wersja polska 
kwiecień
29.04.2014 r. - Jedni sadzą i dbają, a drudzy niszczą...
 W utrzymywanych przez nas parkach i skwerach staramy się regularnie sadzić nowe drzewa oraz krzewy. Najmłodsze oazy zieleni w mieście zyskują uroku również dzięki lokalnym społecznością, które przekazują nam ufundowane przez siebie rośliny. Niestety, są też bezmyślni wandale, którzy okaleczają młode drzewka czy krzewy...
  W tym tygodniu nasi pracownicy posadzili szpaler nowych brzóz w parku na osiedlu Południe, wzdłuż ul. Łąkowej. Drzewka przekazał nam nieodpłatnie jeden z mieszkańców dzielnicy, który często bywa w tym miejscu. Wszystkie drzewka zostały wkopane w równomiernych odległościach i odpowiednio zabezpieczone taśmą ogrodniczą do nabitych obok palików. Ponadto sadzimy właśnie tuje wokół nowej siłowni pod chmurką.
  Niestety, nie wszystkim zależy na ładnej zieleni w mieście. Czasami uaktywniają się też bezmyślni wandale, którzy celowo niszczą nowe rośliny... Kilka dni temu nieznany sprawca obdarł z kory posadzony jesienią zeszłego roku spory jesion pospolity w parku na Glinicach i rosnącą przy tej samej alejce gruszę. Młody jesion z tak duża raną nie ma już praktycznie szans na dalszą wegetację i będzie musiał być zastąpiony.
  Dewastacje drzew i krzewów na obsługiwanych przez nas terenach zdarzają się na szczęście coraz rzadziej, lecz nie ulega wątpliwości, że niezwykle szkoda jest nawet pojedynczych roślin. Poważniejszym problemem jest uszkadzanie lub kradzieże drewnianych palików zabezpieczających młode drzewka. Dlatego apelujemy do świadków takich chuligańskich wybryków czy kradzieży o niezwłoczne powiadamianie dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji.
  Mieszkańcy, którzy chcą wnieść swój niewielki wkład w wygląd parku lub skweru w postaci drzewka czy krzewu nie powinni sadzić ich na własną rękę. Nowe nasadzenia roślin należy dopasować do otoczenia, aby tworzyły spójne i estetyczne kompozycje. Poza tym pod parkami miejskimi oraz skwerami przebiegają liczne sieci kabli i rur, nad którymi nie można sadzić roślin! Jeśli chcą Państwo posadzić w którymś parku czy na skwerze drzewko lub krzew, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z naszym Działem Zieleni.  /MW/
drzewa sadzona, drzewa niszczone
W tym tygodniu nasi pracownicy posadzili szpaler nowych brzóz w parku na osiedlu Południe, wzdłuż ul. Łąkowej. Drzewka przekazał nam nieodpłatnie jeden z mieszkańców dzielnicy, który często bywa w tym miejscu.
drzewa sadzona, drzewa niszczone
Wszystkie drzewka zostały wkopane w równomiernych odległościach i odpowiednio zabezpieczone taśmą ogrodniczą do nabitych obok palików.
drzewa sadzona, drzewa niszczone
Wokół młodych drzew regularnie usuwamy trawę oraz chwasty i dosypujemy zrębki.

drzewa sadzona, drzewa niszczone
Niestety, nie wszystkim zależy na ładnej zieleni w mieście. Kilka dni temu ktoś obdarł z kory posadzony jesienią zeszłego roku jesion pospolity w parku na Glinicach.
drzewa sadzona, drzewa niszczone
W ten sam sposób została zraniona rosnąca przy tej samej alejce grusza.
drzewa sadzona, drzewa niszczone
Jedno z młodych drzewek stanęło na drodze wandali również w parku na osiedlu Gołebiów II.

25.04.2014 r. - Kosiarze opanowali zieleńce w parkach i na skwerach
 Na głównych rondach, ulicach w centrum miasta, skwerach oraz w parkach pracują ekipy kosiarzy Zakładu Usług Komunalnych. Zazwyczaj pierwsze strzyżenie trawników rozpoczynaliśmy na początku maja, lecz w tym roku zieleńce wyrosły bardzo szybko i musieliśmy przystąpić do tych prac nieco wcześniej.
  W tym tygodniu ekipy naszych kosiarzy zajęły się trawnikami na skwerach położonych przy wyłączonym z ruchu pojazdów odcinku ulicy Żeromskiego, wokół Resursy Obywatelskiej, placu Kazimierza Wielkiego oraz rondach imienia Jana Łaskiego ("kieleckie"), Narodowych Sił Zbrojnych ("warszawskie") oraz im. ks. Romana Kotlarza (koło Starego Ogrodu). Obecnie można je spotkać w parkach na Gołębiowie II, Południu czy też skwerze w pobliżu placu Jagiellońskiego.
  W tym roku do koszenia zieleńców, podobnie jak w latach ubiegłych, wykorzystujemy różne rodzaje kosiarek samobieżnych oraz żyłkowe kosy spalinowe. Te drugie są zdecydowanie mniej efektywne, ale mają bardzo dużą zaletę w warunkach miejskich, gdyż umożliwiają ścinanie trawy w trudnodostępnych miejscach, czyli tuż wokół ławek, koszy, słupów czy roślin.
  Na większe połacie wysyłamy kosiarki doczepiane do wielofunkcyjnych miniładowarek oraz kosiarkę samobieżną z przednim urządzeniem tnącym, która jest zdecydowanie lżejsza i mniejsza od miniładowarek, dzięki czemu może wjeżdżać tam, gdzie nie powinien cięższy sprzęt, czyli między innymi na reprezentacyjne skwery.
  Największe obszary, w tym również często mocno zachwaszczone nieużytki, które kosimy interwencyjnie, są obsługiwane przez kosiarki bijakowe, doczepiane do dużych ciągników. Utrzymywane przez nas zieleńce są koszone około 6-7 razy w roku. Najbardziej pracowitym miesiącem dla kosiarzy będzie maj, wówczas trawa rośnie najszybciej. W sumie będą musieli systematycznie pojawiać się w 8 parkach, 16 skwerach oraz na 10 rondach i blisko 30 ulicach.   /MW/
wiosenne pokosy traw w parkach
Największe połacie trawników w parku na Południu są strzyżone przy użyciu kosiarki bijakowej, współpracującej z niedawno kupionymi ciągnikami.
wiosenne pokosy traw w parkach
Mniejsze powierzchnie zieleńców obsługują kosiarki doczepiane do wielofunkcyjnych miniładowarek.
wiosenne pokosy traw w parkach
Tego typu kosiarki wysyłamy m.in. do parku na Gołębiowie II.

wiosenne pokosy traw w parkach
Nowe miejsce do uprawiania sportu przyciąga również opiekunów spacerujących po parku z dziećmi.
wiosenne pokosy traw w parkach
Zawsze w trakcie koszenia trochę ściętej trawy wypada spod noży czy żyłki na pobliskie chodniki czy ścieżki rowerowe...
wiosenne pokosy traw w parkach
...dlatego wszystkie ekipy kosiarzy zabierają ze sobą dmuchawy i szybko sprzątają alejki.

23.04.2014 r. - Nowa siłownia pod chmurką w parku na Południu
 Mieszkańcy osiedla Południe mogą już swobodnie korzystać z urządzeń fitness ustawionych w parku przy ul. Łąkowej i od kilku dni chętnie odwiedzają to miejsce. Druga w naszym mieście siłownia pod chmurką powstała dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, w ramach budżetu obywatelskiego. Podobne urządzenia są również od kilku lat w zabytkowym parku im. Tadeusza Kościuszki.
  Nowa siłownia pod chmurką znajduje się na utwardzonym podłożu, w części parku sąsiadującej z gimnazjum przy ul. Czarnoleskiej. W sumie można tam ćwiczyć na kilkunastu urządzeniach wpływających na wzmocnienie ogólnej wydolności organizmu oraz rozbudowę tkanki mięśniowej różnych partii ciała. Są to urządzenia typu: wioślarz, biegacz, twister, motyl czy ławka do robienia brzuszków.
  Miejsce to powstało dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która złożyła wniosek do budżetu obywatelskiego i zebrała sporą liczbę podpisów na jego realizację. Inwestorem był Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zaś wykonawcą wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Novum. Nowa siłownia pod chmurką w parku przy ul. Łąkowej kosztowała 43 tys. 345 zł 62 gr. Wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji jakości.
  W najbliższym czasie, jako administrator parku, zamontujemy wokół nowej siłowni pod chmurką osiem ławek, na których będą mogły odpoczywać osoby podnoszące swoją sprawność fizyczną i kondycję zdrowotną. Ponadto ustawimy kilka koszy na śmieci i urządzimy wokół nowy trawnik.

  Apelujemy do mieszkańców o korzystanie z urządzeń fitness zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosowania się do regulaminu obowiązującego w tym miejscu. Świadkowie ewentualnych dewastacji czy chuligańskich wybryków są proszeni
o natychmiastowe powiadamianie o takim fakcie dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji. Wówczas istnieje duża szansa na ujęcie sprawców. Trzeba bowiem pamiętać,
że wszystkie szkody wyrządzane w takich miejscach są naprawiane z naszych podatków, a za pieniądze przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu można byłoby doposażyć place zabaw czy tworzyć nowe siłownie pod chmurką w kolejnych miejscach.
  /MW/


nowa siłownia napowietrzna w parku Południe
Mieszkańcy osiedla Południe mają do swojej dyspozycji nową siłownię pod chmurką w parku przy ul. Łąkowej.
nowa siłownia napowietrzna w parku Południe
Urządzenia fitness zostały zamontowane na utwardzonym placu. Oprócz nich pojawiły się obok stojaki na rowery.
nowa siłownia napowietrzna w parku Południe
Z nowych urządzeń chętnie korzystają ludzie w różnym wieku i o różnych porach dnia.

nowa siłownia napowietrzna w parku Południe
Nowe miejsce do uprawiania sportu przyciąga również opiekunów spacerujących po parku z dziećmi.
nowa siłownia napowietrzna w parku Południe
Nowa siłownia pod chmurką znajduje się w części parku sąsiadującej z gimnazjum przy ul. Czarnoleskiej.
nowa siłownia napowietrzna w parku Południe
Niebawem, jako administrator parku, zamontujemy wokół nowej siłowni pod chmurką osiem ławek, ustawimy kilka koszy na śmieci i urządzimy nowy trawnik.

15.04.2014 r. - Na trawnikach już zaczynają pracować kosiarki
 Na niektórych zieleńcach, będących w stałym utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych, można już spotkać kosiarki. Pierwsze w tym roku strzyżenie trawników wstrzymuje nam niestety deszcz. Gdy tylko opady ustaną na dobre akcja koszenia zieleńców ruszy pełną parą.
  Zazwyczaj pierwsze strzyżenie trawników rozpoczynaliśmy na początku maja. W tym roku niektóre zieleńce wyrosły nadzwyczajnie szybko, jedną z naszych kosiarek można było spotkać w poniedziałek w parku na Plantach. Zamierzaliśmy rozpocząć w tym tygodniu strzyżenie trawników na reprezentacyjnych ulicach i skwerach położonych w ścisłym centrum miasta, lecz plany niweczy nam pogoda.
  W tym roku do koszenia zieleńców, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy wykorzystywali kosiarki samobieżne oraz żyłkowe kosy spalinowe. Te drugie są zdecydowanie mniej efektywne, ale mają bardzo dużą zaletę w warunkach miejskich - umożliwiają ścinanie trawy w trudnodostępnych miejscach, czyli tuż wokół ławek, koszy, słupów czy roślin. Do większych połaci wykorzystamy kosiarki doczepiane do wielofunkcyjnych miniładowarek oraz zakupioną w zeszłym roku kosiarkę samobieżną z przednim urządzeniem tnącym, która jest zdecydowanie lżejsza i mniejsza od miniładowarek, dzięki czemu może wjeżdżać tam, gdzie nie powinien cięższy sprzęt, czyli m.in. na reprezentacyjne skwery. Największe obszary, w tym często mocno zachwaszczone nieużytki, które kosimy interwencyjnie, będą obsługiwane przez dwie kosiarki bijakowe, doczepiane do ciągników.
  Większość wykorzystywanych przez nas kosiarek rozdrabnia trawę na bardzo małe kawałki i nie musi być ona grabiona, ponieważ ulega szybkiej biodegradacji. Dlatego niezwykle ważne jest systematyczne koszenie. Utrzymywane przez nas zieleńce są koszone ok. 6-7 razy w ciągu roku. Najbardziej pracowitym miesiącem dla kosiarzy będzie maj, wówczas trawa rośnie bardzo szybko i przemieszczają się oni codziennie z jednego miejsca na drugie.   /MW/
wiosenne koszenie traw
W tym roku trawa w niektórych miejscach wyrosła bardzo szybko. W poniedziałek kosiliśmy niektóre zieleńce w parku na Plantach, w części od strony ul. Traugutta.
wiosenne koszenie traw
Do strzyżenia trawników wykorzystujemy m.in. kosiarkę samobieżną z przednim urządzeniem tnącym, która doskonale sprawdza się na skwerach czy w parkach dzięki małym wymiarom i niewielkiej wadze.
wiosenne koszenie traw
Większość wykorzystywanych przez nas kosiarek rozdrabnia trawę na bardzo małe kawałki i nie musi być ona grabiona, ponieważ ulega szybkiej biodegradacji.

10.04.2014 r. - Wiosenne prace na rondzie "warszawskim"
 Zakład Usług Komunalnych odpowiada za całoroczne utrzymanie zieleni na wyspach centralnych dziesięciu rond znajdujących się na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych w Radomiu.
  W tym tygodniu nasi pracownicy rozpoczęli wiosenne prace na największym z nich, czyli u zbiegu ulic Czarnieckiego, Warszawskiej i Zółkiewskiego. Na pozostałych rondach można spotkać również ogrodników zewnętrznej firmy EKO-FLORA, która zwyciężyła w przetargu nieograniczonym na wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta w roku 2014. Obecnie przygotowują oni wiosenne kompozycje kwiatowe w rabatach gruntowych.
  Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych ("warszawskie"), usytuowane u zbiegu krajowej "siódemki" i "dziewiątki", przeszło gruntowną metamorfozę wiosną ubiegłego roku. Na wyspie centralnej tego skrzyżowania zieleń została urządzona praktycznie od podstaw – odtworzyliśmy trawnik, wytyczyliśmy miejsca na poziome i pionowe kompozycje dekoracji kwiatowych oraz posadziliśmy sosny czarne i krzewy iglaste na samym środku ronda. Urządzony od podstaw trawnik wymaga odpowiedniego utrzymania. W poniedziałek przeszedł zabieg wertykulacji i został dosiany oraz obsypany specjalnym nawozem.
 Nasi pracownicy usunęli również chwasty, które zaczęły wyrastać wokół sosen oraz krzewów i lada dzień uzupełnią zrębki na klombie obsadzonym tymi roślinami.   /MW/
wiosenne prace na rondzie warszawskim
W poniedziałek pracownicy ZUK rozpoczęli wiosenne prace ogrodniczo-porządkowe na wyspie centralnej ronda im. Narodowych Sił Zbrojnych u zbiegu ulic Czarnieckiego, Warszawskiej i Żółkiewskiego.
wiosenne prace na rondzie warszawskim
Urządzony w zeszłym roku trawnik przeszedł zabieg wertykulacji.
wiosenne prace na rondzie warszawskim
Niebawem w przygotowanych rabatach pojawią się wiosenne kwiaty.

03.04.2014 r. - Wiosenne kwiaty pojawiają się na klombach i w gazonach
 Rozpoczęło się wiosenne dekorowanie miasta kwiatami. Ogrodników sadzących różne ich odmiany można spotkać na wyłączonym z ruchu pojazdów odcinku ul. Żeromskiego. Następnie, przez najbliższe dwa tygodnie, będą przenosić się na wyspy centralne rond znajdujących na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych, które do niedawna porastała tylko trawa i chwasty.
  Wiosną rabaty gruntowe ozdobią kolorowe kompozycje, składające się głównie z tulipanów i bratków średniokwiatowych. W gazonach pojawią się bratki wielkokwiatowe i drobnokwiatowe w różnych barwach. W niektórych miejscach będzie można spotkać również niezapominajki czy intensywnie pachnący lak. Rośliny są dobierane do każdego miejsca indywidualnie, ponieważ nie wszędzie występuje taki sam stopień wilgotności gleby i naświetlenia.
  Największą różnorodność gatunków kwiatów będzie można podziwiać latem. O tej porze roku występują najlepsze warunki dla wegetacji tego rodzaju roślin. Wówczas miasto zostanie udekorowane begoniami, żeniszkami meksykańskimi, aksamitkami rozpierzchłymi, starcami srebrzystymi, petuniami, surfiniami, smagliczkami, pelargoniami czy nemezjami. Latem kwiaty będą znajdowały nie tylko w rabatach gruntowych i gazonach, lecz zostaną posadzone też w donicach zawieszonych na latarniach.
  Dekoracje roślinne, podobnie jak w zeszłym roku, będą zdobiły reprezentacyjne ulice, place i skwery w centrum miasta oraz wyspy centralne rond znajdujących się na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych.
  Wykonaniem i dalszym serwisowaniem dekoracji roślinnej miasta zajmuje się wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego gospodarstwo ogrodnicze EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego. Udzielone zamówienie na rok 2014 opiewa na kwotę 378 tys. zł brutto i obejmuje nie tylko wymianę roślin na gatunki wiosenne, letnie oraz jesienne. Przedsiębiorstwo to odpowiada za dostarczenie kwiatów, przygotowanie podłoża, nasadzenie, odchwaszczanie, nawożenie, opryski, formowanie i podlewanie ich w okresie wegetacji.   /MW/
dekoracje roślinne miasta - nasadzenia wiosenne
Rozpoczęło się wiosenne dekorowanie miasta kwiatami. W pierwszej kolejności obsadzane są rabaty kwiatowe przy głównym deptaku miejskim.
dekoracje roślinne miasta - nasadzenia wiosenne
Dekoracją roślinną miasta będą zajmowali się przez cały rok pracownicy gospodarstwa ogrodniczego EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego.
dekoracje roślinne miasta - nasadzenia wiosenne
Wiosenne kompozycje kwiatowe klombów będą składały się przeważnie z kilku barw bratków.

dekoracje roślinne miasta - nasadzenia wiosenne
Część rabat ziemnych ozdobią również tulipany. Niebawem zakwitną one m.in. przed Urzędem Miejskim, od strony ul. Żeromskiego..
dekoracje roślinne miasta - nasadzenia wiosenne
Wiosną zostanie obsadzonych kwiatami również blisko 300 gazonów.
dekoracje roślinne miasta - nasadzenia wiosenne
Część betonowych donic przy ul. Żeromskiego już zdobią m.in. bratki.

01.04.2014 r. - Urządzamy plac zabaw dla żłobka i przedszkola na Ustroniu
 Zakład Usług Komunalnych buduje spory plac zabaw dla dzieci na terenie pomiędzy gminnym żłobkiem a przedszkolem u zbiegu ulic Grenadierów i PCK. Montowane urządzenia co prawda nie są fabrycznie nowe, zostały usunięte z innych części miasta i następnie przeszły niezbędne naprawy w naszej bazie technicznej, więc będą bezpiecznie służyły maluchom jeszcze przez lata.
  Zestawy domków w kształcie m.in. pociągu czy sklepiku, przeplotnie, karuzele i huśtawki pierwotnie znajdowały się na terenie podstawówek przy ulicach Białej oraz Kolberga. Zostały usunięte i przewiezione do naszej bazy technicznej, ponieważ wybudowano tam od podstaw nowe place zabaw w ramach ogólnopolskiego programu "Radosna szkoła".
  Na razie obok żłobka i przedszkola na Ustroniu zamontujemy siedem odnowionych urządzeń. Docelowo ma stanąć ich tam aż trzynaście. Pozostała część jest już zgromadzona na terenie naszej bazy technicznej, lecz wymaga jeszcze napraw lub wymiany niektórych elementów.
  W sierpniu zeszłego roku, w ten sam sposób doposażyliśmy w domki, zjeżdżalnie i huśtawki place zabaw koło gminnych przedszkoli przy ulicach Kilińskiego oraz Chałubińskiego.   /MW/
nowy plac zabaw na Ustroniu
WPracownicy ZUK budują spory plac zabaw dla dzieci na terenie pomiędzy gminnym żłobkiem a przedszkolem u zbiegu ulic Grenadierów i PCK. Montowane urządzenia co prawda nie są fabrycznie nowe, ale przeszły niezbędne naprawy i będą służyły maluchom jeszcze przez lata.
nowy plac zabaw na Ustroniu
Urządzany plac zabaw będzie składał się z takich elementów jak: huśtawki, karuzele czy zestawy domków w kształcie m.in. pociągu i sklepiku.
nowy plac zabaw na Ustroniu
Na razie obok żłobka i przedszkola na Ustroniu pracownicy ZUK zamontują siedem odnowionych urządzeń. Docelowo ma stanąć ich tam aż trzynaście. Pozostała część musi przejść większe lub mniejsze naprawy przed montażem.