wersja polska 
Dla prasy
IV przetarg na sprzedaż drewna
 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu informuje, że został ogłoszony przetarg ofertowy na sprzedaż drewna (w postaci wałków opałowych S-4) pozyskanego w trakcie cięć przeprowadzonych przez ZUK na terenach należących do Gminy Miasta Radom. Jest to już czwarta próba zbycia surowca przechowywanego na terenie bazy ZUK przy ul. Suchej 15. Oferty zakupu mogą składać zarówno osoby fizyczne jaki przedsiębiorcy na równych prawach. Jednostkowa cena wywoławcza wynosi 53 zł 90 gr netto (plus podatek VAT 8%) za jeden metr sześcienny, a minimalna ilość deklarowanego do zakupu drewna to 5 m sześciennych.
 Oprócz drewna opałowego posiadamy również na sprzedaż surowiec drzewny w postaci kłód WD 3 (dł. 2,5 m, 3,0 m i 5,0 m). W tym przypadku oferty można składać tylko na całość zgromadzonego drewna (ok. 103 m sześciennych), a cena minimalna wynosi 138,18 zł netto za 1 m3.
 Więcej informacji na temat przetargów można znaleźć na stronie BIP Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, w zakładce Przetargi.
III przetarg na sprzedaż drewna
III przetarg na sprzedaż drewna
III przetarg na sprzedaż drewna
Informacja ZUK - Przetargi na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek
 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu podejmuje kolejną próbę zbycia drewna, pozyskanego w trakcie cięć przeprowadzonych na terenach miejskich. W tym celu ogłaszamy dwa odrębne przetargi ofertowe na sprzedaż drewna w postaci wałków opałowych oraz kłód.
 Pierwszy z nich dotyczy surowca drzewnego w postaci wałków opałowych o długości od 0,8 metra do 1,5 metra. Jego szacunkowa ilość wynosi około 380 metrów sześciennych. Drewno jest spryzmowane w jednym miejscu na terenie bazy technicznej ZUK przy ulicy Suchej 15. Szacunkowy skład gatunkowy stanowi w 80 procentach: topola, wierzba i klon jesionolistny. Pozostałe około 20 procent to drewno gatunków: lipa, robinia akacjowa i grab. Cena minimalna została obniżona w stosunku do poprzednich przetargów i wynosi 53,90 złotych netto za metr sześcienny. Drewno opałowe można będzie nabyć w partiach minimum 5 metrów sześciennych.
  W drugim postępowaniu oferujemy do sprzedaży około 103 metrów sześciennych surowca drzewnego w postaci kłód o długościach od 2,5 do 5 metrów. Kłody również znajdują się na terenie naszej bazy technicznej, a ich szacunkowy skład gatunkowy stanowi w 95 procentach drewno topolowe i w 5 procentach drewno gatunku wiązowego. Cena minimalna wynosi 138 złotych 18 groszy netto za metr sześcienny. W tym przypadku nie dopuszczamy sprzedaży w częściach, tylko w całości oferowanego drewna.
  Przetargi są otwarte, tzn. że mogą przystąpić do nich zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. Oferty można składać do 7. października 2015 roku, do godziny 12 w sekretariacie ZUK przy ulicy Suchej 15, pokój nr 13 (I piętro). Więcej informacji na temat przetargów można znaleźć na stronie BIP Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, w zakładce Przetargi.
III przetarg na sprzedaż drewna
III przetarg na sprzedaż drewna
III przetarg na sprzedaż drewna
Informacja ZUK - ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta w roku 2015
  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi wykonania i serwisowania dekoracji roślinnej miasta w roku 2015. Głównym zadaniem poszukiwanego wykonawcy będzie dostarczanie i obsadzanie kwiatami rabat gruntowych, gazonów oraz donic wiszących na latarniach i stelażach w określonych terminach. Ponadto zwycięska firma będzie musiała na bieżąco podlewać, odchwaszczać rośliny i uzupełniać ich ewentualne braki, spowodowane dewastacją lub kradzieżami. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena i czas wymiany uszkodzonych roślin.
  Wykonawca będzie zobowiązany do urządzenia kompozycji kwiatowych we wskazanych przez nas miejscach trzy razy w roku: wiosną, latem i jesienią. Do tegorocznego wystroju miasta przewidzieliśmy następujące rośliny: aksamitki rozpierzchłe, begonie, bratki średniokwiatowe, chryzantemy drobnokwiatowe, kapusty ozdobne, nemezje, pelargonie, smagliczki, surfinie i wrzosy. Oczywiście poszczególne kompozycje (wiosenna, letnia i jesienna) będą składały się z kwiatów dobranych do odpowiednich warunków ich wegetacji.
  W sumie zwycięskie przedsiębiorstwo, przez cały okres udzielonego zamówienia, obsadzi kwiatami rabaty gruntowe o powierzchni 1201 metrów kwadratowych, z czego najwięcej roślin pojawi się w nich latem, bo na łącznej powierzchni 602 metrów kwadratowych. Najwięcej rabat gruntowych z kwiatami zaplanowaliśmy przy wyłączonym z ruchu pojazdów odcinku ulicy Żeromskiego (od Niedziałkowskiego do Wałowej), skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej oraz wyspach centralnych rond: Kazimierza Wielkiego (obok dawnego więzienia), księdza Romana Kotlarza (obok Starego Ogrodu), Matki Boskiej Fatimskiej (przy wylocie w kierunku Rzeszowa).
  Ponadto wykonawca obsadzi pelargoniami bluszczolistnymi na okres letnio-jesienny w sumie 821 sztuk doniczek, które następnie zostaną zawieszone na latarniach stojących wzdłuż ulic w ścisłym centrum miasta i stelażach na rondach: Narodowych Sił Zbrojnych (przy wylocie w kierunku Warszawy), Stanisława Mikołajczyka (obok dworca PKS) i księdza Romana Kotlarza (obok Starego Ogrodu). Poza tym ogrodnicy będą musieli urządzić określone przez nas kompozycje kwiatowe w 205 sztukach gazonów ustawionych w różnych częściach Radomia. Najwięcej takich betonowych donic z kwiatami ozdobi reprezentacyjne place i ulice w centrum miasta.
  Zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty do dnia 4 marca 2015 roku, do godziny 10. Miejsce składania dokumentów to: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ulica Sucha 15 (sekretariat w budynku administracyjnym). Następnie złożone dokumenty zostaną poddane szczegółowej analizie pod względem formalnym, prawnym i finansowym.
06.12.2013 r. - Spróchniałe drzewa w Starym Ogrodzie mogły niebawem runąć!

W związku z publikacjami w lokalnych mediach krytycznych opinii radomian na temat prac związanych z przygotowaniem drzewostanu do kompleksowej rewitalizacji parku Stary Ogród, Zakład Usług Komunalnych w Radomiu odnosi się poniżej do treści bezpodstawnych zarzutów.
 Nieprawdą jest, że wycięte lub właśnie wycinane drzewa w parku Stary Ogród stanowią cenny element drzewostanu. O ich zakwalifikowaniu do usunięcia zadecydował głównie stan zdrowotny. Ślady chorobowe widać doskonale wewnątrz już ściętych drzew. W większości pni usuwanych drzew występują spękania i rozległa zgnilizna brunatna, która świadczy o ich zamieraniu. Następstwem zgnilizny są wewnętrzne ubytki, które uwieczniamy na wykonywanych zdjęciach w trakcie prac drwalskich.
Pozostawienie w parkach liczących ponad 50 lat topól skutkowałoby ich dalszym wymieraniem. Gatunek ten przybył do Polski w okresie PRL i był masowo sadzony ze względu na szybki i widoczny efekt. Przyjmuje się, że okres prawidłowej żywotności topól wynosi maksymalnie w granicach 30 lat, po tym czasie powinny być usuwane ze względu na bezpieczeństwo. Topole są gatunkiem obcym, a ich drewno cechuje duża kruchość, w związku z czym nie mogą być ustanawiane pomnikami przyrody, co sugeruje w swoim liście rozesłanym do radomskich redakcji pani architekt krajobrazu Dorota Maj.
Pozostawienie dużej ilości starych topól w radomskich parkach (szczególnie Leśniczówce i Starym Ogrodzie) doprowadziło do niewłaściwego rozrostu koron bardziej wartościowych gatunków drzew. Rozłożyste korony topól ograniczały przez wiele lat dostęp światła do roślin znajdujących się w niższych piętrach parków. Skutkiem tego stanu rzeczy był między innymi brak trawników wokół topól. Ponadto rozłożysty system korzeniowy tych drzew doprowadza do uszkodzeń nawierzchni alejek, co również jest brane pod uwagę przy planowaniu kompleksowej rewitalizacji parków. W przypadku Starego Ogrodu wycinka prawie 20 topól górujących nad pozostałym drzewostanem parku, była konieczna ze względu na obrażenia drzew, będące następstwem wyładowań atmosferycznych.
Przeprowadzone w ostatnich latach i dokonywane przez nas obecnie wycinki drzew nie są planowane oraz prowadzone w sposób przypadkowy. Zgodę na usunięcie 321 drzew w Starym Ogrodzie wydała radomska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Kwalifikacja drzew wymagających usunięcia odbywała się podczas kilkukrotnych wizji lokalnych z udziałem urzędników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz radomskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Rewitalizacja parków zawsze obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni alejek, montaż nowych lamp i ławek, ale polega również na przebudowie składu gatunkowego roślin. W miejsce usuniętych, najmniej wartościowych roślin, dokonuje się zaplanowanych nasadzeń szlachetnych gatunków, które w przyszłości będą komponować się z istniejącym drzewostanem. W radomskich parkach nie przeprowadzano regularnych wycinek najgorszych drzew przez kilka ostatnich dekad, w związku z czym przyszedł czas na uporządkowanie drzewostanu i dokonanie nowych nasadzeń przy udziale funduszy pozyskanych przez gminę z Unii Europejskiej.
W Starym Ogrodzie usunęliśmy już prawie 80 procent drzew zakwalifikowanych do wycinki. Zdecydowana większość znajdowała się w zachodniej części, czyli po stronie stadionu „Start”. Miejsce to trudno było nazwać parkiem, gdyż występowało tam mnóstwo samosiewów klonów jesionolistnych. W tym rejonie powstaną liczne alejki oraz place zabaw. Pozostawienie starych, chorych topól i klonów jesionolistnych byłoby świadomym narażaniem ludzi na nieszczęśliwy wypadek.

wycinka drzew w parku Stary Ogród
Postępująca zgnilizna miękka w pniu ściętej topoli, która z zewnątrz prezentowała się bardzo okazale.
wycinka drzew w parku Stary Ogród
Postępujące ubytki w pniach topoli, czyli następstwo zgnilizny miękkiej.
wycinka drzew w parku Stary Ogród
...
wycinka drzew w parku Stary Ogród
..
wycinka drzew w parku Stary Ogród
..
wycinka drzew w parku Stary Ogród
..
wycinka drzew w parku Stary Ogród
..
wycinka drzew w parku Stary Ogród
..
wycinka drzew w parku Stary Ogród
..
wycinka drzew w parku Stary Ogród
Część grubych i okazałych
z zewnątrz topól była tak spróchniała
w środku,
że niebawem mogły runąć
w całości na ziemię
wycinka drzew w parku Stary Ogród
Duże ogniska próchnicy występują
nie tylko w starych topolach.
Tak wygląda pień ściętego kasztanowca
w pobliżu stawu
w Starym Ogrodzie.
wycinka drzew w parku Stary Ogród
Na wielu usuwanych
klonach jesionolistnych
występuje widoczne
zamieranie korony.
30.10.2013 r. - W pobliżu cmentarzy ustawimy toalety na okres Wszystkich Świętych
  W związku z niepotwierdzoną informacją, jaka ukazała się we wtorek (29 października) w jednej z regionalnych telewizji, Zakład Usług Komunalnych w Radomiu informuje, że w okresie Wszystkich Świętych zostanie zapewniony dostęp do toalet osobom handlującym w pobliżu cmentarzy na Borkach i Firleju. Oczywiście będą one służyły nieodpłatnie wszystkim osobom, które będą musiały z nich skorzystać.  


W czwartek (31 października) w okolicy wyznaczonych miejsc handlowych przy obu nekropoliach pojawi się w sumie 9 sztuk przenośnych toalet, z czego po 2 sztuki staną przy ulicach Dębowej, Limanowskiego, Witosa, a 3 sztuki zostaną ustawione od przy ulicy Ofiar Firleja. Ubikacje będą serwisowane w zależności od potrzeb, nie mniej niż dwa razy na dobę i zostaną zabrane sprzed obu cmentarzy dopiero w poniedziałek (4 listopada).


Jesteśmy mocno zawiedzeni faktem, że osoba przygotowująca materiał o tegorocznej organizacji handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie radomskich cmentarzy, opierała się wyłącznie na błędnych informacjach od osób już handlujących na rozstawionych straganach, nie kontaktując się z nami w  tej sprawie.


08.08.2013 r. - Informacja ZUK - Dewastacje placów zabaw w utrzymaniu ZUK

  Zakład Usług Komunalnych odpowiada za konserwację urządzeń i utrzymanie czystości na blisko pięćdziesięciu placach zabaw na terenie całego Radomia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi piasek wymieniamy w nich raz w roku, na przełomie kwietnia i maja. Nawożony piach posiada niezbędny atest. Ostatnie badania, przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, nie wykazały nieprawidłowości.

 Dewastacje urządzeń zabawowych to niestety dość spory problem od wielu lat. Na szczęście w ostatnich miesiącach nie odnotowujemy większej ilości uszkodzeń. Jednak prawie każdego tygodnia nasi pracownicy naprawiają szkody wyrządzone przez wandali. Najczęściej są odkręcane śruby mocujące poszczególne elementy huśtawek i karuzeli. Tego typu zniszczenia stanowią największe niebezpieczeństwo dla dzieci. Dlatego nasi pracownicy, sprzątając regularnie place, dokonują oceny stanu technicznego urządzeń i niezwłocznie przystępują do napraw lub tymczasowego zabezpieczania usterek. Bolączką są również napisy pokrywające najczęściej zjeżdżalnie i domki. Zazwyczaj musimy je zmywać specjalnymi preparatami do usuwania graffiti.
 Ostatnio najwięcej dewastacji odnotowaliśmy na placach zabaw w okolicy bloków przy ulicach Mroza i Wolanowskiej. Częstych napraw uszkodzeń, wyrządzonych przez wandali, dokonujemy również na placach przy ulicach Polnej 85 i 25 Czerwca 86.
 Apelujemy do świadków dewastacji placów zabaw o niezwłoczne informowanie o takich zdarzeniach dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji. Wówczas istnieje bowiem spora szansa na ujęcie sprawców chuligańskich wybryków na gorącym uczynku.

30.07.2013 r. - INFORMACJA - drzewostan w parkach


  W związku z tragedią, jaka wydarzała się na terenie parku w Szczawnie – Zdroju, informujemy, że na bieżąco kontrolujemy stan drzewostanu w parkach i skwerach, zwracając szczególną uwagę na statykę najstarszych roślin, znajdujących się w pobliżu ciągów pieszych. Stare, schorowane i zagrażające bezpieczeństwu przechodniów drzewa staramy się systematycznie usuwać. W większości przypadków wymaga to uzyskania pozwolenia na wycinkę od Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu. Parki Kościuszki, Leśniczówka, Stary Ogród i Planty (między ulicami Traugutta a Kościuszki) są objęte ochroną konserwatorską. Niedawno wystąpiliśmy do konserwatora zabytków o wycinkę drzew o naruszonej statyce w parku Kościuszki, jednak nie otrzymaliśmy zgody na usunięcie wszystkich, wytypowanych przez nas roślin. Ze względu na okres lęgowy ptaków z usunięciem pozostałych musimy wstrzymać się do 15 października. Przeprowadzone w radomskich parkach wycinki drzewostanu na przestrzeni ostatnich kilku lat spotkały się z bardzo dużym sprzeciwem społecznym. Tymczasem pod topór poszły właśnie najstarsze i najmniej wartościowe drzewa, których spróchniałe gałęzie i pnie stwarzały duże niebezpieczeństwo dla osób wypoczywających w parkach oraz niszczyły znajdujące się tam elementy infrastruktury. Ponadto korony tych drzew ograniczały dostęp promieni słonecznych do ziemi, dlatego nie rosła pod nimi trawa ani inne rośliny. Największe kontrowersje wywołały wycinki w parkach Planty i Leśniczówka, gdzie usunęliśmy przede wszystkim mające ponad trzydzieści lat topole oraz klony jesionolistne, których kruche gałęzie łamały się i spadały na alejki przy silniejszych wiatrach. W ramach rewitalizacji parku Stary Ogród planujemy wycinkę kolejnych topoli, rosnących głównie wzdłuż rzeki Mlecznej. Obecnie tylko w parku Kościuszki znajduje się jedna lipa, doraźnie zabezpieczona taśmami, którą zamierzamy wyciąć, jeśli tylko otrzymamy stosowną zgodę.

Kradzieże dekoracji roślinnych

Wykonywane i serwisowane na nasze zlecenie przez zewnętrzną firmę dekoracje roślinne w centrum tak bardzo spodobały się niektórym mieszkańcom, że postanowili zabierać całe donice z kwiatami prawdopodobnie do domów lub ogródków.
 
W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy kilka przypadków kradzieży donic zawieszonych na latarniach przy ulicy Żeromskiego. W sumie przywłaszczono sobie 14 szt. kwietników z pelargoniami. Dzięki obecności kamer monitoringu miejskiego większość sprawców udało się ustalić. Większość kradzieży miała miejsce na odcinku deptaka między ulicami Traugutta i Focha. Brakujące dekoracje roślinne zostały szybko uzupełnione przez firmę EKO-FLORA z Rajca Szlacheckiego, która zwyciężyła w przetargu na wykonanie i serwisowanie dekoracji roślinnej miasta w 2013 roku.
 
Kwiaty giną niestety nie tylko z donic zawieszonych na latarniach. Na początku maja bieżącego roku strażnikom miejskim udało się zatrzymać na gorącym uczynku mocno nietrzeźwego mężczyznę, który wybrał się na rondo u zbiegu ulic Reja, Mireckiego i Okulickiego z siatką, do której wsadzał wyrywane z klombu kwiaty. Mężczyzna otwarcie przyznał funkcjonariuszom, że skradzione kwiaty chciał posadzić w swoim przydomowym ogródku. W tym przypadku również szybko uzupełniono brakujące rośliny.
 
Apelujemy do świadków kradzieży i dewastacji dekoracji roślinnych o szybkie powiadamianie o takich incydentach dyżurnych Straży Miejskiej lub Policji!