wersja polska 
Wykaz obiektów
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu sprawuje opiekę nad następującymi
obiektami położonymi na terenie Gminy Miasta Radomia:
  •   parking wielopoziomowy przy ul. Kelles - Krauza 1A (zobacz)
  •   targowiska:
  - ul. Ofiar Firleja (parking przy cmentarzu)
  - ul. Witosa (parking przy cmentarzu)
  - ul. Limanowskiego (parking przy cmentarzu)
  - ul. Dębowa (parking przy cmentarzu)
  - Cmentarz Rzymsko-Katolicki ul. Limanowskiego (kwatera poległych 1919-1920 r.,
    kwatera poległych Legionistów, kwatera poległych w czasie działań wojennych 1939 r.,
    mogiły zbiorowe poległych podczas II wojny światowej, grób W.C.Kwiatkowskiego,
    grób rozstrzelanych strażaków) 
  - Cmentarz Wojskowy ul. Limanowskiego (kwatera poległych lotników) 
  - Cmentarz Komunalny ul. Ofiar Firleja (kwatera pomordowanych w czasie II wojny światowej)
  - Cmentarz Prawosławny ul. Warszawska (kwatera poległych w czasie II wojny światowej
    żołnierzy sowieckich)
  - cmentarz Ewangelicki ul. Kielecka (kwatera poległych w czasie I wojny światowej) 
  - miejsce straceń w Kosowie
  - miejsca straceń na terenie Zakładów Metalowych „Łucznik" 
  - pomnik Ofiar Radomskiego Czerwca’76 ul. 25 Czerwca/Żeromskiego (zobacz)
  - pomnik Żydów Radomia na placu przy ul. Anielewicza/Bóżniczna 
  - pomnik Czynu Legionów na Rynku
  - miejsce straceń na skwerze przy ul. Warszawskiej/Szarych Szeregów
  - pomnik-mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego na placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty
  - pomnik upamiętniający żołnierzy zgrupowania Wolność i Niezawisłość,
    skwer u zbiegu ul. Beliny - Prażmowskiego i Traugutta
  - pomnik Stanisława Mikołajczyka, skrzyżowanie ul. Beliny - Prażmowskiego i 25 Czerwca
  - pomnik Maryi Matki Życia, ul. Malczewskiego (skwer przy kurii)
  - pomnik księdza Romana Kotlarza, skrzyżowanie ul. Okulickiego i Mireckiego
  - pomnik przed siedzibą NSZZ „Solidarność”, ul. Traugutta
  - pomniki w Parku Kościuszki i na jego obrzeżach (pomnik Jana Kochanowskiego,
    popiersie Fryderyka Chopina, tablica Tadeusza Kościuszki)
  - pomnik Jacka Malczewskiego, skwer przed OKiSz "Resursa Obywatelska" (ul. Malczewskiego)
  - popiersie Józefa Brandta, ul. Kilińskiego
  - pomnik "Łucznik", skwer na pl. K. Ołdakowskiego (przy ul. Poniatowskiego) 
  - pomnik Marii i Lecha Kaczyńskich
 
  - park im. T. Kościuszki
  - park Stary Ogród
  - park Planty
  - park Leśniczówka
  - park im. J. Malczewskiego
  - park im. J. Rózika
  - park Południe
  - park Gołębiów
  - park Ustronie
  - skwer ul. Niedziałkowskiego/Żeromskiego/Kilińskiego (wokół U.M.)
  - skwer ul. Koszarowa/Wernera
  - skwer ul. Żeromskiego przy I L.O. im. M. Kopernika
  - skwer ul. Malczewskiego (przy kurii)
  - skwer Plac Jagielloński z terenem przy D.H. „Senior"
  - skwer ul. Malczewskiego (przy OKiSz "Resursa Obywatelska")
  - skwer ul. Poniatowskiego/Grzecznarowskiego „Łucznik"
  - skwer ul. Wernera i Kraszewskiego (przy „Zremb”)
  - skwer ul. Traugutta/Prażmowskiego (pomnik W i N) wraz z terenem pomiędzy
     D.H. „Merkury", a dawną halą „Radoskóru"
  - skwer ul. Wałowa (od placu Kazimierza do ul. Limanowskiego)
  - skwer Plac Stare Miasto
  - skwer Rynek
  - skwer Plac Kazimierza
  - skwer przy ul. Jana Pawia II (wokół Stawu Prędocińskiego)
  - skwer ul. Szarych Szeregów
  - skwer - zieleńce przy ul. Kościuszki 4 i 6E
  - plac zabaw ul. M. Gajl 33
  - plac zabaw i boisko ul. Gielniowska 40
  - plac zabaw i boisko ul. Goszczewicka 35
  - plac zabaw ul. 1905 Roku 56a
  - plac zabaw i boisko ul. Kusocińskiego 5a/7
  - plac zabaw i boisko ul. Polna 85
  - plac zabaw i boisko ul. Pawia 29/36
  - plac zabaw i boisko ul. Wyścigowa
  - plac zabaw i boisko ul. Zdrojowa 30
  - plac zabaw ul. Londyńska 30
  - plac zabaw ul. Broni/Poniatowskiego 2/4
  - plac zabaw ul. Sowińskiego 13
  - plac zabaw ul. Sowińskiego 9
  - plac zabaw ul. 11 Listopada 63
  - 2 place zabaw i boisko ul. Mroza 7/9
  - plac zabaw ul. Marii Gajl 24
  - plac zabaw ul. Mila 19 i 19a
  - plac zabaw ul. Garbarska/Planowa
  - plac zabaw ul. Piastowska
  - boisko ul. Zwarta 9
  - skate park ul. Trojańska
  - plac zabaw i boisko ul Wolanowska 75c
  - plac zabaw i boisko ul. Odlewnicza 2
  - boisko ul. Sycyńska 37
  - boisko ul. Świętokrzyska/Lipska 2
  - boisko ul. Górnicza 7/Chrobrego 52
  - plac zabaw park Kościuszki
  - plac zabaw „Fitness" park Kościuszki
  - plac zabaw ul. Jaracza/Narutowicza/Kościuszki
  - 2 place zabaw park Planty
  - 2 place zabaw park Gołębiów
  - 2 place zabaw park im. J. Rózika
  - plac zabaw park Południe
  - 2 place zabaw park im. J. Malczewskiego
  - 3 place zabaw park Leśniczówka
  - plac zabaw ul. Filtrowa 9
  - plac zabaw skwer Stare Miasto
  - plac zabaw ul. Kusocińskiego 2a
  - plac zabaw ul. Równoległa/Ludowa
  - plac zabaw ul. Wernera (bloki socjalne)
  - plac zabaw ul. 25 Czerwca 86
  - plac zabaw ul. Rodziny Winczewskich 4
  - plac zabaw między Sowińskiego 3/11 Listopada obok PSP nr 5

  •   ronda (wyspy centralne):
- rondo Narodowych Sił Zbrojnych (warszawskie)
- rondo ks. Jerzego Popiełuszki (kozienickie)
- rondo Plac Matki Bożej Fatimskiej (rzeszowskie)
- rondo Jana Łaskiego (kieleckie)
- rondo Romana Dmowskiego (Ustronie)
- rondo Stanisława Mikołajczyka (koło dworca PKS)
- rondo Stefana Kisielewskiego (ul. Limanowskiego/Narutowicza/Mariacka)
- rondo ks. Romana Kotlarza (koło Starego Ogrodu)
- rondo Sybiraków (os. XV-lecia)
  • Ponadto do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu należy m.in. utrzymanie ulic w centrum miasta tj. ul. Żeromskiego od Placu Kazimierza Wielkiego do ul. 25 Czerwca, Plac Konstytucji 3 Maja z terenem przy postoju TAXI i T.P. S.A., ul. Słowackiego (obie strony) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. 25 Czerwca, ul. Niedziałkowskiego po stronie U.M. do baru „Bistro”, ul. Kilińskiego z parkingami przy U.M. i „Bistro”, ul. Sienkiewicza obie strony na całej długości, ul. Moniuszki obie strony na całej długości, ul. Mickiewicza obie strony na całej długości, ul. Piłsudskiego obie strony na całej długości, ul. Focha, ul. Witolda, ul. Staszica z parkingiem, ul. Stańczyka, ul. Malczewskiego od Placu Kazimierza Wielkiego do ul. Wernera, ul. Rwańska, ul. Wałowa, ul. Plac Jagielloński, Plac Kazimierza Wielkiego, plac przed UM (Gmachem Corazziego), ul. Prażmowskiego - pas rozdziału jezdni, ul. Rynek, ul. Bródna, ul. Szewska, ul. Grodzka, ul. Mała, ul. Żytnia, ul. Esterki, ul. Szpitalna, ul. Szwarlikowska, ul. Wolność - tylko w obrębie Starego Miasta, rondo Księdza R. Kotlarza, tereny skrzyżowania ulic Traugutta/Moniuszki/Narutowicza.(przejdź do galerii)