wersja polska 
listopad
28.11.2013 r. - Ustawiamy choinki, wycinamy drzewa i sprzątamy interwencyjnie

 W czwartek pracowników Zakładu Usług Komunalnych można spotkać w różnych częściach miasta. Ekipy "zieleni" wycinają drzewa w Starym Ogrodzie i przed gmachem Zespołu Szkół Muzycznych. Reszta pracowników ustawia żywe choinki bożonarodzeniowe na placach i skwerach w centrum, wywozi resztki suchych liści z parku imienia Tadeusza Kościuszki oraz sprząta interwencyjnie tereny gminne.
  Kolejne cztery żywe choinki staną dziś na placu Jagiellońskim (2 sztuki), u zbiegu ulic Traugutta i Narutowicza (1 szt.) oraz w parku na Południu (1 sztuka). Pozostałe dwie zdobią już rondo imienia księdza Romana Kotlarza (koło parku Stary Ogród) oraz plac Kazimierza Wielkiego (koło kościoła Świętej Trójcy). W najbliższym czasie na wszystkich tych drzewkach pojawią się kolorowe lampki, które zabłysną 6 grudnia.
  Ekipy "zieleni" kontynuują prace drwalskie w parku Stary Ogród oraz wycinają suche graby przed budynkiem Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca. Ponadto wywozimy resztki suchych liści z parku imienia Tadeusza Kościuszki. Pracownicy Sekcji Sprzątania zajmują się utrzymaniem czystości ulic i placów w centrum miasta oraz porządkują interwencyjnie (na prośbę Urzędu Miejskiego) sporą działkę gminną przy ulicy Marii Gajl, na której zalega sporo śmieci.

choinki i wycinki
Dwie choinki stanęły w czwartek na placu Jagiellońskim,..
choinki i wycinki
..tuż przed głównym wejściem do teatru..
choinki i wycinki
Wycinka suchych grabów przy Zespole Szkół Muzycznych od strony ulicy 25 Czerwca.
27.11.2013 r. - Przygotowanie drzewostanu w parkach Stary Ogród i Leśniczówka do rewitalizacji

 Większość ekip "zieleni" Zakładu Usług Komunalnych zajmuje się przygotowaniem drzewostanu do kompleksowej rewitalizacji parku Stary Ogród. Mocno zaawansowane prace drwalskie trwają tam od kilku tygodni.
 Nie mogliśmy wkroczyć wcześniej do Starego Ogrodu, ze względu na okres lęgowy ptaków. Nasi pilarze już usunęli większość topól, klonów jesionolistnych i drzew owocowych w zachodniej części parku, czyli od strony stadionu Startu. Niebawem zaczną przemieszczać się w kierunku ulicy Mireckiego, co będzie wiązało się z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Korony niektórych drzew znajdują się bowiem nad jezdnią. Usunęliśmy już 30 procent drzew zakwalifikowanych do wycinki. Chcielibyśmy uporać się z pozostałymi do końca bieżącego roku. Termin zakończenia prac drwalskich zależy jednak w dużej mierze od pogody. W parku tym jest sporo terenów torfowych, na które, po opadach deszczu, nie można wpuścić ciężkiego sprzętu. Tymczasem nie wszystkie drzewa da się bezpiecznie kłaść na ziemię bez wcześniejszej redukcji korony. Ponadto wycinki drzew nie należy prowadzić przy silnych podmuchach wiatru, gdyż istnieje ryzyko, że drzewo zmieni kierunek upadku. W ramach prowadzonych prac w Starym Ogrodzie zajmujemy się również frezowaniem pni oraz porządkowaniem terenu.
 Pozyskiwane w trakcie wycinki drewno jest selekcjonowane, a następnie przewożone do bazy Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Suchej. Zostanie później zagospodarowane między innymi do wykonania gazonów, palisad oraz desek. Najmniej wartościowe drewno i gałęzie trafiają do pieca, który ogrzewa część pomieszczeń ZUK. Reszta jest zrębkowana, czyli kruszona w drobne części. Zrębki wykorzystuje się do obsypywania roślin iglastych na klombach lub w gazonach.
 Drzewostan parku Leśniczówka jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia kompleksowej rewitalizacji tego miejsca. Przeprowadzone wycinki na przestrzeni ostatnich dwóch lat spotykały się ze sporym sprzeciwem społecznym. Po rozświetleniu poszczególnych obszarów, większość osób odwiedzających ten park dostrzegła pozytywne zmiany w zachowanej roślinności. Dostęp promieni słonecznych umożliwił przede wszystkim prawidłową wegetację roślinności w dolnych partiach parku, co widać najlepiej po odtworzonych trawnikach. Wycięte tam topole i klony jesionolistne uniemożliwiały również prawidłowy rozrost koron wartościowych gatunków drzew.
 W trakcie rewitalizacji parków Stary Ogród i Leśniczówka pojawi się wiele nowych nasadzeń szlachetnych gatunków roślin. Stare topole i klony jesionolistne zostaną zastąpione między innymi bukami purpurowymi, dębami szypułkowymi, lipami szerokolistnymi czy klonami jaworowymi. Sadzonki tych drzew liściastych będą musiały mieć obwód minimum 15 centymetrów na wysokości 130 centymetrów od ziemi. Nasadzeniami tymi zajmie się wykonawca inwestycji.

przygotowanie parków do rewitalizacji
Wiele wycinanych topól i klonów jesionolistnych w Starym Ogrodzie jest pustych w środku.
przygotowanie parków do rewitalizacji
Kilkudziesięcioletnie topole zaczęły gnić od środka
i z biegiem czasu mogły runąć na ziemię.
przygotowanie parków do rewitalizacji
Mniejsze drzewa staramy się kłaść bezpiecznie na ziemię
bez użycia zwyżki.
przygotowanie parków do rewitalizacji
W ramach prowadzonej wycinki w Starym Ogrodzie zajmujemy się również frezowaniem pni.
przygotowanie parków do rewitalizacji
Nasi pilarze usunęli większość topól, klonów jesionolistnych
i drzew owocowych w zachodniej części parku Stary Ogród, od strony stadionu Startu.
przygotowanie parków do rewitalizacji
Tak wygląda południowa strona parku Leśniczówka
po ubiegłorocznej wycince drzew. Ogród ten jest w pełni gotowy do rozpoczęcia rewitalizacji.
21.11.2013 r. - ZUK jest przygotowany do odśnieżania miasta

 Zakład Usług Komunalnych jest w pełni przygotowany do zapowiadanego przez synoptyków nadejścia zimy. W każdej chwili na parkowe alejki, chodniki i place w centrum miasta mogą wyjechać miniładowarki firm Avant i Multione lub ciągniki z doczepionymi pługami. Na bazie mamy już zgromadzony spory zapas piasku (około 300 ton), który posłuży do usuwania oblodzeń. W magazynie leżą i czekają na użycie łopaty. Sprzęt odśnieżający nie wjedzie bowiem wszędzie, w tradycyjny sposób trzeba usuwać śnieg chociażby ze schodów.

 

 Do odśnieżania trotuarów oraz placów w Śródmieściu będą używane najczęściej pojazdy wielofunkcyjne firm Avant i Multione, do których bardzo szybko można podpiąć szczotki mechaniczne lub pługi. Te niewielkie miniładowarki są stosunkowo lekkie, więc nie niszczą konstrukcji nawierzchni i mogą swobodnie manewrować po wąskich ciągach pieszych, na których znajduje się sporo elementów miejskiej infrastruktury (latarnie, ławki, kosze na śmieci, gazony). Usuwanie śniegu z chodników odbywa się głównie przy użyciu szczotek mechanicznych.

 

 Dysponujemy również cięższym sprzętem w postaci ciągników, do których mogą być podczepiane pługi. Używamy ich tylko na większych przestrzeniach. Jeśli zima tym razem znów zafunduje nam długie i bardzo intensywne opady śniegu, wówczas będziemy również zajmować się wywożeniem pryzm białego puchu z głównych ulic i placów w centrum miasta. W pierwszej kolejności będą odśnieżane tereny, które są w naszym stałym utrzymaniu, czyli alejki w parkach i skwerach oraz chodniki i place w centrum miasta. Zeszłej zimy odśnieżaliśmy również interwencyjnie chodniki i parkingi przed niektórymi obiektami użyteczności publicznej.  

 

 Przypominamy, że za odśnieżanie chodników i usuwanie oblodzeń przed budynkami, które nie należą do miasta, są odpowiedzialni ich właściciele i zarządcy! Za odśnieżanie jezdni radomskich ulic odpowiadają zaś konsorcja nadzorowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. 

20.11.2013 r. - Jodła kalifornijska stanęła na placu Kotlarza

 Wysoka i rozłożysta na wszystkie strony jodła kalifornijska stanęła w środę na wyspie centralnej ronda imienia księdza Romana Kotlarza (koło parku Stary Ogród). To jedna z sześciu żywych choinek, które będą stanowiły dekorację bożonarodzeniową miasta. Gdy już ustawimy wszystkie iglaki, zostaną one przyozdobione kolorowymi lampkami.


 Wycinka, załadunek, transport i montaż blisko 8-metrowej choinki na środku ruchliwych rond, to dość skomplikowane zadanie, do którego jest niezbędny dźwig. Jodła, która stanęła na placu Kotlarza, rosła przez lata na jednej z działek w Radomiu, ale już bardzo przysłaniała dostęp światła dziennego do budynku i niszczyła jego elewację. Tak piękny okaz nie mógł się zmarnować, dlatego został wykorzystany do dekoracji świątecznej miasta.


 Spore choinki pojawią się niebawem również na placach Kazimierza Wielkiego i Jagiellońskim oraz u zbiegu ulic Traugutta i Narutowicza. Planujemy też postawić jedną w parku Południe. Uczniowie pobliskiego gimnazjum zwrócili się bowiem z prośbą o bożonarodzeniowy akcent w tym miejscu. Wszystkie drzewa są umieszczane w głębokich rurach, wkopanych w grunt i mocno klinowane, więc stoją bardzo stabilnie i nie stanowią najmniejszego zagrożenia. Dzięki dostępowi do wody z gruntu długo utrzymują wyrazisty kolor zieleni i nie opadają z nich igły.

choinka na rodzie ks. Kotlarza
W środę pracownicy ZUK stawiali wysoką jodłę kalifornijską na wyspie centralnej ronda imienia księdza Romana Kotlarza (koło parku Stary Ogród).
choinka na rodzie ks. Kotlarza
Do zdjęcia z ciężarówki
i umieszczenia drzewa
w przygotowanej rurze potrzebny był dźwig.
choinka na rodzie ks. Kotlarza
Gdy już ustawimy wszystkie drzewka, zostaną one przyozdobione kolorowymi lampkami.
15.11.2013 r. - Montaż dekoracji świątecznych

 Zakład Usług Komunalnych rozpoczął montaż dekoracji bożonarodzeniowych na ulicach i placach w centrum Radomia. Na drzewach zabłyśnie w sumie blisko 10 kilometrów lampek, a na latarniach pojawi się 100 sztuk ozdób wykonanych z węża świetlnego. Ponadto zawiesimy nad ulicami 10 sztuk tak zwanych przewieszek i ustawimy w kilku punktach miasta żywe choinki. Większość dekoracji świątecznych, podobnie jak w poprzednich latach, będzie gotowa do Mikołajek.


 Najwięcej ozdób pojawi się na głównym deptaku miejskim, czyli ulicy Żeromskiego. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy tam do montażu elementów świetlnych w kształcie bożonarodzeniowych gwiazd na stylowych latarniach. Pracownicy, wyposażeni w zwyżkę, zajmują się równocześnie naprawą lampek przezroczystych, wiszących przez cały rok na drzewach, między innymi wzdłuż ulicy Żeromskiego, przed Resursą Obywatelską, skwerze u zbiegu ulic Malczewskiego i Wernera oraz na placu Jagiellońskim.


 Na ulicy Żeromskiego ustawimy również znane już od kilku lat radomianom figury świetlne. Jak co roku przed budynkiem Urzędu Miejskiego pojawi się Mikołaj z reniferami, zaś przy kościele ojców Bernardynów stanie świetlny anioł. Fontanna świetlna stanie tym razem gdzie indziej niż przed rokiem, bo w miejscu pojedynczego wodotrysku na placu z nowymi fontannami. Wszystkie te elementy zostały już przygotowane do przewiezienia z naszej bazy i montażu.


 Ponadto postawimy kilka żywych choinek w kilku punktach Śródmieścia, o wysokości nie mniejszej niż 6 metrów. Będą to żywe drzewka i zostaną przyozdobione kolorowymi lampkami. Choinki pojawią się na placu Jagiellońskim, placu Kazimierza Wielkiego, wyspie centralnej ronda Kotlarza (koło parku Stary Ogród) oraz u zbiegu ulic Narutowicza i Traugutta. Podobnie, jak w zeszłym roku, zawiesimy również świetlną girlandę nad głównym wejściem Urzędu Miejskiego od strony ulicy Kilińskiego.


 W tym roku nie zakupiliśmy nowych iluminacji bożonarodzeniowych. Zdajemy sobie sprawę, że dodatkowe ozdoby mogłyby pojawić się jeszcze przy kilku ulicach, jednak są one dość drogie. Wykorzystywane dekoracje niszczą się po każdym sezonie, więc niewykluczone, że w przyszłym roku pojawi się coś nowego.

montujemy dekoracje świąteczne
..
montujemy dekoracje świąteczne
..
montujemy dekoracje świąteczne
..
montujemy dekoracje świąteczne
..
montujemy dekoracje świąteczne
..
montujemy dekoracje świąteczne
..
14.11.2013 r. - Sprzątamy, usuwamy pnie i gałęzie oraz sadzimy drzewa

 W czwartek pracowników Zakładu Usług Komunalnych można spotkać w kilku punktach miasta. Oprócz codziennych zadań, wynikających z harmonogramu stałego utrzymania przydzielonych nam terenów gminnych, zajmujemy się również dodatkowymi zleceniami.


 Jedna z ekip Działu Zieleni kontynuuje prace związane z pielęgnacją drzewostanu znajdującego się w ponad pięćdziesięciu różnych miejscach na terenie całego Radomia. Dziś są usuwane pnie i gałęzie po wyciętych wczoraj topolach u zbiegu ulic Warszawskiej i Śniadeckich. Pozostali pracownicy "zieleni" zdmuchują i wywożą ostatnie, zeschłe liście z parku imienia Tadeusza Kościuszki oraz w dalszym ciągu dokonują nasadzeń zastępczych drzew między blokami przy ulicy Maratońskiej.


 Sekcja sprzątania zajmuje się interwencyjnie (na zlecenie Urzędu Miejskiego) porządkowaniem sporej działki gminnej wokół bloków socjalnych przy ulicy Wolanowskiej. Śmieci jest tam tak dużo, że do ich załadunku na przyczepę ciągnika potrzebna jest miniładowarka. Przed przystąpieniem do ich zbierania pracownicy musieli wyciąć część krzaków.

 
jesienne prace ZUK
..
jesienne prace ZUK
..
jesienne prace ZUK
..
13.11.2013 r. - Jesienne wycinki i nasadzenia

 Zakład Usług Komunalnych rozpoczął jesienne prace pielęgnacyjne w drzewostanie znajdującym się na terenie całego Radomia. W sumie nasi pracownicy pojawią się na przełomie jesieni i zimy w 55 miejscach, gdzie dokonają - w zależności od potrzeb - wycinki lub cięć pielęgnacyjnych drzew, a także będą formować żywopłoty i krzewy. Równocześnie już prowadzimy nasadzenia zastępcze.


 Zadanie zlecone nam przez Urząd Miejski dotyczy drzew i krzewów rosnących na terenach gminy, w bliskim sąsiedztwie bloków, parkingów i dróg. W sumie usuniemy 50 drzew, które zakwalifikowano do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny. Rośliny te zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia. Głównie są to topole, klony jesionolistne, ich odrosty i drzewa owocowe. Zdecydowana większość drzew ujętych w przekazanym nam zestawieniu zostanie na swoim miejscu, lecz wymaga cięć pielęgnacyjnych.


 W tym tygodniu nasi pracownicy "zieleni" pojawili się z pilarkami i zwyżką na ulicy Planowej, gdzie dokonali cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów. Korony drzew wymagały redukcji, gdyż w dużym stopniu ograniczały dostęp światła do mieszkań, a niektóre gałęzie były już tak suche, że w każdej chwili mogły odłamać się i runąć na ziemię. W środę (13 listopada) przystąpiliśmy do wycinki kilku dużych topól za blokiem u zbiegu ulic Warszawskiej i Śniadeckich.


 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, wydając decyzję na wycinkę drzew, określił niezbędną ilość nasadzeń zastępczych, które właśnie prowadzimy. W środę nowe drzewa były sadzone przed blokami przy ulicy Maratońskiej 9 i 21. W sumie zakupiliśmy i posadzimy w kilku punktach miasta 15 sztuk jarzębów, 24 sztuki modrzewi, 12 lip oraz 5 klonów. Pojawią się też nowe krzewy na powierzchni około 58 metrów kwadratowych. Zasadzimy 30 sztuk krzewuszki i 28 sztuk tawuły. Wszystkie, dostarczone nam rośliny, były szkółkowane i są odpowiednio zabezpieczane po umieszczeniu w docelowych miejscach.


 Wycinki, cięcia pielęgnacyjne, redukcje koron i prześwietlenia drzew zaczęliśmy wykonywać poza okresem wegetacyjnym roślin. Jest to bowiem najodpowiedniejszy moment do wykonywania tego typu zabiegów.

jesienne wycinki i nasadzenia
..
jesienne wycinki i nasadzenia
..
jesienne wycinki i nasadzenia
..
jesienne wycinki i nasadzenia
..
jesienne wycinki i nasadzenia
..
jesienne wycinki i nasadzenia
..
13.11.2013 r. - ZUK nie tylko wiesza i zdejmuje flagi

 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu zajmuje się wieszaniem flag przy radomskich ulicach z okazji różnych świąt. Samo umieszczenie ich w uchwytach zamontowanych na latarniach czy na masztach to tylko niewielka część naszej pracy. Zdjęte flagi muszą przecież zostać uprane, wyprasowane i złożone przed powtórnym ich użyciem do dekoracji miasta. Pojawiające się kiedyś na łamach lokalnej prasy informacje o tym, że niby nikt ich nie odświeża, są zatem całkowicie nieprawdziwe!


 Mamy w sumie około 2100 sztuk flag różnych wymiarów i typów! Najwięcej jest oczywiście flag narodowych, opatrzonych herbem Radomia oraz Unii Europejskiej, które montuje się w uchwytach przymocowanych do latarni. W przypadku świąt religijnych są wywieszane również flagi papieskie.


 Największe flagi trafiają na 23 maszty usytuowane w różnych punktach miasta. Mamy 60 sztuk tego typu flag (miejskich - o kolorystyce zgodnej ze strategią marki Radomia oraz państwowych) i zdejmujemy je z masztów, do odświeżenia, dwa razy w miesiącu. Pozostałe, czyli najmniejsze i mocowane przy słupach na kijach, trafiają do pralki po każdym zdjęciu i przywiezieniu do bazy ZUK.


 Zanieczyszczenia z powietrza i promienie słoneczne powodują, że najstarsze flagi muszą być systematycznie zastępowane nowymi, ponieważ po kilku sezonach nie nadają się do użycia. Ostatnio dokupiliśmy flagi państwowe z innego gatunku materiału, który – według zapewnień producenta - w mniejszym stopniu pochłania zanieczyszczenia oraz łatwiej usunąć z niego wszelkie zabrudzenia.

flagi na ulicach Radomia
..
flagi na ulicach Radomia
..
flagi na ulicach Radomia
..

08.11.2013 r. - Przygotowania do Święta Niepodległości

 W okresie poprzedzającym Święto Niepodległości pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu wieszają flagi w wielu punktach miasta. W tym roku oprócz flag mocowanych na słupach i stojakach, barwy narodowe można zobaczyć na niektórych radomskich rondach. Ponadto w pierwszym tygodniu listopada nowe maszty stanęły przy kilku miejscach pamięci narodowej.

 
Święto Niepodległości
..
Święto Niepodległości
..
Święto Niepodległości
..
Święto Niepodległości
..
Święto Niepodległości
..
Święto Niepodległości
..
04.11.2013 r. - Wytniemy, przytniemy i posadzimy nowe drzewa oraz krzewy na terenie całego miasta

 Jesienią, zimą i wiosną Zakład Usług Komunalnych zajmie się wykonaniem niezbędnych prac pielęgnacyjnych w drzewostanie znajdującym się na terenie całego miasta. W sumie nasi pracownicy pojawią się w 55 miejscach, gdzie dokonają - w zależności od potrzeb - wycinki lub cięć pielęgnacyjnych drzew, a także będą formować żywopłoty i krzewy.


 Oczywiście pojawią się nowe rośliny w ramach nasadzeń zastępczych. Zadanie zlecone nam przez gminę dotyczy drzew i krzewów rosnących na terenach miejskich, w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, parkingów, dróg i chodników. Blisko 50 drzew zostało zakwalifikowanych do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny. Rośliny te zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia. Głównie są to topole, klony jesionolistne, drzewa owocowe i ich samosiejki lub odrosty. Zdecydowana większość drzew ujętych w przekazanym nam zestawieniu zostanie na swoim miejscu, lecz wymaga cięć pielęgnacyjnych.


 Nasi pracownicy "zieleni" z pilarkami i zwyżką pojawią w różnych punktach miasta. Najwięcej pracy będą mieli na osiedlach Planty, Obozisko i XV-lecia. W tych najstarszych dzielnicach większość drzew oraz krzewów sadzili mieszkańcy na własną rękę, czyli bez żadnych planów zagospodarowania terenu. Po kilkudziesięciu latach, okazało się, że spora część tych nasadzeń pojawiła się w niewłaściwych miejscach i wybrano nieodpowiednie gatunki roślin. Mieszkańcy skarżą się teraz, że drzewa znacznie przysłaniają dostęp światła do ich mieszkań, bo rosną tuż przed oknami. Niekiedy również niszczą elewacje bloków i nawierzchnie znajdujących się wokół nich chodników oraz dróg, co widać najlepiej w pobliżu topól.


 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, wydając decyzję na wycinkę drzew, określił niezbędną ilość nowych nasadzeń zastępczych, które planujemy wykonać do 15 listopada. W sumie zamierzamy posadzić 15 sztuk jarzębów, 24 sztuki modrzewi, 12 lip oraz 5 klonów. Pojawią się również nowe krzewy na powierzchni około 58 metrów kwadratowych. Zasadzimy prawdopodobnie 30 sztuk krzewuszki i 28 sztuk tawuły.


 Wycinki, cięcia pielęgnacyjne, redukcje koron lub prześwietlenia drzew wykonamy poza okresem wegetacyjnym roślin, czyli na przełomie zimy i wiosny. Jest to najodpowiedniejszy moment do wykonywania tego typu zabiegów. Do przeprowadzenia tych robót potrzebujemy więcej czasu, ponieważ ze względu na lokalizację i wysokość drzew, będziemy musieli w każdym przypadku używać zwyżki, a niekiedy jej dojazd będzie znacznie utrudniony. Ponadto musimy zachować szczególne środki ostrożności i przycinać gałęzie koron kawałkami, żeby nie uszkodzić na przykład zaparkowanych obok samochodów czy elewacji budynku.

jesienna kosmetyka drzew
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wykonują cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Radomia.