wersja polska 
październik
31.10.2013 r. - Handel w pobliżu cmentarzy

 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jak co roku zorganizował w okresie Wszystkich Świętych dodatkowe miejsca handlowe w pobliżu radomskich nekropolii. Na przycmentarnych targowiskach, a także w ich okolicach na ul. Ofiar Firleja, Witosa, Limanowskiego i Dębowej zostało utworzone kilkaset stoisk, w których można kupić głównie znicze, kwiaty i wiązanki. Niewielką ilość punktów handlowych zajęły różne organizacje społeczne. W tym przypadku dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na ich działalność statutową.

 Targowiska dozorowane są przez pracowników ZUK, a także funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Służby Leśnej. Przy wejściach na cmentarze zostały rozstawione przenośne toalety.


w pobliżu cmentarzy
ul. Limanowskiego
w pobliżu cmentarzy
ul. Limanowskiego
w pobliżu cmentarzy
ul. Limanowskiego
w pobliżu cmentarzy
ul. Dębowa
w pobliżu cmentarzy
ul. Dębowa
w pobliżu cmentarzy
ul. Dębowa
w pobliżu cmentarzy
ul. Ofiar Firleja
w pobliżu cmentarzy
ul. Ofiar Firleja
w pobliżu cmentarzy
ul. Ofiar Firleja
w pobliżu cmentarzy
ul. Witosa
w pobliżu cmentarzy
ul. Witosa
w pobliżu cmentarzy
ul. Witosa
29.10.2013 r. - Jesienne porządki w całym mieście

 Wyróżniające się czerwonymi kombinezonami ekipy pracowników Zakładu Usług Komunalnych oraz towarzyszące im wielofunkcyjne pojazdy komunalne można spotkać w tym tygodniu w wielu punktach miasta. Ostatnie dni października to dla nas okres szczególnie wzmożonej pracy - zajmujemy się bowiem typowo jesiennymi porządkami w parkach, skwerach oraz na terenach nekropolii i wokół miejsc pamięci narodowej poza murami cmentarzy.


 We wtorek naszych pracowników z Działu Zieleni można było spotkać między innymi na skwerze u zbiegu ulic Beliny-Prażmowskiego i Traugutta, koło pomnika upamiętniającego żołnierzy WiN. Wykonywali tam cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz zgrabiali, zdmuchiwali i wywozili suche liście. Druga ekipa "zieleni" była w sąsiednim parku Planty. Rozpoczęliśmy bowiem kolejną turę zbierania opadłych liści z terenów będących w naszym stałym utrzymaniu. W niektórych miejscach jest ich jeszcze sporo na drzewach, więc będziemy musieli niebawem wracać i usuwać je po raz trzeci.


 Jesienne porządki prowadzone są również na nekropoliach, gdzie sprawujemy opiekę nad poszczególnymi miejscami pamięci narodowej. We wtorek, wspólnie z żołnierzami z radomskiej jednostki, jedna z ekip Sekcji Sprzątania grabiła suche liście i wywoziła je z terenu cmentarza wojskowego przy ulicy Limanowskiego. W zeszłym tygodniu wykosiliśmy trawniki i posprzątaliśmy duży parking samochodowy przed cmentarzem komunalnym od strony ulicy Witosa.


 Okres wzmożonych prac porządkowych przed 1 Listopada (Wszystkich Świętych) nie oznacza, że zapominamy o zadaniach wynikających z harmonogramu stałego utrzymania terenów będących pod opieką ZUK, czyli parków, skwerów i ulic w centrum miasta. Każdego dnia grupa pracowników wyjeżdża wczesnym rankiem na przydzielone nam ulice i do parków, skwerów, żeby jak najszybciej sprzątnąć poniewierające się śmieci oraz opróżnić kilkaset koszy ustawionych przy chodnikach.


jesienne porządki w mieście
..
jesienne porządki w mieście
..
jesienne porządki w mieście
..
jesienne porządki w mieście
..
jesienne porządki w mieście
..
jesienne porządki w mieście
..
23.10.2013 r. - Remont w schronisku dla bezdomnych zwierząt

 Cztery boksy w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Witosa są remontowane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Do wykonania pozostały już tylko roboty wykończeniowe.


 Zadanie zlecone nam przez gminę obejmowało skucie starej, betonowej posadzki wybiegów i ułożenie nowej z mrozoodpornych płytek gresowych. Ścianki żelbetowe, rozdzielające dotychczas remontowane wybiegi, zostały zastąpione nowymi o konstrukcji z kształtowników stalowych. Ponadto pracownicy Sekcji Technicznej naprawili, wzmocnili i odmalowali pozostałą część siatki ogrodzeniowej boksów.


 Każde z remontowanych pomieszczeń zostanie jeszcze wyposażone w blaty zbite z desek. Remont powinien zakończyć się lada dzień.

remont schroniska dla zwierząt
..
remont schroniska dla zwierząt
..
remont schroniska dla zwierząt
..
21.10.2013 r. - Wielkie sprzątanie liści w parkach

 W ostatnich dniach w radomskich parkach spadło z drzew i krzewów mnóstwo liści. W tym tygodniu pracownicy Zakładu Usług Komunalnych będą zajmować się ich sprzątaniem. Zeschłe liście nadają uroku złocistej jesieni, ale muszą szybko zniknąć z alejek, ponieważ można łatwo poślizgnąć się na nich.


  W poniedziałek wszyscy pracownicy Działu Zieleni, odpowiedzialni przede wszystkim za utrzymanie parków, zabrali się za grabienie oraz zdmuchiwanie liści na pryzmy w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Ogród ten jest bowiem najczęściej odwiedzany przez spacerowiczów. Jedna z ekip zajęła się również usuwaniem liści w Starym Ogrodzie, który właśnie jest przygotowywany przez nas do rozpoczęcia kompleksowej rewitalizacji ze środków unijnych.


 W tym tygodniu pracowników ZUK z grabiami i dmuchawami będzie można spotkać również w parkach Leśniczówka i Planty. Dotychczasowy efekt bieżącego sprzątania liści w tych miejscach był zauważalny bardzo krótko, ponieważ z drzew ciągle spadały kolejne. Staramy się ładować liście ze wszystkich pryzm na przyczepy ciągników i wywozić do kompostowania jeszcze tego samego dnia, aby nie były roznoszone przez wiatr.


 Akcja usuwania opadłych liści odbywa się równocześnie na radomskich nekropoliach - pracownicy Sekcji Sprzątającej ZUK odpowiedzialni są za utrzymanie znajdujących się tam miejsc pamięci narodowej.

jesienne porządki
..
jesienne porządki
..
jesienne porządki
..
17.10.2013 - Kwietniki kaskadowe zamieniły się w choinki

Pełniące dotychczas rolę kwietników kaskadowych stelaże, ustawione na kilku radomskich rondach, których utrzymaniem zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, będą przez najbliższe miesiące wyglądały niczym jak żywe choinki. Stroiszem jest już ozdobionych siedem najwyższych konstrukcji, stojących na wyspie centralnej ronda imienia Narodowych Sił Zbrojnych ("warszawskim"). Identycznie przystrajane są pozostałe stelaże na rondach imienia: Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS), ks. Romana Kotlarza (koło parku Stary Ogród) oraz placu Kazimierza Wielkiego.


 Z donic są usuwane przekwitłe pelargonie, które przez kilka ostatnich miesięcy zdobiły konstrukcje, a w ich miejsce wkładane gałęzie iglaków. Stroisz wykorzystywany do tego celu stanowi odpad przy wycince drzew iglastych w jednym z nadleśnictw koło Radomia. Wszystkie gałązki znajdują się w ziemi, mając w ten sposób zapewniony stały dostęp do wilgoci. Przewidujemy, że nietypowe choinki będą zdobić ronda do wiosny.


 Ozdabianiem stelaży zajmują się ogrodnicy firmy EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego, która zwyciężyła w przetargu na wykonywanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta w 2013 roku.
stelaże zamienione w choinki
..
stelaże zamienione w choinki
..
stelaże zamienione w choinki
..
15.10.2013 r. - Interwencyjne porządki na Glinicach.

Góry śmieci znikają z niewielkiej działki przy ulicy Fabrycznej. Teren za budynkami dawnych Zakładów Przemysłu Skórzanego "Radoskór" nie jest w stałym utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych, zajmujemy się nim interwencyjnie. Przed przystąpieniem do zbierania odpadów nasi pracownicy musieli wykarczować spore krzewy, przysłaniające mnóstwo poniewierających się odpadów. Zebrane do worków śmieci są od razu ładowane na przyczepę ciągnika i wywożone na wysypisko.


 W ostatnim czasie podobne prace porządkowe prowadziliśmy na sporych działkach gminnych między innymi przy ulicach Inżynierskiej i Kleberga. Przez najbliższe dwa tygodnie ekipy sprzątające ZUK będą zajmować się głównie miejscami pamięci narodowej na radomskich nekropoliach oraz bieżącym utrzymaniem czystości ulic, placów i parków.

jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
07.10.2013 r. - Jesienne nasadzenia w parku na Glinicach.

 W poniedziałek (7 października) rozpoczęliśmy jesienne nasadzenia drzew i krzewów w parku im. J. Rózika na Glinicach. Nowe rośliny zastąpią wycięte na przestrzeni ostatnich dwóch lat topole i klony jesionolistne. Wszystkie sadzonki były szkółkowane, posiadają mocno rozwinięte systemy korzeniowe, co zapewnia ich dużą tolerancję przyjęcia się w nowym miejscu.


 Na terenie pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego, Zagłoby i Słowackiego zdecydowaliśmy się posadzić drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy ozdobne. W sumie drzewostan wzbogaci się o 8 sztuk sosny czarnej, 4 sztuki jodły kalifornijskiej, 5 sztuk lipy szerokolistnej i 5 sztuk buku pospolitego. Dostarczone sadzonki drzew iglastych mają minimum 1,4 metra wysokości, zaś obwód pnia drzew liściastych ma minimum 14 centymetrów. Park wzbogaci się również o 7 sztuk dereni białej, 5 sztuk leszczyny pospolitej, 8 sztuk pęcherznicy kalinolistnej diablo i 5 sztuk forsycji. Wszystkie rośliny, po umieszczeniu w glebie, zostały podlane, opalikowane i zabezpieczone tuż przy ziemi siatką. Koszt nowych nasadzeń to 6.377,60 złotych brutto.


 Apelujemy do osób spędzających wolny czas w parku na Glinicach i mieszkańców okolicznych domów, aby powiadamiali dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji o zauważonych przejawach wszelkiej dewastacji. Mamy nadzieję, że wszystkie nowe drzewa i krzewy przyjmą się, uatrakcyjniając to zielone miejsce wypoczynku.


 W tym roku, dzięki zabezpieczonym środkom, udało się nam również przebudować schody prowadzące do parku od strony ulicy Słowackiego (obok dawnego kina Odeon) i wykonać podjazd dla wózków.


jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
04.10.2013 r. - Przygotowanie parku Stary Ogród do rewitalizacji.
  Niebawem pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zaczną przygotowywać park Stary Ogród do rozpoczęcia kompleksowej rewitalizacji. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego drzewostanu, który wymaga w dużej mierze usunięcia najmniej wartościowych gatunków, czyli topól i klonów jesionolistnych. Większość topól rosnących w parku Stary Ogród ma ponad pięćdziesiąt lat, tymczasem gatunek ten powinien być zastępowany maksymalnie po dwudziestu latach od momentu nasadzenia. Najwięcej ich znajduje się wzdłuż rzeki Mlecznej, mocno rozbudowany system korzeniowy przyczynia się do niszczenia skarp i koryta rzeki. Ponadto korony wytypowanych do usunięcia topól są w 30-50 procentach obumarłe. Suche gałęzie spadają, co stwarza duże zagrożenie dla osób wypoczywających w parku.

 

 Posiadamy prawomocną zgodę konserwatora zabytków na usunięcie 326 drzew, stanowiących około 25 procent całego drzewostanu parku Stary Ogród.  W bardzo dużej mierze są to samosiejki i odrosty klonów jesionolistnych. Zarówno topole, jak i klony jesionolistne, są małowartościowymi gatunkami, które sadzono na szeroką skalę w PRL-u ze względu na szybki i widoczny efekt nasadzeń. Niekoniecznie zostaną usunięte wszystkie drzewa ujęte w decyzjach na wycinkę, bowiem w trakcie przygotowywania terenu pod inwestycje może okazać się, że niektóre rośliny rokują jeszcze żywotność, nie stanowiąc bezpośredniego zagrożenia dla spacerowiczów i nie kolidują z planowanymi elementami infrastruktury oraz nasadzeniami.

 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych przed zakończeniem się okresu lęgowego ptaków, czyli 15 października, w związku z czym możemy już dziś wkroczyć do parku Stary Ogród. Przygotowanie terenu pod inwestycję zostało zlecone Zakładowi Usług Komunalnych, bowiem jego pracownicy zajmują się zielenią w tym parku od wielu lat, znając doskonale stan roślin. Ponadto dzięki temu zmniejszy się koszt inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

 Pozyskane drewno będzie selekcjonowane, a następnie trafi do bazy ZUK-u i zostanie później zagospodarowane między innymi do wykonania gazonów, palisad oraz desek. Najmniej wartościowe drewno i gałęzie będą zrębkowane, czyli kruszone w drobne części. Zrębki wykorzystamy do obsypywania roślin iglastych na klombach lub gazonach.

 

 W trakcie rewitalizacji parków Stary Ogród i Leśniczówka pojawi się wiele nowych nasadzeń. Stare topole i klony jesionolistne zastąpią między innymi buki purpurowe, dęby szypułkowe, lipy szerokolistne czy klony jaworowe. Sadzonki drzew liściastych będą musiały mieć obwód minimum 15 centymetrów  na wysokości 130 centymetrów od ziemi. Nasadzeniami tymi zajmie się już wykonawca inwestycji. 

 
01.10.2013 r. - Jesienna zmiana dekoracji roślinnych

 Na klombach, rabatach oraz w gazonach ustawionych przy głównych ulicach w centrum miasta są wymieniane kwiaty. Letnie odmiany roślin zastępują gatunki odporniejsze na przymrozki. Wczesne nadejście chłodnej jesieni sprawiło bowiem, że letnie kompozycje kwiatowe nie prezentują się najlepiej w niektórych miejscach i wymagają zmiany.
 Nasz wykonawca dekoracji roślinnej miasta już posadził nowe rośliny w okolicy pomnika Jana Kochanowskiego przy ulicy Żeromskiego i we wtorek (1 października) kontynuował prace ogrodnicze wzdłuż dalszej części deptaka oraz na klombie przed popiersiem Fryderyka Chopina w parku imienia Tadeusza Kościuszki.
 Jesienne kompozycje kwiatowe składają się głównie z chryzantem drobnokwiatowych, kapusty ozdobnej oraz irezyn. Sadzone są również bratki wielkokwiatowe w różnych kolorach. Wszystkie rośliny przed nasadzeniem w docelowych miejscach posiadają odpowiednio rozwinięty system korzeniowy oraz są aklimatyzowane, czyli hartowane przez minimum 20 dni.
 Prace wykonuje wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego. Udzielone zamówienie na rok 2013 obejmuje nie tylko wymianę roślin na gatunki wiosenne, letnie i jesienne. Wykonawca ten odpowiada za nasadzenia, odchwaszczanie, nawożenie, opryski, formowanie i podlewanie roślin w całym okresie ich wegetacji.

jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
jesienne nasadzenia
..
01.10.2013 r. - Posadzimy nowe drzewa i krzewy na Glinicach

 Jeszcze w tym tygodniu w parku na Glinicach pojawią się nowe rośliny. W zamian za wycięte, kruche topole i klony jesionolistne w zeszłym roku, posadzimy tam nowe drzewa liściaste, iglaste oraz krzewy ozdobne.
 Nasi pracownicy posadzą 8 sztuk sosny czarnej, 4 sztuki jodły kalifornijskiej, 5 sztuk lipy szerokolistnej i 5 sztuk buku pospolitego. Dostarczone sadzonki drzew iglastych będą miały minimum 1,4 metra wysokości, zaś obwód pnia drzew iglastych będzie miał minimum 14 centymetrów. Ponadto roślinność parku wzbogaci się o 7 sztuk dereni białej, 5 sztuk leszczyny pospolitej, 8 sztuk pęcherznicy kalinolistnej diablo i 5 sztuk forsycji.
 Apelujemy do osób spędzających wolny czas w parku na Glinicach i mieszkańców okolicznych domów, aby powiadamiali dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji o zauważonych przypadkach niszczenia roślin oraz ławek i latarni. Mamy nadzieję, że wszystkie nowe drzewa i krzewy przyjmą się, uatrakcyjniając to zielone miejsce wypoczynku.