwerze przed klasztorem i kościołem ojców Bernardynów. W upalne dni będziemy je ustawiali w tych miejscach przed południem i zabierali dopiero wieczorem.
  W poniedziałek większość naszych pojazdów i pracowników zajmuje się koszeniem zieleńców. Trawa jest strzyżona w parkach na Glinicach, Gołębiowie II i Obozisku. Powierzone nam w stałe utrzymanie tereny parku usytuowanego między ulicami 11-go Listopada, Zbrowskiego i Paderewskiego zostały wykoszone pod koniec ubiegłego tygodnia, dziś pracuje tam tylko kosiarka bijakowa doczepiana do ciągnika. Interwencyjnie kosimy tam przyległe działki, przysłaniające park od strony stojących nieopodal bloków.
  Nieustannie formujemy bujnie rosnące o tej porze roku krzewy. Pracowników ze spalinowymi nożycami do żywopłotów można spotkać teraz w zabytkowym parku im. Tadeusza Kościuszki, w części od strony ul. Słowackiego. Lada dzień zajmą się krzewami rosnącymi między jezdnią a chodnikami na odcinku ul. Żeromskiego, między ulicami Niedziałkowskiego a 25 czerwca. /MW/
zraszacze na deptaku
W poniedziałek ustawiliśmy i podłączyliśmy do wody zraszacze na głównym deptaku miejskim.
zraszacze na deptaku
Jeden z nich ochładza przechodniów koło parku im. Tadeusza Kościuszki. Zatrzymuje się przy nim wiele dzieci i towarzyszących im opiekunów.
zraszacze na deptaku
Nasz wykonawca dba o odpowiednią wilgotność ziemi, w której rosną kwiaty zdobiące ulice i skwery. Głównie podlewane są one za pomocą systemów nawadniających.

zraszacze na deptaku
Trawa w parku na Gołębiowie II została już skoszona. Dziś kosimy interwencyjnie przyległe do niego działki, przysłaniające park od strony stojących nieopodal bloków.
zraszacze na deptaku
Koszenie zieleńców odbywa się też w parku na Obozisku. Tutaj najlepiej sprawdzają się zwrotne miniładowarki z doczepianymi kosiarkami.
zraszacze na deptaku
Formujemy bujnie rosnące
o tej porze roku krzewy. Pracowników z nożycami
do żywopłotów można
spotkać teraz w parku
im. T. Kościuszki, w części
od strony ul. Słowackiego.

04.06.2014 r. - Kosimy, sprzątamy, porządkujemy miejsca pamięci narodowej i usuwamy fundamenty żelbetonowe
 W środę pracowników ZUK można spotkać w kilku punktach Radomia. Oprócz zadań wynikających ze stałego utrzymania powierzonych nam terenów zajmujemy się interwencyjnym sprzątaniem kolejnej działki gminnej i usuwaniem fundamentów żelbetonowych ze sporego placu na osiedlu XV-lecia.
  Ekipy zieleni koszą trawę w parku na Plantach oraz formują krzewy w centrum miasta, m.in. na skwerach znajdujących się wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego. Koszeniem zajmuje się również sekcja sprzątająca, która pracuje dziś na terenie cmentarza prawosławnego przy ul. Warszawskiej. W ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej ZUK odpowiada tam za utrzymanie porządku wokół kwater poległych żołnierzy sowieckich w czasie II wojny światowej. Ponadto jedna z ekip sprząta i kosi interwencyjnie kolejną działkę gminną przy ul. Olsztyńskiej, tuż koło dawnej przychodni sportowej.
  Brygady techniczne koszą trawniki na powierzonych nam w utrzymanie placach zabaw i boiskach oraz usuwają fundamenty żelbetonowe ze sporego placu na osiedlu XV-lecia, sąsiadującego z Publicznym Gimnazjum nr 5.
  Oprócz tego wywiesiliśmy flagi narodowe w centrum miasta w związku z przypadającą dziś 25 rocznicą pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce. /MW/
bieżące prace ZUK
Nasze ekipy zieleni zajmują się formowaniem krzewów m.in. w okolicy Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego.
bieżące prace ZUK
Interwencyjnie porządkujemy kolejną działkę gminną przy ul. Olsztyńskiej na osiedlu Nad Potokiem.
bieżące prace ZUK
Sekcja sprzątająca pracuje m.in. na terenie cmentarza prawosławnego przy ul. Warszawskiej. ZUK odpowiada za utrzymanie porządku wokół kwater poległych żołnierzy sowieckich w czasie II wojny światowej.

bieżące prace ZUK
Jedna z brygad technicznych usuwa fundamenty żelbetonowe na sporym placu na osiedlu XV-lecia, w pobliżu PG nr 5.
bieżące prace ZUK
W centrum miasta wywiesiliśmy flagi narodowe w związku z przypadającą dziś 25 rocznicą pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce.
bieżące prace ZUK
Nasz wykonawca obsadza już ostatnie rabaty gruntowe letnimi odmianami kwiatów.

03.06.2014 r. - W miejsce wiosennych bratków sadzą m.in. aksamitki, begonie czy heliotropy
  Na radomskich ulicach, placach, rondach i skwerach można spotkać ogrodników zajmujących się sadzeniem letnich odmian kwiatów. Wiosenne kompozycje, składające się głównie z bratków, zostały wymienione już w blisko 320 gazonach ustawionych w różnych punktach miasta. Ogrodnicy kończą również sadzić letnie odmiany kwiatów na 14 rabatach gruntowych.
  W poniedziałek pracowali m.in. na ulicy Malczewskiego, w okolicy Resursy Obywatelskiej, zaś we wtorek można było ich spotkać na placu Kazimierza Wielkiego oraz głównym deptaku miejskim. Pod koniec zeszłego tygodnia kwiaty pojawiły się też na wyspach centralnych rond imienia ks. Jerzego Popiełuszki, Romana Dmowskiego i Matki Boskiej Fatimskiej. Letnie dekoracje roślinne będą najbardziej okazałe, ponieważ o tej porze roku występują najlepsze warunki dla wegetacji tego rodzaju roślin. Wszystkie miejsca, przeznaczone w tym roku do ukwiecenia, są obsadzane m.in.: begoniami, żeniszkami meksykańskimi, aksamitkami rozpierzchłymi, starcami srebrzystymi, petuniami, surfiniami, smagliczkami, pelargoniami czy nemezjami. Kompozycje składające się z różnych rodzajów kwiatów oraz kształty rabat są dobierane indywidualnie do ich umiejscowienia, gdyż nie wszędzie występuje taki sam stopień wilgotności gleby czy naświetlenia. Oczywiście zawsze brana jest pod uwagę estetyka, rośliny muszą bowiem komponować się z otoczeniem.
  Jeśli dopisze pogoda to jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego pelargonie bluszczolistne pojawią się również w donicach zawieszonych na latarniach stojących wzdłuż odcinków ulic: Żeromskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kilińskiego, Focha, Malczewskiego, Miłej oraz placach Konstytucji 3 Maja i Jagiellońskim. Ponadto donice z tymi kwiatami zapełnią kaskady ustawione na rondach Narodowych Sił Zbrojnych (warszawskim) i Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS). W przypadku tych elementów dekoracji roślinnej nastąpi w tym roku pewna zmiana, ponieważ w każdym z tych miejsc pojawią się pelargonie o różnych kolorach kwiatostanu, dopasowanych do kompozycji znajdujących się niżej, czyli w gazonach i rabatach gruntowych. W zeszłym roku zdecydowana większość donic zawieszonych na latarniach była obsadzona pelargoniami o czerwonym odcieniu kwiatostanu. To nie jedyna zmiana, którą można już dostrzec. W tym roku pojedyncze kaskady z kwiatami nie będą stały na wyspach centralnych ronda im. ks. Romana Kotlarza i Kazimierza Wielkiego. W ich miejsce niedawno posadziliśmy blisko 3-metrowe jodły kalifornijskie, które mają w przyszłości być wykorzystywane zimą do urządzania dekoracji świątecznej. W zamian przybędą dwie rabaty gruntowe z kwiatami, które będą zdobiły okolice głównego wejścia do Teatru Powszechnego.
  Wykonaniem i bieżącym serwisowaniem dekoracji roślinnej miasta w roku 2014 zajmuje się wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego gospodarstwo ogrodnicze EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego. Udzielone zamówienie obejmuje nie tylko wymianę roślin na gatunki wiosenne, letnie oraz jesienne. Przedsiębiorstwo to odpowiada za wyhodowanie i dostarczenie kwiatów z odpowiednim systemem korzeniowym, przygotowanie dla nich podłoża, nasadzenie, odchwaszczanie, nawożenie, opryski, formowanie i podlewanie ich w okresie wegetacji. W wielu miejscach, przede wszystkim rabatach urządzonych na reprezentacyjnych rondach, woda niezbędna do prawidłowej wegetacji kwiatów jest dostarczana automatycznie wprost do gruntu przy użyciu systemów nawadniających, które oczywiście są wykonane w ramach tego zamówienia. /MW/
letnie nasadzenia na rabatach
Na radomskich ulicach, placach, rondach i skwerach można spotkać ogrodników zajmujących się sadzeniem letnich odmian kwiatów.
letnie nasadzenia na rabatach
We wtorek nasz wykonawca wymieniał kwiaty na wyspie centralnej ronda Kazimierza Wielkiego. Letnie kompozycje będą składały się tam m.in. z begonii i starców srebrzystych.
letnie nasadzenia na rabatach
Przed sadzeniem roślin ogrodnicy przygotowują odpowiednie podłoże na wyznaczonych rabatach i wykaszają wokół nich trawę.

letnie nasadzenia na rabatach
Klomb przed pomnikiem Jana Kochanowskiego będą zdobiły żółte aksamitki rozpierzchłe i intensywnie pachnące, fioletowe heliotropy peruwiańskie.
letnie nasadzenia na rabatach
Ogrodnicy z firmy EKO-FLORA kończą już wymianę wiosennych kwiatów w blisko 320 gazonach.
letnie nasadzenia na rabatach
W betonowych donicach są sadzone głównie różowe i czerwone begonie.

02.06.2014 r. - Dziecięcy zastępca prezydenta miasta poznał pracę ZUK
  Zakład Usług Komunalnych włączył się w organizowany przez Urząd Miejski uroczysty Dzień Dziecka, pod nazwą: "Strach ma wielkie oczy, czyli nie taki Urząd straszny". W poniedziałek w zabytkowym parku im. Tadeusza Kościuszki pojawił się 12-letni Kacper Urbański, pełniący w tym dniu funkcję dziecięcego, pierwszego zastępcy prezydenta miasta Radomia.
 Młody radomianin dowiedział się czym zajmuje się na co dzień nasza jednostka oraz poznał dokładnie najnowszy sprzęt wykorzystywany do robót komunalnych i ogrodniczych. Najbardziej spodobała mu się wielofunkcyjna miniładowarka. Dziecięcy zastępca prezydenta z wielką chęcią wsiadł do jej kabiny i uważnie wysłuchał operatora, który wytłumaczył, jak obsługuje się tego rodzaju sprzęt i co można nim robić dzięki wielu wymiennym przystawkom. /MW/
młodociany z(n)astępca prezydenta
W poniedziałek w parku im. T. Kościuszki pojawił się 12-letni Kacper, pełniący w tym dniu funkcję dziecięcego, pierwszego zastępcy prezydenta Radomia. Młody radomianin z chęcią zapoznał się z posiadanym przez nas sprzętem.
młodociany z(n)astępca prezydenta
Największą atrakcją była wielofunkcyjna miniładowarka.
młodociany z(n)astępca prezydenta
Dziecięcy zastępca prezydenta z wielką chęcią wsiadł do jej kabiny i uważnie wysłuchał operatora, który wytłumaczył, jak obsługuje się tego rodzaju sprzęt i co można nim wykonywać dzięki wielu wymiennym przystawkom.