wersja polska 
maj
30.05.2014 r. - Po deszczowej przerwie ekipy zieleni wróciły do miejskich parków i skwerów
 Obfity deszcz wstrzymał w czwartek koszenie miejskich zieleńców. Dziś ekipy ZUK wróciły do strzyżenia trawników na terenach powierzonych nam w stałe utrzymanie. Ponadto kontynuujemy sprzątanie interwencyjne kolejnej działki gminnej przy ul. Piaskowej na Obozisku.
 Większość naszych kosiarzy można spotkać dziś w parku na Południu. Na rozległym terenie pracuje w sumie cztery kosiarki samobieżne i kilku pracowników z kosami spalinowymi, którzy wykaszają trawę w trudnodostępnych miejscach, czyli koło drzewek, krzewów, ławek oraz skarpy koryta Potoku Malczewskiego. Jedna z ekip zieleni zajmuje się interwencyjnie formowaniem krzewów przy alei prof. Leszka Kołakowskiego, między ulicami Struga a Miłą.
 Ekipy sekcji sprzątającej zajmują się codzienną obsługą ulic i placów w centrum miasta oraz interwencyjnym porządkowaniem kolejnej działki gminnej przy ul. Piaskowej, sąsiadującej ze szkołą podstawową. Na niewielkim placu, porośniętym wysoką trawą i chwastami, zalegało mnóstwo śmieci komunalnych, które zostały już zebrane i wywiezione na wysypisko. Obecnie niwelujemy ten teren i zasypujemy doły, do których podrzucano odpady. /MW/
po deszczach - powrót do koszenia
Większość naszych kosiarzy można spotkać dziś w parku na Południu. Na rozległym terenie przy ul. Łąkowej pracuje w sumie cztery kosiarki samobieżne.
po deszczach - powrót do koszenia
Są tam też obecni pracownicy z kosami spalinowymi, którzy wykasza trawę w trudnodostępnych miejscach, czyli koło drzewek, krzewów, ławek oraz skarpy koryta Potoku Malczewskiego.
po deszczach - powrót do koszenia
Jedna z ekip zieleni zajmuje się interwencyjnie formowaniem krzewów przy alei prof. Leszka Kołakowskiego, między ulicami Struga a Miłą.

po deszczach - powrót do koszenia
Nasi pracownicy zajmują się również interwencyjnym porządkowaniem kolejnej działki gminnej przy ul. Piaskowej, sąsiadującej ze szkołą podstawową.
po deszczach - powrót do koszenia
Obecnie niwelujemy ten teren i zasypujemy doły, do których podrzucano odpady.
po deszczach - powrót do koszenia
Na niewielkim placu, porośniętym wysoką trawą i chwastami, zalegało mnóstwo śmieci komunalnych, które zostały już zebrane i wywiezione na wysypisko.

27.05.2014 r. - Sprzątamy interwencyjnie, kosimy trawniki i naprawiamy deptak
  Kolejna działka gminna jest sprzątana kompleksowo przez naszych pracowników. Pozostałe ekipy ZUK zajmują się koszeniem trawników na terenach będących w naszym utrzymaniu lub interwencyjnie, porządkowaniem okolic miejsc pamięci narodowej oraz doraźną naprawą nawierzchni głównego deptaka miejskiego.
 Interwencyjnie sprzątamy działkę znajdującą się obok dawnego parkingu strzeżonego u zbiegu ulic Grzybowskiej i Sadkowskiej, gdzie przez lata stały pawilony handlowe. Tylko w ciągu zaledwie dwóch godzin uzbierano z tego miejsca całą przyczepę suchych gałęzi i różnego rodzaju pozostałości po drewnianych budynkach. Sekcja sprzątająca, po porannej obsłudze blisko 30 ulic i przylegających do nich placów w centrum miasta, zajmuje się również porządkowaniem okolic miejsc pamięci narodowej.
 Brygady techniczne dokonują doraźnej naprawy obluzowanych z upływem czasu płyt granitowych na wyłączonym z ruchu kołowego odcinku ul. Żeromskiego oraz demontażem starych i zniszczonych stołów do gry w tenisa stołowego na placu zabaw przy ul. Zdrojowej, a także przygotowaniem elementów niezbędnych do zabezpieczenia organizacji tegorocznych Dni Radomia.
 Ekipy zieleni koszą zieleńce powierzone nam w stałe utrzymanie. Ponadto pomagamy w koszeniu gminnym placówkom oświatowym, które niekiedy nie są w stanie strzyc wszystkich trawników na swoich terenach przy wykorzystaniu tylko własnego sprzętu. Dziś samobieżne kosiarki i pracowników z kosami spalinowymi można spotkać w okolicy ronda im. ks. Romana Kotlarza, parku na osiedlu Ustronie czy też na terenie szkoły podstawowej przy ul. Wośnickiej. /MW/
bieżące działania ZUK
Kolejna działka gminna jest kompleksowo sprzątana przez naszych pracowników. Suche gałęzie i pozostałości po starych pawilonach handlowych wywozimy z terenu u zbiegu ulic Grzybowskiej i Sadkowskiej.
bieżące działania ZUK
Samobieżne kosiarki przemieszczają się codziennie w kolejne rejony miasta obsługiwane przez ZUK. Teraz strzyżemy zieleńce m.in. na działkach przekazanych pod budowę parku na osiedlu Ustronie.
bieżące działania ZUK
Jedna z brygad technicznych zajmuje się doraźną naprawą obluzowanych z upływem czasu płyt granitowych na głównym deptaku miejskim.

26.05.2014 r. - Tereny zielone i centrum miasta sprzątamy też w weekendy
 Wiosną i latem oazy zieleni w mieście odwiedza sporo osób poszukujących cienia i spokoju w upalne dni czy wieczory. Większa liczba spacerowiczów w parkach i skwerach oznacza potrzebę ich częstszego sprzątania.
  Nasi pracownicy rozpoczynają sprzątanie tych terenów już od godziny 6 rano. Zbierają wszystkie poniewierające się nieczystości i opróżniają setki koszy ustawionych wzdłuż alejek. Tylko z jednego parku zbierają kilka dużych worków pełnych odpadów. W sobotę, po objechaniu wszystkich parków i skwerów, zapełnili zebranymi śmieciami prawie całą skrzynie ładunkową busa.
  W każdy weekend druga z naszych ekip sprzątających zajmuje się utrzymaniem czystości na blisko 30 ulicach i przylegających do nich reprezentacyjnych placach w centrum Radomia. Niestety, nie wszyscy ludzie odwiedzający tereny zielone czy przechodzący ulicami korzystają z doskonale widocznych koszy. Dlatego apelujemy o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i zostawianie po sobie porządku. /MW/
sprzątanie w weekendy
Wiosną i latem sprzątamy w weekendy nie tylko ulice i place w centrum miasta, ale również wszystkie parki i skwery.
sprzątanie w weekendy
Pracownicy objeżdżają obsługiwane przez nas tereny zielone, zbierają poniewierające się na nich nieczystości i opróżniają kosze na śmieci.
sprzątanie w weekendy
W sobotę tylko z parków im. Tadeusza Kościuszki, na Plantach i Południu zebrano kilkadziesiąt dużych worków pełnych odpadów.

23.05.2014 r. - Naprawiamy nawierzchnię deptaka i kosimy park im. Tadeusza Kościuszki. Ogrodnicy sadzą letnie kwiaty
  Przez kilka najbliższych dni na głównym deptaku miejskim będzie pracowała jedna z naszych brygad technicznych. Rozpoczęliśmy tam naprawę zniszczonych z upływem lat fragmentów nawierzchni. Na wyłączonym z ruchu kołowego odcinku ul. Żeromskiego w pierwszej kolejności uzupełniliśmy ubytki pojedynczych kostek i zajęliśmy się uszkodzonymi płytami granitowymi. Niestabilne elementy nawierzchni są wyjmowane i przed ponownym ułożeniem podsypywane grubą warstwą stabilizowanego cementu. Najbardziej połamane płyty będziemy chcieli, w miarę możliwości finansowych, wymieniać sukcesywnie na nowe. Niewielkie wyszczerbienia płyt wypełniamy doraźnie zaprawą.
  Większość naszych ekip zieleni zajmuje się dziś pielęgnacją zabytkowego parku im. Tadeusza Kościuszki. Są tam koszone trawniki i przycinane krzewy. Poza tym myjemy ławki ustawione przy alejkach i sprzątamy niewielkie gałęzie, spadające z uwitych w koronach drzew gniazd ptasich.
  Na utrzymywanych przez nas terenach można też często spotkać ogrodników z zewnętrznej firmy "EKO-FLORA", którzy sadzą letnie odmiany kwiatów w rabatach gruntowych oraz zajmują się ich podlewaniem i pielęgnacją. /MW/
płyty granitowe i wiosenne prace na deptaku
Na głównym deptaku miejskim naprawiamy zniszczone z upływem lat fragmenty jego nawierzchni.
płyty granitowe i wiosenne prace na deptaku
Niestabilne płyty granitowe są wyjmowane i przed ponownym ułożeniem podsypywane grubą warstwą stabilizowanego cementu.
płyty granitowe i wiosenne prace na deptaku
Sekcja sprzątająca każdego dnia opróżnia kosze na ulicach i placach będących w naszym utrzymaniu.

płyty granitowe i wiosenne prace na deptaku
Ogrodnicy zewnętrznej firmy "EKO-FLORA" zajmują się ukwiecaniem miasta na nasze zlecenie i ich stałą pielęgnacją, czyli m.in. podlewaniem....
płyty granitowe i wiosenne prace na deptaku
...i usuwaniem wszelkich nieczystości z gazonów oraz uschłych czy ułamanych roślin.
płyty granitowe i wiosenne prace na deptaku
Letnie kwiaty pojawiły się już na niewielkim rondzie u zbiegu ul. Piłsudskiego z placem Konstytucji 3 Maja. Dekorację stanowią kwitnące na żółto aksamitki rozpierzchłe i fioletowe heliotropy peruwiańskie.

21.05.2014 r. - Sprzątamy, pielęgnujemy zieleń i usuwamy chwasty na deptaku
  Wczesnym rankiem na głównym deptaku miejskim można spotkać, oprócz naszych ekip sprzątających, uzbrojonych w spalinowe opryskiwacze i specjalne kombinezony pracowników, którzy zajmują się usuwaniem przerostów chwastów i trawy spomiędzy kostki. Pozostałe ekipy zarówno zieleni jak i brygady techniczne oraz wielofunkcyjne pojazdy komunalne zajmują się głównie koszeniem trawników na powierzonych nam terenach w stałe utrzymanie.
  Do walki z niechcianymi roślinami na wyłączonym z ruchu kołowego odcinku ul. Żeromskiego oraz reprezentacyjnych placach wyłożonych granitową kostką i płytami używamy specjalnego środka chwastobójczego, ponieważ ręczne ich usuwanie przynosi krótkotrwały efekt. Najwięcej chwastów i trawy wyrosło z nawierzchni deptaka wokół gazonów oraz ławek i będą one usuwane z tych miejsc w pierwszej kolejności. Opryski są wykonywane tylko we wczesnych godzinach rannych, gdy ulicami przemieszcza się jeszcze bardzo mało ludzi.
  Pracownicy pozostałych naszych działów, czyli zieleni i technicznego zajmują się głównie koszeniem trawników, które przy obecnej pogodzie rosną bardzo szybko. Większość zieleńców jest strzyżonych mechanicznie, lecz samobieżne kosiarki nie są w stanie wszędzie podjechać, zatem muszą im również towarzyszyć pracownicy z kosami spalinowymi. Równocześnie są formowane krzewy. Obecnie nasi pracownicy zieleni przycinają żywopłoty rosnące na skwerze u zbiegu ulic Kościuszki i Planty. /MW/
wiosenne prace na deptaku
Na głównym deptaku miejskim opryskujemy specjalnym środkiem chwasty i trawę, która zaczęła wyrastać spomiędzy kostki wokół gazonów i pod ławkami.
wiosenne prace na deptaku
Po zakończeniu oprysku będziemy usuwać już ręcznie suche rośliny z nawierzchni deptaka.
wiosenne prace na deptaku
Nasze ekipy sprzątające pojawiają się codziennie na ulicach i placach w centrum miasta wczesnym rankiem.

wiosenne prace na deptaku
Niestety, nie wszyscy ludzie szanują naszą pracę… Spod ławek koło fontann codziennie wymiatane są papierki i niedopałki papierosów, choć obok stoją kosze.
wiosenne prace na deptaku
Ekipy zieleni koszą trawniki i równocześnie zajmują się formowaniem krzewów.
wiosenne prace na deptaku
Teraz zajmują się przycinaniem żywopłotów rosnących na skwerze u zbiegu ulic Kościuszki i Planty.

14.05.2014 r. - Kosimy trawę, przycinamy krzewy, wymieniamy piasek i naprawiamy place zabaw
 Nieustannie większość ekip zieleni zajmuje się koszeniem utrzymywanych przez nas terenów oraz przycinaniem rosnących na nich krzewów, zaś brygady techniczne zajmują się wymianą piasku na placach zabaw i naprawami znajdujących się tam urządzeń. Ciężki sprzęt pracuje natomiast na Wincentowie, gdzie kończymy już przygotowanie terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego od strony ul. Witosa.
  Nasi kosiarze pracują teraz w parkach: Kościuszki i na osiedlach Gołębiów II oraz Południe. Ponadto trawa jest strzyżona na skwerze wokół placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty, czyli u zbiegu ulic Koszarowej, Malczewskiego i Wernera.
  W parku między ulicami Paderewskiego, Zbrowskiego i 11-go Listopada można też spotkać jedną z naszych brygad technicznych, która zajmuje się naprawą urządzeń znajdujących na placach zabaw. Bezmyślni wandale uszkodzili tam drewniane wieżyczki ze zjeżdżalniami. Z ich zadaszeń i pomostu łączącego obie wieże wyrwano listwy, stwarzając tym duże niebezpieczeństwo dla maluchów. Brukarze zajmują się zaś układaniem tzw. opasek z kostki granitowej wokół skupisk krzewów i bylin w parku Kościuszki.
  Nieprzerwanie wymieniamy piasek na placach zabaw. Świeży jest już na terenach wszystkich placów znajdujących się w parkach i skwerach. Obecnie nowy piasek jest nawożony do piaskownic w obrębie ulic Kusocińskiego i Sowińskiego. Zabrudzony jest ładowany na wywrotkę i trafia do naszej bazy technicznej, skąd zimą będzie pobierany do posypywania alejek i chodników.
  Poza tym na ulicach w ścisłym centrum miasta, placach, parkach i skwerach codziennie pracują od wczesnych godzin rannych nasze ekipy sprzątające, które zajmują usuwaniem wszelkich nieczystości z tych terenów oraz opróżnianiem koszy na śmieci. /MW/
prace wiosenne
Będące w naszym utrzymaniu ulice oraz place są codziennie sprzątane i systematycznie zamiatane mechanicznie.
prace wiosenne
W parku im. Tadeusza Kościuszki brukarze układają opaskę z kostki granitowej wokół skupisk krzewów i bylin.
prace wiosenne
Nasze kosiarki koszą teraz m.in. park im. Tadeusza Kościuszki…

prace wiosenne
…i park na osiedlu Gołębiów II.
prace wiosenne
Jedna z ekip technicznych naprawia urządzenia znajdujące się na placu zabaw w parku na osiedlu Gołubiów II.
prace wiosenne
Wandale wyrwali deski m.in. z pomostu łączącego obie wieżyczki, stwarzając duże niebezpieczeństwo dla maluchów.

prace wiosenne
Od razu uzupełniane są wszystkie, drewniane elementy, wyrwane z urządzeń.
prace wiosenne
Najcięższy sprzęt pracuje na Wincentowie. Po wycince drzew pod rozbudowę cmentarza komunalnego trzeba usunąć karpiny.
prace wiosenne
Największe korzenie, których nie może wyrwać ciągnik ze specjalnym chwytakiem, trzeba usuwać przy użyciu potężnej ładowarki.

09.05.2014 r. - Wiosenne kwiaty zastępowane letnimi
 Nasz wykonawca rozpoczął wymianę przekwitłych, wiosennych odmian kwiatów rosnących w gruntowych rabatach na letnie. W pierwszej kolejności ogrodnicy pojawią się w miejscach, które dotąd były udekorowane skupiskami tulipanów. Natomiast nasi pracownicy "zieleni" nieustannie koszą szybko rosnące o tej porze roku trawniki i formują żywopłoty.
  Ogrodnicy z firmy EKO-FLORA rozpoczęli wymianę tulipanów na klombach przed gmachem Urzędu Miejskiego, od strony ul. Żeromskiego, a następnie będą przemieszczali się w dół deptaka. Na reprezentacyjnym skwerze przed magistratem są urządzane letnie kompozycje, składające się z kwitnących na żółto aksamitek rozpierzchłych i fioletowych heliotropów peruwiańskich. Lada dzień nowe kwiaty będą sadzone również na rondach Stanisława Mikołajczyka czy ks. Romana Kotlarza. W pozostałych miejscach posadzone wiosną kwiaty wciąż prezentują się bardzo ładnie. Rośliny te będą zastępowane nowymi na bieżąco, gdy tylko pojawią się oznaki przekwitania.
  Mnóstwo pracy mają również nasze ekipy "zieleni". Większość z nich nieustannie kosi trawę, która w maju rośnie bardzo szybko. Równocześnie prowadzone są cięcia formujące żywopłoty. Zaczęliśmy od ul. Beliny - Prażmowskiego, gdzie na szerokim pasie rozdzielczym między jezdniami rośnie porzeczka alpejska. Następnie pod mechaniczne nożyce trafią krzewy przy rondzie ks. Romana Kotlarza i na placu Jagiellońskim. /MW/
dekoracja kwiatowa - lato 2014
Ogrodnicy z firmy EKO-FLORA rozpoczęli wymianę wiosennych kwiatów na letnie. W pierwszej kolejności zniknęły przekwitłe tulipany sprzed Urzędu Miejskiego, od strony ul. Żeromskiego.
dekoracja kwiatowa - lato 2014
W miejscu tulipanów będą rosły kwitnące na żółto aksamitki rozpierzchłe i fioletowe heliotropy peruwiańskie.
dekoracja kwiatowa - lato 2014
Przed posadzeniem nowych kwiatów gruntowe rabaty są obsypywane specjalnym nawozem użyźniającym glebę.

dekoracja kwiatowa - lato 2014
Rosnące w gazonach bratki prezentują się jeszcze bardzo ładnie, więc zostaną wymienione dopiero wtedy, gdy pojawią się oznaki przekwitania.
dekoracja kwiatowa - lato 2014
W piątek pracownicy ZUK przycinali żywopłot rosnący na szerokim pasie rozdzielczym między jezdniami ul. Beliny - Prażmowskiego.
dekoracja kwiatowa - lato 2014
Kosiarki ZUK pracowały m.in. na terenach przeznaczonych pod budowę parku Ustronie.

07.05.2014 r. - Montujemy i naprawiamy ławki w parku na osiedlu Południe
 Osiem nowych ławek montujemy wokół nowej siłowni pod chmurką w parku przy ul. Łąkowej na osiedlu Południe. Równocześnie naprawiamy już istniejące siedziska, które zostały zniszczone przez wandali. 
 Betonowe fundamenty pojawiły się we wtorek wokół urządzeń fitness i wzbudzają sporą ciekawość u wielu osób odwiedzających to miejsce. Lada dzień, gdy zastygnie beton, zamontujemy na nich ławki, a między nimi ustawimy cztery kosze na śmieci. Wokół placu nie było żadnej roślinności, więc posadziliśmy spore tuje.
  Przy okazji naprawiliśmy kilkadziesiąt już istniejących siedzisk na terenie parku, w których wyrwano lub połamano deski. Uzupełnione deski są zaimpregnowane specjalnym środkiem o zielonej barwie, dlatego nie będziemy ich malowali farbą. Najstarsze siedziska, które nie wyglądają już najlepiej, będziemy starali się sukcesywnie wymieniać na nowe, bardziej odporne na przejawy wandalizmu. /MW/
ławki w parku Południe
Osiem nowych ławek stanie lada dzień wokół nowej siłowni pod chmurką w parku na osiedlu Południe.
ławki w parku Południe
W ramach stałego utrzymania tego terenu naprawiamy również już istniejące siedziska.
ławki w parku Południe
Uzupełnione deski są zaimpregnowane specjalnym środkiem o zielonej barwie, dlatego nie będziemy ich malowali farbą.