wersja polska 
marzec
29.03.2013 r. - Nowa maszyna do prac komunalnych

Dnia 27 marca 2013 r. dystrybutor produktów firmy Husqvarna dostarczył do Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu nowy sprzęt - maszynę do prac komunalnych P 524. Jest to przede wszystkim kosiarka z przednim urządzeniem tnącym, ale istnieje też możliwość współpracy z innymi przystawkami, zmieniającymi funkcję pojazdu (pługi wirnikowe i lemiesze do odśnieżania, szczotki do zamiatania, itp.). Maszyna została zakupiona z myślą o pielęgnacji skwerów, na które pojazdy typu Avant są zbyt duże i ciężkie, a obsługa ręczna mało efektywna.

nowa kosiarka w ZUK
Małe rozmiary i ciężar
(ok. 400 kg) czynią z P 524
optymalną kosiarkę
na ciasne skwery.
nowa kosiarka w ZUK
Urządzenie tnące Combi 122
ma 2 tryby koszenia:
tylny wyrzut i rozdrabnianie.
nowa kosiarka w ZUK
Mocny silnik Kawasaki
i napęd na cztery koła
zapewniają bezproblemową
pracę w każdym terenie.
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
nowa kosiarka w ZUK
..
27.03.2013 r. - Spotkanie wielkanocne w ZUK
  
Dnia 26 marca 2013 roku odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników ZUK. 
Krótką homilię wygłosił ks. prałat Wiesław Taraska, a Dyrektor Andrzej Kielski złożył życzenia wszystkim obecnym.

spotkanie wielkanocne w ZUK

spotkanie wielkanocne w ZUK

spotkanie wielkanocne w ZUK

spotkanie wielkanocne w ZUK

spotkanie wielkanocne w ZUK

spotkanie wielkanocne w ZUK

 
23.03.2013 r. - Spotkanie w sprawie Cmentarza Wojskowego

22 marca 2013 r. miało miejsce spotkanie w sprawie przyszłości Cmentarza Wojskowego
przy ul. Limanowskiego 45. Wizja lokalna na terenie cmentarza odbyła się w związku z wystąpieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Prezydenta Miasta Radomia. Brali w niej udział: administrujący cmentarzem Kapelan Garnizonu Radom, przedstawiciele Delegatury Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, a także Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

przyszłość Cmentarza Wojskowego
Działki, na których położony jest cmentarz są własnością skarbu państwa, a parafia garnizonowa administruje tu bez tytułu prawnego.
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników spotkania była kwestia utrzymania kwatery wojennej tzw. „kwatery lotników”.
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu wykonują prace porządkowe na cmentarzu kilka razy w roku. 
 
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Pomimo kalendarzowej wiosny panował kilkustopniowy mróz
i padał śnieg.
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Uczestnicy spotkania szybko uzgodnili wspólne stanowisko
w sprawie dalszych działań.
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Termin kolejnych działań na rzecz cmentarza wojskowego ustalono
na czerwiec br. 
 
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Zadaniem ZUK będzie m.in. uporządkowanie drzewostanu na cmentarzu.
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Stragany blokujące chodnik zostaną przeniesione w inne miejsce poza pasem drogowym.
przyszłość Cmentarza Wojskowego
Brama wejściowa na cmentarz będzie zamykana,
a alejki zostaną utwardzone.


01.03.2013 r. - Flagi na Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dnia 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

flagi na Dzień Pamięci
Obok biało-czerwonych
zawisły flagi z herbem miasta.
flagi na Dzień Pamięci
Flagi wywieszono
na Placu Konstytucji ..
flagi na Dzień Pamięci
.. na skwerze przy Resursie
Obywatelskiej ..
flagi na Dzień Pamięci
.. wzdłuż ul. Malczewskiego ..
flagi na Dzień Pamięci
..
flagi na Dzień Pamięci
.. na Placu Kazimierza ..
flagi na Dzień Pamięci
.. na Rynku ..
flagi na Dzień Pamięci
..
flagi na Dzień Pamięci
.. na skwerze przy UM ..
flagi na Dzień Pamięci
.. przy ul. Kilińskiego ..
flagi na Dzień Pamięci
.
flagi na Dzień Pamięci
.. i od strony ul. Żeromskiego ..
flagi na Dzień Pamięci
.. a także w pobliżu pomnika poświęconego WiN ..
flagi na Dzień Pamięci
.. na ul. Beliny-Prażmowskiego.