wersja polska 
Zadania ZUK
Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu jest:
 •  współdziałanie w organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych,
 •  zabezpieczenie obiektów stanowiących zagrożenie,
 •  rozbiórki budynków grożących zawaleniem, w miarę możliwości technicznych,
 •  pobieranie opłaty targowej na targowiskach miejskich i w innych miejscach, na których prowadzona jest działalność handlowa, z wyłączeniem targowisk, dla których wyznaczono innego, niż Zakład, inkasenta opłaty targowej,
 •  zarządzanie targowiskami miejskimi położonymi w Radomiu,
 •  zarządzanie parkingiem wielopoziomowym przy ul. Kelles - Krauza 1A,
 •  oczyszczanie ulic,
 •  utrzymanie w czystości działek gminnych,
 •  wykonanie i konserwacja dekoracji roślinnej miasta,
 •  nasadzanie i wycinka drzew,
 •  utrzymanie terenów zielonych,
 •  dekoracja świąteczna miasta,
 •  przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych, w tym utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie,
 •  wykonanie, utrzymanie i konserwacja placów zabaw,
 •  utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
 •  drobne naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej,
 •  utrzymanie w czystości pomieszczeń budynków komunalnych,
 •  wykonanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta.