wersja polska 
luty
26.02.2014 r. - Myjemy pomniki, malujemy plac zabaw, przycinamy krzewy, sprzątamy ulice i place
 Pogoda umożliwiła rozpoczęcie typowo wiosennych prac ogrodniczych i komunalnych - w czwartek pracowników Zakładu Usług Komunalnych można było spotkać głównie w centrum miasta oraz koło cmentarza komunalnego na Firleju.
  Nasze ekipy zajmowały się myciem pomnika Żołnierzy WiN usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Beliny-Prażmowskiego i Traugutta (koło dworca PKP), sprzątaniem piachu z ulic będących w stałym utrzymaniu ZUK, pielęgnacją krzewów oraz usuwaniem wulgarnych napisów i bohomazów z urządzeń na placu zabaw w parku imienia Tadeusza Kościuszki.
  Poza tym jedna z ekip "zieleni" kontynuowała prace związane z przygotowaniem terenu pod rozbudowę cmentarza i parkingu na Firleju. /MW/
prace komunalne w lutym 2014
W czwartek do południa pracownicy Zakładu Usług Komunalnych myli pomnik Żołnierzy WiN na skwerze u zbiegu ulic Beliny-Prażmowskiego i Traugutta (koło dworca PKP).
prace komunalne w lutym 2014
W tym samym czasie był zamiatany piach zalegający na alejkach przecinających skwer.
prace komunalne w lutym 2014
W czwartek rozpoczęliśmy usuwanie wulgarnych napisów i bohomazów z urządzeń na placu zabaw w parku imienia Tadeusza Kościuszki.

prace komunalne w lutym 2014
Większości napisów nie da się zmyć rozpuszczalnikiem ani specjalnymi preparatami do usuwania graffiti, więc trzeba je po prostu zamalować. Do tego celu jest używana szybkoschnąca farba, żeby na czas malowania nie wyłączać z użytkowania całego placu zabaw.
prace komunalne w lutym 2014
W parku imienia Tadeusza Kościuszki przyszła pora na pielęgnację krzewów.
prace komunalne w lutym 2014
Wycinane są tylko suche gałęzie i zbędne odrosty.

24.02.2014 r. - Sprzątanie po zimie rozpoczęte
 Zakład Usług Komunalnych, odpowiedzialny za całoroczne utrzymanie czystości terenów w ścisłym centrum miasta, rozpoczął ich kompleksowe sprzątanie po zimie. W pierwszej kolejności trzeba usunąć tony piasku, którym posypywaliśmy oblodzone nawierzchnie placów i chodniki.
 W piątek (21 lutego) mechaniczne zamiatarki i pracowników ręcznie usuwających piasek spod ławek czy wokół gazonów można było spotkać między innymi na głównym, miejskim deptaku, czyli na wyłączonym z ruchu kołowego odcinku ulicy Żeromskiego od placu Kazimierza Wielkiego do ulicy Niedziałkowskiego oraz placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty. Na deptaku, od strony parku imienia Tadeusz Kościuszki, ruszyło również mycie ławek.
 W tym roku wiosenne porządki rozpoczęliśmy dość wcześnie. Z prognoz pogody synoptyków, wynika bowiem, że raczej już nie będzie potrzeby odśnieżania chodników, więc przyszedł czas na sprzątanie miasta po zimie.
wiosenne porządki czas zacząć
W piątek (21 lutego) zamiatarki Zakładu Usług Komunalnych usuwały piasek zalegający na chodnikach między innymi przy ulicy Wałowej.
wiosenne porządki czas zacząć
Przyszedł również czas na mycie ławek ustawionych wzdłuż wyłączonego z ruchu kołowego odcinka ulicy Żeromskiego.
wiosenne porządki czas zacząć
..

21.02.2014 r. - Rośliny z ronda imienia Stefana Kisielewskiego ozdobią rondo Romana Dmowskiego
 Zakład Usług Komunalnych przesadza rośliny z wyspy centralnej ronda imienia Stefana Kisielewskiego na rondo Romana Dmowskiego. Ozdobne krzewy muszą zniknąć z ronda u zbiegu ulic Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej, ponieważ lada dzień zostanie ono rozkopane przez ekipy zajmujące się przebudową sieci kanalizacyjnej na zlecenie Wodociągów Miejskich.
 Uznaliśmy zatem, że wykopane z tego miejsca tawuły, berberysy, kosodrzewiny, jałowce, irgi, sosny
i tuje powinny pojawić się na rondzie u zbiegu alei Grzecznarowskiego z ulicami Jana Pawła II
i Kwiatkowskiego. Większość wyspy centralnej tego skrzyżowania porastała trawa, rabaty kwiatowe były urządzane wiosną, latem i jesienią. Teraz rondo na Ustroniu będzie wyróżniać się ciekawą dekoracją roślinną przez cały rok, podobnie jak ronda imienia Jana Łaskiego ("kieleckie"), czy Sybiraków (os. XV-lecia).

 Wykopywane z systemem korzeniowym rośliny są od razu przewożone na nowe miejsce i sadzone w spulchnionym glebogryzarką czarnoziemie. Później zostaną one obsypane zrębkami, czyli skruszonym drobno drewnem. Zrębki zabezpieczą system korzeniowy roślin przed przemarzaniem, odparowywaniem wody z gleby oraz porastaniem jej przez chwasty. Obecna pogoda sprzyja przesadzaniu roślin wieloletnich, stąd liczymy, że w docelowym miejscu przyjmą się wszystkie krzewy i drzewa iglaste. /MW/
przenoszenie roślin z ronda Kisielewskiego na Ustronie
Rondo imienia Stefana Kisielewskiego przed rozpoczęciem przesadzania roślin z wyspy centralnej.
przenoszenie roślin z ronda Kisielewskiego na Ustronie
Rondo imienia Stefana Kisielewskiego w trakcie wykopywania roślin oraz usuwania geowłókniny z podłoża.
przenoszenie roślin z ronda Kisielewskiego na Ustronie
Większość krzewów trzeba wykopywać ręcznie, żeby nie naruszyć systemu korzeniowego.

przenoszenie roślin z ronda Kisielewskiego na Ustronie
Wykopywane rośliny z ronda u zbiegu ulic Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej ozdobią rondo u zbiegu alei Grzecznarowskiego z ulicami Jana Pawła II i Kwiatkowskiego.
przenoszenie roślin z ronda Kisielewskiego na Ustronie
Na wyspie centralnej ronda na Ustroniu będą rosły tawuły, berberysy, kosodrzewiny, jałowce, irgii, sosny i tuje.
przenoszenie roślin z ronda Kisielewskiego na Ustronie
Rondo imienia Romana Dmowskiego przed rozpoczęciem nasadzeń roślin.

20.02.2014 r. - Przygotowujemy teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego
 Zakład Usług Komunalnych przygotowuje teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego na Firleju oraz parkingu obsługującego nekropolię. W zakresie zleconych nam robót jest wycinka drzew na powierzchni około 2 hektarów oraz usunięcie pniaków z korzeniami.
 Wycinka drzew i uprzątanie terenu są prowadzone na obszarze lasu od strony ulicy Witosa, w części przyległej do wschodniego muru cmentarza. Usuwane są przede wszystkim sosny oraz pojedyncze akacje. Po zakończeniu prac drwalskich przystąpimy do mechanicznego usuwania pniaków z korzeniami. Obszar przeznaczony do rozbudowy nekropolii oraz parkingu jest dokładnie sprawdzany przez pirotechnika pod kątem znajdowania się w ziemi niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Podczas poprzednich etapów powiększania cmentarza znajdowano bowiem tego typu niebezpieczne materiały sprzed lat.
 Przewidujemy, że zlecone nam roboty zakończymy najpóźniej na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.
przygotowanie terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego
Pilarze Zakładu Usług Komunalnych wycinają drzewa i krzewy na powierzchni około 2 hektarów pod rozbudowę cmentarza komunalnego na Firleju oraz parkingu obsługującego nekropolię.
przygotowanie terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego
Wycinka drzew i uprzątanie terenu są prowadzone na obszarze lasu od strony ulicy Witosa, w części przyległej do wschodniego muru cmentarza. Drobne gałęzie są od razu przetwarzane na zrębki.
przygotowanie terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego
Po zakończeniu prac drwalskich przystąpimy do mechanicznego usuwania pniaków z korzeniami.

13.02.2014 r. - Sprzątamy interwencyjnie zaśmiecone działki na Glinicach i Koniówce
 Butelki, foliowe reklamówki, stare telewizory, opony czy nawet... sedesy i umywalki zalegały na niezabudowanej działce przy ulicy Odrodzenia oraz wzdłuż ulicy Rybnej, w okolicach starego mostu nad rzeką Mleczną. Po roztopach śniegu pracownicy Zakładu Usług Komunalnych sprzątają interwencyjnie kolejne tereny w mieście.
 Niewielka, niezabudowana działka przy ulicy Odrodzenia jeszcze do czwartku przypominała wielkie wysypisko śmieci. Góry podrzuconych nielegalnie śmieci były tak duże, że do ich załadunku na przyczepy musieliśmy wysłać małą ładowarkę. Wśród odpadów były nawet stare telewizory, opony czy nawet... sedesy i umywalki! Zanim przystąpiliśmy do sprzątania, trzeba było wyciąć chwasty i bujne krzewy, które częściowo przysłaniały skalę problemu. Druga z naszych ekip prześwietla krzewy i równocześnie likwiduje dzikie wysypiska śmieci przy ulicy Rybnej. Najwięcej odpadów poniewiera się w okolicy starego mostu nad rzeką Mleczną. W sumie z obu tych miejscach uzbieramy i wywieziemy na wysypisko kilka ton śmieci.

 Gdy zakończymy porządkować tereny przy ulicach Odrodzenia i Rybnej, przeniesiemy się na ulicę Wróblewskiego, gdzie na sporej przestrzeni również znajdują się różne śmieci. Lista kolejnych miejsc, wytypowanych do interwencyjnego sprzątania, czyli na zlecenie Urzędu Miejskiego lub Straży Miejskiej, jest dość spora, więc sukcesywnie będziemy przemieszczać się w inne zakątki Radomia.
/MW/

sprzątanie interwencyjne
W czwartek pracownicy Zakładu Usług Komunalnych sprzątali bardzo zaśmieconą, niezabudowaną działkę przy ulicy Odrodzenia na radomskich Glinicach.
sprzątanie interwencyjne
Do załadunku pryzm zalegających odpadów była potrzebna mała ładowarka. W sumie zebrano i wywieziono stąd na wysypisko kilka przyczep śmieci.
sprzątanie interwencyjne
Tak wygląda część terenu w okolicy starego mostu nad rzeką Mleczną przy ulicy Rybnej przed rozpoczęciem interwencyjnego sprzątania przez ZUK.

06.02.2104 r. - Przygotowujemy drzewostan skweru na Starym Mieście do rewitalizacji
 Zakład Usług Komunalnych prowadzi prace związane z przygotowaniem drzewostanu do rewitalizacji skweru wokół kościoła św. Wacława na placu Stare Miasto. Usuwane są chore i najmniej wartościowe drzewa, które jednocześnie kolidują z założeniami opracowanego projektu kompleksowej rewitalizacji tego terenu.

 Skwer znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, kwalifikacja roślin przeznaczonych do usunięcia odbywała się podczas wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela radomskiej Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W sumie zostanie wyciętych 41 drzew. Wśród nich jest najwięcej klonów jesionolistnych, jesionów pensylwańskich, robinii akacjowych i topoli białych oraz kanadyjskich.

 Dokonamy też niezbędnych cięć pielęgnacyjnych na kilku drzewach, które będą polegały głównie na usunięciu suchych gałęzi i zamalowaniu miejsc po cięciach specjalną maścią ogrodniczą, zabezpieczającą rany przed wnikaniem szkodliwych grzybów, rozkładających drewno oraz przyspieszającą proces zabliźniania się ran. Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne na skwerze wokół kościoła św. Wacława potrwają do końca bieżącego tygodnia, natomiast pnie po usuniętych drzewach zostaną sfrezowane w nieco późniejszym terminie.

 W projekcie kompleksowej rewitalizacji tego terenu przewidziano nowe nasadzenia zastępcze drzew i krzewów. Nowe rośliny będą pojawiać się w kolejnych etapach inwestycji.

MW 
skwer Plac Stare Miasto
..
skwer Plac Stare Miasto
...
skwer Plac Stare Miasto
..