wersja polska 
marzec
31.03.2014 r. - Wertykulatory opanowały trawniki w parku na Plantach
 Spalinowe wertykulatory, przypominające w pierwszej chwili kosiarki, pracują od poniedziałku na zieleńcach w parku Planty. Obecność tych maszyn na trawnikach, o tej porze roku, jest niezbędna do utrzymania zieleńców w zadowalającym stanie przez kilka najbliższych miesięcy. Podczas wertykulacji nacina się powierzchniowo darń, dzięki czemu do trawnika dociera zdecydowanie więcej wody, a trawa lepiej się korzeni.
  Tuż po przejechaniu wertykulatora trawnik wygląda nieco gorzej, ale po kilku tygodniach ponownie się odbudowuje. Po zakończeniu wertykulacji przystąpimy do nawożenia i dosiewania zieleńców. Następnie będziemy je regularnie kosić, co wpłynie na równomierne zagęszczenie się trawy i pozbycie chwastów. Utrzymywane przez nas zieleńce kosimy w ciągu roku ok. siedem razy. Najczęściej w maju, gdy trawa rośnie bardzo intensywnie.
  Oznaki wiosny widać już praktycznie we wszystkich radomskich parkach oraz skwerach. Na trawnikach w drugim co do wielkości w mieście parku im. Tadeusza Kościuszki wyszły już z ziemi kwiaty m.in. podbiału, zaś na rabatach pną się szybko do góry tulipany.   /MW/
wiosenna wertykulacja trawników
W poniedziałek pracownicy ZUK rozpoczęli wertykulację trawników w parku na Plantach.
wiosenna wertykulacja trawników
Podczas wertykulacji nacina się powierzchniowo darń, dzięki czemu do trawnika dociera zdecydowanie więcej wody, a trawa lepiej się korzeni.
wiosenna wertykulacja trawników
Tuż po przejechaniu wertykulatora trawnik wygląda nieco gorzej, ale po kilku tygodniach ponownie się odbudowuje.

wiosenna wertykulacja trawników
Oznaki wiosny widać już praktycznie we wszystkich radomskich parkach oraz skwerach.
wiosenna wertykulacja trawników
Na trawnikach w drugim co do wielkości w mieście parku im. Tadeusza Kościuszki wyszły już z ziemi kwiaty m.in. podbiału...
wiosenna wertykulacja trawników
...zaś na rabatach pną się szybko do góry tulipany.

26.03.2014 r. - Wiosenne prace i porządki ruszyły na dobre
 Wiosna to bardzo pracowita pora roku dla Zakładu Usług Komunalnych, ponieważ trzeba szczególnie zatroszczyć się o rośliny nadające uroku radomskim parkom i skwerom. To okres wytężonej pracy nie tylko dla ogrodników, lecz również pracowników zajmujących się robotami remontowo-budowlanymi oraz sprzątaniem.
  W tym tygodniu pracowników Działu Zieleni można spotkać m.in. w drugim co do wielkości w naszym mieście parku im. Tadeusza Kościuszki. Są tam przycinane i formowane w odpowiednie kształty krzewy. Ponadto uzupełniamy zrębkami klomby obsadzone krzewami wieloletnimi. Kilkucentymetrowa warstwa drobno skruszonego drewna zabezpieczy system korzeniowy roślin przed przemarzaniem, odparowywaniem wody z gleby oraz porastaniem podłoża przez chwasty.
  W parku im. Tadeusza Kościuszki, wokół klombów z kwiatami, bylinami i krzewami rozpoczęliśmy również wykonywać tzw. opaski z kostki granitowej. Cienki rząd kostek pochodzących z odzysku ma zarazem być elementem ozdobnym i chroniącym rośliny przed ekspansją trawy. Pierwsza z opasek jest wykonywana na klombie obsadzonym tulipanami wokół popiersia Chopina, przy głównej alei księdza biskupa Jana Chrapka.
  Wiosenne porządki trwają również w centralnym punkcie miasta, czyli tuż obok Rynku. Z działki u zbiegu ulic Rynek i Szewskiej usuwamy pozostałości po wyburzonych przed laty ruinach. Oczyszczamy cały ten teren z mnóstwa kamieni i gruzu, lada dzień sfrezujemy kilka pni po topolach, a następnie przystąpimy do niwelacji i urządzania trawnika. Dotychczas miejsce to porastały praktycznie same chwasty.
  W środę zakończyliśmy naprawę cokołu pomnika Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego. Zimą odpadło z niego kilka granitowych płyt, więc zabezpieczyliśmy je na terenie naszej bazy technicznej, bo musieliśmy wstrzymać się z przyklejeniem do nadejścia ciepłych i suchych dni. /MW/
wiosenne porządki
W tym tygodniu pracowników ZUK można spotkać w drugim co do wielkości w Radomiu parku im. Tadeusza Kościuszki. Przycinają i formują w odpowiednie kształty krzewy oraz uzupełniają zrębkami klomby obsadzone roślinami wieloletnimi.
wiosenne porządki
Kilkucentymetrowa warstwa drobno skruszonego drewna zabezpieczy system korzeniowy roślin przed przemarzaniem, odparowywaniem wody z gleby oraz porastaniem podłoża przez chwasty.
wiosenne porządki
W parku im. Tadeusza Kościuszki, wokół klombów z kwiatami, bylinami i krzewami pracownicy ZUK rozpoczęli również wykonywać tzw. opaski z kostki granitowej. Pierwsza z opasek jest wykonywana na klombie obsadzonym tulipanami wokół popiersia Chopina, przy głównej alei księdza biskupa Jana Chrapka.

wiosenne porządki
W środę pracownicy ZUK zakończyli naprawę cokołu pomnika Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego. Zimą odpadło z niego kilka granitowych płyt, a z przyklejeniem trzeba było poczekać do nadejścia ciepłych i suchych dni.
wiosenne porządki
Wiosenne porządki trwają również w centralnym punkcie miasta, czyli tuż obok Rynku. Z działki u zbiegu ul. Rynek i Szewskiej pracownicy ZUK usuwają pozostałości po wyburzonych przed laty ruinach i przygotowują cały teren do urządzenia trawnika.
wiosenne porządki
Ściany dawnych komórek były już tak mocno rozpadające się, że z ich wyburzeniem bez trudu powadziła sobie miniładowarka.

21.03.2014 r. - Place zabaw muszą być czyste i bezpieczne! Trwa ich wiosenny przegląd
 Zakład Usług Komunalnych odpowiada za utrzymanie ponad 40 placów zabaw i 13 boisk rekreacyjnych znajdujących się w różnych rejonach Radomia. Nasi pracownicy pojawiają się na tych terenach przez cały rok, przynajmniej raz w tygodniu. Sprzątają wszelkie nieczystości, opróżniają kosze na śmieci oraz dokonują przeglądu stanu technicznego wszystkich urządzeń.
 Niewielkie uszkodzenia są naprawiane od ręki, zaś większe usterki zabezpieczane doraźnie i usuwane w miarę możliwości jak najszybciej. Wiosną place zabaw zaczynają być coraz częściej i licznie odwiedzane przez maluchów z opiekunami, dlatego w tym okresie kładziemy szczególny nacisk na kontrole tych miejsc. Zgodnie z przepisami sanitarnymi niebawem zaczniemy wymianę piasku na placach zabaw.
 Place zabaw to ogólnodostępne tereny służące dzieciom do beztroskiego wypoczynku, tymczasem niektóre upodobała sobie również młodzież i dorośli ludzie do nocnych spotkań towarzyskich, które zazwyczaj są mocno zakrapiane alkoholem. Gdy tylko przychodzi wiosna, robi się ciepło na dworze, szczególnie po weekendach zbieramy z niektórych placów zabaw mnóstwo butelek i puszek po rozmaitych trunkach. Bezmyślność amatorów takich imprez odbywających się pod chmurką bywa czasami przerażająca, ponieważ nie tylko zaśmiecają place zabaw, ale dokonują też dewastacji urządzeń. Niezwykle niebezpieczne dla maluchów jest przede wszystkim tłuczenie butelek, a do takich sytuacji dochodzi dość często na placach zabaw przy ulicach Odlewniczej, Pawiej, Polnej czy Zdrojowej. Największą bolączką są napisy pokrywające domki i wieżyczki ze zjeżdżalniami. Zmywaliśmy je już różnymi dostępnymi na rynku preparatami do usuwania graffiti, lecz nie rozpuszczają one wszystkich bohomazów wykonanych mocnymi flamastrami czy farbą w sprayu. Zazwyczaj pomazane elementy trzeba w całości pomalować.
 Jako administrator powierzonych nam w stałe utrzymanie placów zabaw występujemy do właściwych służb porządkowych o częstsze patrolowanie wskazanych miejsc. Apelujemy też do świadków dewastacji o niezwłoczne informowanie o takich zdarzeniach dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji. Wówczas istnieje bowiem spora szansa na ujęcie sprawców chuligańskich wybryków na gorącym uczynku. /MW/

wiosna na radomskich placach zabaw
W piątek rano pracowników Zakładu Usług Komunalnych można było spotkać m.in. na placu zabaw u zbiegu ulic Ludowej i Równoległej. Sprzątali nieczystości, opróżniali kosze na śmieci oraz dokonali przeglądu stanu technicznego wszystkich urządzeń.
wiosna na radomskich placach zabaw
W trakcie sprzątania placów zabaw pracownicy ZUK-u sprawdzają dokładnie czy wszystkie urządzenia są sprawne i mogą służyć maluchom. Na placu zabaw przy ul. Lipskiej stwierdzono tylko brak kilku śrub i desek w ławkach.
wiosna na radomskich placach zabaw
Złodziejom przydaje się wszystko, nawet... deski z ławek ustawionych na placach zabaw.

18.03.2014 r. - Nowe ciągniki z osprzętem usprawnią utrzymanie zieleni miejskiej
 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, w miarę możliwości finansowych, wymienia najstarsze pojazdy i sprzęty w celu przede wszystkim jednoczesnego ograniczenia kosztów i usprawnienia właściwego utrzymania powierzonych terenów gminnych, czyli głównie parków, skwerów, ulic oraz placów w ścisłym centrum miasta. Być może jeszcze w tym tygodniu do codziennych prac zaczniemy wykorzystywać dwa nowoczesne ciągniki produkcji skandynawskiej firmy Valtra wraz z dodatkowym osprzętem do prac komunalnych.
  Na teren naszej bazy technicznej właśnie zostały dostarczone lawetą dwa pachnące jeszcze nowością ciągniki rolnicze. Oba pojazdy posiadają m.in. możliwość napędu na cztery koła, dodatkowe oświetlenie robocze, zestaw GPS do kontroli parametrów i lokalizacji ciągnika oraz szereg funkcji usprawniających pracę operatora i umożliwiających wykonywanie różnych robót. Jeden z nich jest wyposażony fabrycznie w ładowacz czołowy i przystawki, takie jak: łyżka, widły do palet z chwytakiem do drewna oraz tzw. szuflo-krokodyl. Ostatnia z tych przystawek będzie wykorzystywana intensywnie szczególnie jesienią do załadunku zgrabionych liści i gałęzi z parków oraz skwerów. Dotychczas używaliśmy do tego celu miniładowarek, których pojemność łyżek jest zdecydowanie mniejsza i służą one głównie do załadunku materiałów sypkich, a nie liści czy gałęzi. Teraz na miejsce załadunku liści lub nawet większych gałęzi pojedzie tylko operator ciągnika z ładowaczem i po odczepieniu przyczepy będzie mógł samodzielnie wykonywać prace, a miniładowarka w tym czasie zostanie wykorzystana do robót w innych częściach miasta. Ładowacz o większym udźwigu pomoże również w sprzątaniu interwencyjnym nielegalnych wysypisk śmieci i będzie mógł być użyty do odśnieżania oraz większych robót remontowo-budowlanych.
  Ponadto wzbogaciliśmy się o fabrycznie nową, dwuosiową przyczepę o ładowności 6 ton z trójstronnym wywrotem i podwójnymi burtami oraz kosiarkę bijakową z ramieniem składanym hydraulicznie. Kosiarka ta umożliwia ścinanie sporych zarośli i krzaków, dlatego najczęściej będzie wykorzystywana do dużych, mocno zachwaszczonych terenów, gdzie nie można wjechać i użyć mniejszych kosiarek. Sprzęt ten przyda się szczególnie do częstego, interwencyjnego koszenia działek gminnych, ale dzięki temu, że rozdrabnia trawę na małe kawałki, może też pomagać przy koszeniu większych połaci zieleńców na skwerach.
  Nowe ciągniki zastąpią dotychczas wykorzystywanego 25-letniego i 37-letniego Ursusa, które z racji wieku są już bardzo mocno wyeksploatowane oraz awaryjne, a przede wszystkim nie umożliwiają wykonywania typowych robót komunalnych, gdyż produkcyjnie były przystosowane głównie do prac rolniczych. Nowe ciągniki z dodatkowym osprzętem dostarczyła wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma ROLBUD-PĘDZIWIATR z Głuchowa. Wartość zamówienia to 532.024,00 zł brutto. /MW/
nowe ciągniki w ZUK
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu wzbogacił się o dwa fabrycznie nowe ciągniki skandynawskiej produkcji.
nowe ciągniki w ZUK
Jeden z nich jest wyposażony w ładowacz czołowy, który, dzięki wymiennym przystawkom, będzie służył do załadunku liści, krzewów, drewna, śmieci czy też do odśnieżania.
nowe ciągniki w ZUK
Ponadto ZUK kupił fabrycznie nową, dwuosiową przyczepę o ładowności 6 ton z trójstronnym wywrotem oraz podwójnymi burtami, która zastąpi najstarszą i dotychczas wykorzystywaną 34-letnią przyczepę.

nowe ciągniki w ZUK
Oba ciągniki posiadają m.in. możliwość napędu na cztery koła, dodatkowe oświetlenie robocze, zestaw GPS do kontroli parametrów i lokalizacji ciągnika oraz szereg funkcji usprawniających pracę operatora i umożliwiających wykonywanie różnych robót.
nowe ciągniki w ZUK
Wraz z ciągnikami kupiono kosiarkę bijakową z ramieniem składanym hydraulicznie. Kosiarka ta umożliwia ścinanie sporych zarośli i krzaków, dlatego najczęściej będzie wykorzystywana do dużych, mocno zachwaszczonych terenów, gdzie nie można wjechać i użyć mniejszych kosiarek, np. doczepianych do miniładowarek wielofunkcyjnych.
nowe ciągniki w ZUK
Nowe ciągniki zastąpią dotychczas wykorzystywanego 25-letniego i 37-letniego Ursusa, które z racji wieku są już bardzo mocno wyeksploatowane oraz awaryjne, a przede wszystkim nie umożliwiają wykonywania typowych robót komunalnych, gdyż produkcyjnie były przystosowane głównie do prac rolniczych.

17.03.2014 r. - Usunęliśmy najbardziej spróchniałe drzewa w parku im. Tadeusza Kościuszki
 Wycinka starych drzew w mieście, to zabieg, który zawsze wywołuje mniejsze lub większe kontrowersje wśród opinii publicznej. Tymczasem praktycznie wszystkie usuwane drzewa z terenów będących w stałym utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych są w tragicznym stanie zdrowotnym i stanowią duże ryzyko włamań konarów lub całkowitego upadku.
 Przeprowadzona w ostatnich dniach lutego wycinka starych, zamierających oraz suchych drzew w parku imienia Tadeusza Kościuszki, ukazała postronnym osobom, jak faktycznie wyglądały one w środku. Wielu częstych spacerowiczów w tym parku stawało, przyglądało się pracy naszych pilarzy i początkowo było mocno niezadowolonych z ich obecności. Obserwatorzy jednak bardzo szybko zmieniali zdanie co do zasadności tej wycinki, gdy tylko ujrzeli przekroje pni ściętych drzew, a w zasadzie ich puste środki.
  Większość z usuniętych drzew, których zdjęcia znajdują się poniżej, stało tuż koło głównych alejek oraz w sąsiedztwie placu zabaw i restauracji! Usunięte, spróchniałe lipy, klony, kasztanowce, graby, robinie i modrzewie zostaną zastąpione nowymi sadzonkami platanów, lip oraz kasztanowców. Nie wykluczamy, że jesienią wystąpimy do konserwatora zabytków o usunięcie jeszcze części najbardziej spróchniałych drzew w parku im. Tadeusza Kościuszki, których stan zdrowotny już teraz nie rokuje długiej żywotności. /MW/
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..

spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..

spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..
spróchniałe drzewa z Parku Kościuszki
..

12.03.2014 r. - Testowaliśmy frezarkę do usuwania pni drzew w Starym Ogrodzie
 W ostatnich latach Zakład Usług Komunalnych systematycznie wzbogaca się o nowe sprzęty komunalne, które są niezbędne do właściwego utrzymania powierzonych nam terenów gminnych. W środę (12 marca) testowaliśmy najnowszy na rynku model frezarki do usuwania pni ściętych drzew w rewitalizowanym parku Stary Ogród, gdzie byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie istniejącego drzewostanu do rozpoczęcia inwestycji współfinansowanej z funduszy unijnych.
 ZUK dysponuje dwoma urządzeniami do frezowania pni, doczepianymi do wielofunkcyjnych pojazdów komunalnych. Usuwanie dużych pni tymi frezami jest dość czasochłonne, więc staramy się poszukiwać na rynku nowych urządzeń o jeszcze większej mocy oraz wydajności pracy. W środę, dzięki uprzejmości firmy Hary i Janson z Gliwic, mogliśmy przetestować na terenie parku Stary Ogród najnowszy na rynku model frezarki do usuwania pni produkcji holenderskiej firmy HERDER.
 Testowane urządzenie jest doczepiane do ciągnika i napędzane jego mocą, posiada duży zakres obrotów, więc spora tarcza z nożami szybko usuwa nawet największe oraz najtwardsze pnie. Frezarki do pni są często używane przez nas do utrzymania parków i skwerów, dlatego ciągle poszukujemy nowych i jak najbardziej efektywnych rozwiązań. /MW/

test nowego frezu
W środę testowaliśmy najnowszy na rynku model holenderskiej frezarki do usuwania pni ściętych drzew w rewitalizowanym parku Stary Ogród.
test nowego frezu
Testowane urządzenie jest doczepiane do ciągnika
i napędzane jego mocą.
test nowego frezu
Pulpit sterowniczy znajduje się na zewnątrz kabiny ciągnika, ale w bezpiecznej odległości od tarczy z nożami.

test nowego frezu
Duży zakres obrotów i spora tarcza z nożami umożliwia usuwanie nawet największych, najtwardszych pni drzew.
test nowego frezu
..
test nowego frezu
Tarcza z nożami posiada sporą osłonę, więc wióry gromadzą się wokół usuwanego pnia.